Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 10-МИ
Сливен, 13.09.2019

ОТНОСНО: Определяне oбщия брой членове на СИК съобразно броя на избирателите в съответната секция, определяне броя на членовете на СИК по секционния избирателни комисии в община Сливен при произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 85, ал.4 във вр. чл. 87, ал. 1, т.1 и чл. 92 ал.3, 4 и ал.5 от Изборния кодекс, Решение № 1029-МИ/10.09.2019г. на ЦИК и Методическите указания към него и въз основа на предоставена информaция от ТЗ ГРАО относно броя на избирателите по секции и общини, ОИК – Сливен

 

Р Е Ш И:

 

 1. ОПРЕДЕЛЯ общо 1483 членове на секционни избирателни комисии /СИК/, включително председател, заместник председател и секретар, както следва:

1.1 за секциите до 200 избиратели включително- СИК в състав от 5 членове;

1.2. за секциите до 500 избиратели включително- СИК в състав от 7 членове;

1.3. за секциите с над 500 избиратели- СИК в състав от 9 членове.

 1. ОПРЕДЕЛЯ, при формиране, числеността на членовете на ПСИК- 5 членове, в това число председател, заместник председател и секретар.
 2. 3. ОПРЕДЕЛЯ брой на членовете, вкл. председател, заместник- председател и секретар, на секционните избирателни комисии на територията на общината, както следва:     

                         3.1. За секции №№  129, 130, 132, 133, 134, 138, 143, 148, 149, 150, 157, 158 – по 5 членове - общо 12 бр. СИК;

3.2. За секции №№  010, 013, 015, 018, 019, 027, 028, 035, 037, 038, 042, 044, 046, 052,

054, 074, 083, 094, 095, 096, 098, 104, 105, 106, 107, 126, 131, 136, 139, 140, 142, 144, 145, 147, 153, 154, 155, 156, 159, 161, 162, 163, 164, 171, 177, 178, 180, 181, 182  –по 7 членове, общо 49 бр. СИК;

                        3.3. За всички останали секции -  по 9 членове, общо 120 бр. СИК.

 1. ОПРЕДЕЛЯ общия брой на членовете на секционните избирателни комисии в общината, разпределени по партии и коалиции, както и разпределението на ръководния им състав, съгласно определените квоти за всяка политическа партия или коалиция, както следва:

СИК в ОБЩИНА СЛИВЕН

ПП/КП

ГЕРБ

БСП

ОП

ДПС

ВОЛЯ

ДБ

ОБЩ БРОЙ ЧЛЕНОВЕ в т.ч. ръководство

494

418

181

181

181

28

БРОЙ ЧЛЕНОВЕ РЪКОВОДЕН СЪСТАВ

181

181

76

71

34

0

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Зам. председател: Росица Колева Колева

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 13.09.2019 в 13:21 часа

Календар

Решения

 • № 695-МИ / 22.04.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

 • № 694-МИ / 04.01.2019

  относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

 • № 693-МИ / 08.06.2018

  относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения