Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 158-МИ
Сливен, 21.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Сливен от партия „ГЕРБ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е предложение / Приложение № 58-МИ/ в 14,45ч. с вх.№ 143 / 21.09.2015 г. за регистрация на кандидатска листа за общински съветници от партия „ГЕРБ, подписано от ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА, упълномощена от БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 8  на 21 септември 2015 г. в регистъра на кандидатите за общински съветници на община Сливен в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

 

В предложението се съдържат имената, единните граждански номерa и постоянния адрес /настоящ адрес на  поименно посочените кандидати, подредени в кандидатска листа, както следва:

 1. ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ, ЕГН .....................................
 2. ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ, ЕГН....................................... 
 3. ТОДОР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ, ЕГН ...........................
 4. ГАЛИНА ЛЮБОМИРОВА НИКОЛОВА - ВУЧКОВА, ЕГН.......................
 5. КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА, ЕГН.........................................
 6. МИЛЕНА НИКОЛАЕВА ЧОЛАКОВА, ЕГН.........................................
 7. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БАТАКОВ, ЕГН.........................................
 8. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ, ЕГН.........................................
 9. ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ, ЕГН.........................................
 10. ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ, ЕГН.........................................
 11. ЖИВКО АЛЕКСАНДРОВ МИНЧЕВ, ЕГН.........................................
 12. ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН.........................................
 13. СТЕФАН ТОНЧЕВ КОНДУЗОВ, ЕГН.........................................
 14. СИЛВИЯ ГОСПОДИНОВА МАРИНОВА, ЕГН.........................................
 15. РАДОСТ МИХАЙЛОВА СТЕФАНОВА – ЕНЧЕВА, ЕГН..........................
 16. ДЕСИСЛАВА ЛАЛЕВА ИЛИЕВА, ЕГН.........................................
 17. АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ КАРАПЕТКОВ, ЕГН.........................................
 18. ВЕСЕЛИНА КУРТЕВА КУРТЕВА, ЕГН.........................................
 19. МАРИЯ ПАВЛОВА ЙОРДАНОВА, ЕГН.........................................
 20. МИРОСЛАВ ЕМИЛОВ КОЖЛЕЕВ, ЕГН.........................................
 21. ЖАНЕТА КЪНЕВА СТОЙЧЕВА, ЕГН.........................................
 22. АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ АНДРЕЕВ, ЕГН.........................................
 23. НЕЛИ НЕДЕВА ВЪЛЧЕВА, ЕГН.........................................
 24. НИКОЛАЙ ИВАНОВ ДАКОВ, ЕГН.........................................
 25. КРАСИМИР БАЛЕВ БАЛЕВСКИ, ЕГН.........................................
 26. ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЕВА АВДЖИЕВА, ЕГН.........................................
 27. ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН.........................................
 28. СТИЛИЯНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА, ЕГН.........................................
 29. СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА, ЕГН.........................................
 30. ГАНКА КРУМОВА УРУМОВА, ЕГН.........................................
 31. ХРИСТО НИКОЛАЕВ ЯНЕВ, ЕГН.........................................
 32. ДАМЯН ПЕНЕВ ПРОКОПИЕВ, ЕГН.........................................
 33. СВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ ХРИСТОВ, ЕГН.........................................
 34. КОСТА ЛЕЧЕВ ВЪЛЧЕВ, ЕГН.........................................
 35. НАТАША ДЕЧЕВА КУРТЕВА, ЕГН.................................
 36. ПЕТКО НИКОЛАЕВ ПАВЛОВ, ЕГН.................................
 37. ВАНЯ КОЛЕВА ИВАНОВА, ЕГН.......................................
 38. МАРИЯ ДОНКОВА КУРТЕВА, ЕГН.........................................
 39. МАРИЯ НИКОЛОВА КАТЕРИНСКА, ЕГН.........................................
 40. ЖИВКО ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН.........................................
 41. НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН.........................................

 

Към предложението за всеки един от кандидатите са приложени:

1.Заявление съгласие от кандидата по чл. 414, ал. 1, т.3 от ИК /Приложение №62-МИ/;

2.Декларация по чл. 414, ал.1, т.5 от ИК /Приложение №63-МИ/;

3.Декларация от кандидат-български гражданин за общински съветници и кметове по чл. 414, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 397, ал. 1 от ИК /Приложение № 64-МИ/.

 

Налице са изискванията на чл. 156, чл. 397 и § 1, т. 5 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 1632-МИ/31.08.2015г. на ЦИК за регистрация на кандидатска листа за общински съветници на партия „ГЕРБ”.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал.1, т.14, и чл.414 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Сливен

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА кандидатска листа на ПП ГЕРБ за избиране на общински съветници на община Сливен в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

ОБЯВЯВА кандидатската листа за общински съветници от ПП ГЕРБ в следния състав:

 1. ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ, ЕГН .....................................
 2. ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ, ЕГН....................................... 
 3. ТОДОР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ, ЕГН ...........................
 4. ГАЛИНА ЛЮБОМИРОВА НИКОЛОВА - ВУЧКОВА, ЕГН.......................
 5. КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА, ЕГН.........................................
 6. МИЛЕНА НИКОЛАЕВА ЧОЛАКОВА, ЕГН.........................................
 7. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БАТАКОВ, ЕГН.........................................
 8. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ, ЕГН.........................................
 9. ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ, ЕГН.........................................
 10. ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ, ЕГН.........................................
 11. ЖИВКО АЛЕКСАНДРОВ МИНЧЕВ, ЕГН.........................................
 12. ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН.........................................
 13. СТЕФАН ТОНЧЕВ КОНДУЗОВ, ЕГН.........................................
 14. СИЛВИЯ ГОСПОДИНОВА МАРИНОВА, ЕГН.........................................
 15. РАДОСТ МИХАЙЛОВА СТЕФАНОВА – ЕНЧЕВА, ЕГН..........................
 16. ДЕСИСЛАВА ЛАЛЕВА ИЛИЕВА, ЕГН.........................................
 17. АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ КАРАПЕТКОВ, ЕГН.........................................
 18. ВЕСЕЛИНА КУРТЕВА КУРТЕВА, ЕГН.........................................
 19. МАРИЯ ПАВЛОВА ЙОРДАНОВА, ЕГН.........................................
 20. МИРОСЛАВ ЕМИЛОВ КОЖЛЕЕВ, ЕГН.........................................
 21. ЖАНЕТА КЪНЕВА СТОЙЧЕВА, ЕГН.........................................
 22. АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ АНДРЕЕВ, ЕГН.........................................
 23. НЕЛИ НЕДЕВА ВЪЛЧЕВА, ЕГН.........................................
 24. НИКОЛАЙ ИВАНОВ ДАКОВ, ЕГН.........................................
 25. КРАСИМИР БАЛЕВ БАЛЕВСКИ, ЕГН.........................................
 26. ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЕВА АВДЖИЕВА, ЕГН.........................................
 27. ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН.........................................
 28. СТИЛИЯНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА, ЕГН.........................................
 29. СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА, ЕГН.........................................
 30. ГАНКА КРУМОВА УРУМОВА, ЕГН.........................................
 31. ХРИСТО НИКОЛАЕВ ЯНЕВ, ЕГН.........................................
 32. ДАМЯН ПЕНЕВ ПРОКОПИЕВ, ЕГН.........................................
 33. СВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ ХРИСТОВ, ЕГН.........................................
 34. КОСТА ЛЕЧЕВ ВЪЛЧЕВ, ЕГН.........................................
 35. НАТАША ДЕЧЕВА КУРТЕВА, ЕГН.................................
 36. ПЕТКО НИКОЛАЕВ ПАВЛОВ, ЕГН.................................
 37. ВАНЯ КОЛЕВА ИВАНОВА, ЕГН.......................................
 38. МАРИЯ ДОНКОВА КУРТЕВА, ЕГН.........................................
 39. МАРИЯ НИКОЛОВА КАТЕРИНСКА, ЕГН.........................................
 40. ЖИВКО ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН.........................................
 41. НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН.........................................

 

Решението на ОИК-Сливен подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 22.09.2015 в 10:56 часа

Календар

Решения

 • № 695-МИ / 22.04.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

 • № 694-МИ / 04.01.2019

  относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

 • № 693-МИ / 08.06.2018

  относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения