Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 1-МИ
Сливен, 04.09.2019

ОТНОСНО: Определяне на седалище на ОИК – Сливен, телефони за контакт и e-mail, утвърждаване на образци на указателни табели и табла за ОИК – Сливен и места за обявяване на решенията на ОИК – Сливен при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

На основание чл.87, ал.1, т.1 и ал.2, изр.второ във вр. с чл.86 от Изборния кодекс, ОИК Сливен

 

Р Е Ш И:

 

1.Определя за седалище на ОИК- Сливен, следният административен адрес:  сградата на Областна администрация – Сливен, ул.”Д.Добрович” № 3.

2.Определя телефони за контакт с ОИК 2020- Сливен:

                        044/66-32-21;  044/61-66-78; 044/66-31-97; факс: 044/616-699.

3.Определя за официален електронен адрес на ОИК 2020 – Сливен - о[email protected]

4.Определя за място за обявяване и поставяне на решенията на ОИК – Сливен, а именно – на интернет страницата на ОИК-2020 Сливенски и на информационно табло в сградата на Областна администрация - Сливен, находяща се в гр.Сливен, ул."Димитър Добрович" № 3, оформено на бял картон с минимални размери 100 см в широчина и 70 см във височина и по начин, показващ предназначението му

5.Определя работно време на ОИК 2020 - Сливен от 09.00  - 17,00 часа от понеделник до петък и  от 10.00 - 14,00 часа  за събота и неделя.

           Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 04.09.2019 в 10:30 часа

Календар

Решения

  • № 695-МИ / 22.04.2019

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

  • № 694-МИ / 04.01.2019

    относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

  • № 693-МИ / 08.06.2018

    относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения