Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 201-МИ
Сливен, 21.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници на община Сливен от КОАЛИЦИЯ РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е предложение / Приложение № 58-МИ/ в 16:15ч. с вх.№ 146/ 21.09.2015 г. за регистрация на кандидатска листа за общински съветници от КОАЛИЦИЯ РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, подписано от НИНА СТЕФАНОВА БОРОВА, преупълномощена от НАЙДЕН МАРИНОВ ЗЕЛЕНОГОРСКИ, БОРИСЛАВ РАЙЧОВ МИЛАНОВ, БИЛГИН РЕДЖЕБОВ ЯКУБОВ, ПЛАМЕН ВЕЛИЧКОВ КРЪСТЕВ, упълномощени от НИКОЛАЙ НАНКОВ НЕНЧЕВ, МЕГЛЕНА ЩИЛИЯНОВА КУНЕВА, РАДАН МИЛЕНОВ КЪНЕВ, КОРМАН ЯКУБОВ ИСМАИЛОВ, БОЖИДАР ЦЕЦОВ ЛУКАРСКИ в качеството им на съпредседатели, представляващи коалицията заедно, заведено под № 9 на 21 септември 2015 г. в регистъра на кандидатите за общински съветници на община Сливен в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

В предложението се съдържат имената, единните граждански номерa и постоянния адрес /настоящ адрес на  поименно посочените кандидати, подредени в кандидатска листа, както следва:

 1. НИНА СТЕФАНОВА БОРОВА, ЕГН ..........................
 2. ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ КЪНЧЕВ, ЕГН....................................... 
 3. ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ, ЕГН .......................
 4. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ЕГН.....................
 5. АШКЪН РАМАДАН ВЕИЗ, ЕГН........................
 6. ИВАН ПЕТКОВ ПЛАЧКОВ, ЕГН...........................
 7. БОРИЛ РУМЕНОВ ДИМИТРОВ, ЕГН.......................
 8. КРЪСТИНКА ПЕТРОВА ДЕЧЕВА, ЕГН.......................
 9. ЗЛАТИЦА МИТЕВА КУНЕВА, ЕГН......................
 10. СТЕФАН ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ, ЕГН........................
 11. ГЕОРГИ ПЕТРОВ МАВРОДИЕВ, ЕГН........................
 12. МАРИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА, ЕГН........................
 13. РИЗА АХМЕД ПЪТЪРЛЪ, ЕГН........................
 14. МАРИЯНА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН........................
 15. НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ НИКОЛОВ, ЕГН........................
 16. ГЕОРГИ НЕДЕВ МАРКОВ, ЕГН........................
 17. РАЛИЦА ДИМЧЕВА КОЛЕВА, ЕГН........................
 18. СТЕФАН ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГН........................
 19. ЖОРО НЕДЕЛЧЕВ МАРЕВ, ЕГН........................
 20. АСЕН АСЕНОВ ЛОЛОВ, ЕГН........................
 21. ЦВЕТЕЛИНА ХРИСТОВА ИВАНОВА, ЕГН........................
 22. СТАНИМИР СЛАВЧЕВ ВАСИЛЕВ, ЕГН........................
 23. АНТОН СТЕФАНОВ ЯНЕВ, ЕГН........................
 24. НАИЛ АЛИЕВ ХАСАНОВ, ЕГН........................
 25. ТАНЯ ХРИСТОВА СТОЯНОВА, ЕГН........................

 

Към предложението за всеки един от кандидатите са приложени:

1.Заявление съгласие от кандидата по чл. 414, ал. 1, т.3 от ИК /Приложение №62-МИ/;

2.Декларация по чл. 414, ал.1, т.5 от ИК /Приложение №63-МИ/;

3.Декларация от кандидат-български гражданин за общински съветници и кметове по чл. 414, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 397, ал. 1 от ИК /Приложение № 64-МИ/.

Налице са изискванията на чл. 156, чл. 397 и § 1, т. 5 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 1632-МИ/31.08.2015г. на ЦИК за регистрация на кандидатска листа за общински съветници на КОАЛИЦИЯ РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал.1, т.14, и чл.414 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Сливен

 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА кандидатска листа на РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК за избиране на общински съветници на община Сливен в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

ОБЯВЯВА кандидатската листа за общински съветници на РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК в следния състав:

 1. НИНА СТЕФАНОВА БОРОВА, ЕГН ..........................
 2. ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ КЪНЧЕВ, ЕГН.......................... 
 3. ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ, ЕГН .......................
 4. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ЕГН.....................
 5. АШКЪН РАМАДАН ВЕИЗ, ЕГН........................
 6. ИВАН ПЕТКОВ ПЛАЧКОВ, ЕГН...........................
 7. БОРИЛ РУМЕНОВ ДИМИТРОВ, ЕГН.......................
 8. КРЪСТИНКА ПЕТРОВА ДЕЧЕВА, ЕГН.......................
 9. ЗЛАТИЦА МИТЕВА КУНЕВА, ЕГН......................
 10. СТЕФАН ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ, ЕГН........................
 11. ГЕОРГИ ПЕТРОВ МАВРОДИЕВ, ЕГН........................
 12. МАРИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА, ЕГН........................
 13. РИЗА АХМЕД ПЪТЪРЛЪ, ЕГН........................
 14. МАРИЯНА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН........................
 15. НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ НИКОЛОВ, ЕГН........................
 16. ГЕОРГИ НЕДЕВ МАРКОВ, ЕГН........................
 17. РАЛИЦА ДИМЧЕВА КОЛЕВА, ЕГН........................
 18. СТЕФАН ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГН........................
 19. ЖОРО НЕДЕЛЧЕВ МАРЕВ, ЕГН........................
 20. АСЕН АСЕНОВ ЛОЛОВ, ЕГН........................
 21. ЦВЕТЕЛИНА ХРИСТОВА ИВАНОВА, ЕГН........................
 22. СТАНИМИР СЛАВЧЕВ ВАСИЛЕВ, ЕГН........................
 23. АНТОН СТЕФАНОВ ЯНЕВ, ЕГН........................
 24. НАИЛ АЛИЕВ ХАСАНОВ, ЕГН........................
 25. ТАНЯ ХРИСТОВА СТОЯНОВА, ЕГН........................

 

Решението на ОИК-Сливен подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 22.09.2015 в 13:19 часа

Календар

Решения

 • № 695-МИ / 22.04.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

 • № 694-МИ / 04.01.2019

  относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

 • № 693-МИ / 08.06.2018

  относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения