Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 354-МИ
Сливен, 03.11.2019

ОТНОСНО: Aнулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка с № 202000009002 на СИК № 2020 00 185, поради допусната техническа грешка на оператор.

ОИК-Сливен констатира, че е допусната техническа грешка на оператор в приемо-предавателна разписка с № 202000009002 за СИК № 2020 00 185, подписана от представител на ОИК – Сливен и членовете на СИК. Допусната техническа грешка се изразява в неточно изписване в приемно-предавателната разписка на фабричния номер на протокол –приложение №90-МИ на СИК 2020 00 185.

            С оглед на това обстоятелство и на основание чл.85, ал.4 във вр. с чл. 87, ал.1,  т.1 и чл.445, ал.6 изр.първо от ИК, ОИК – Сливен,

 

Р Е Ш И:

 1. ВНАСЯ ЗА КОРЕКЦИЯ В КОМПЮТЪРНИЯ запис на протокол на СИК в избирателна секция № 2020 00 185 в община Сливен, поради допусната техническа грешка на оператор при въвеждане в приемо-предавателната разписка № 202000009002.
 2. Да се издаде нова разписка от отговорника на ИО АД, която да се подпише от него, от съответния оператор и от член на ОИК - Росица Колева.

            Кодът на новата разписка и номерът на настоящото решение за внасяне на корекцията в записа да се впише в горната част на екземплярите на протокола на СИК № 2020 00 185.

 1. Да се отрази в дневника на отговорника на ИО АД, като извънредна ситуация внасянето на корекцията в записа на потвърден приемо-предавателен протокол на СИК № 202000 185 въз основа на настоящото решение.

            Решението да се издаде в 4 /четири/ екземпляра и подлежи на оспорване в тридневен срок по реда на чл. 88, ал. 1 от ИК пред Централната избирателна комисия София.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 04.11.2019 в 11:54 часа

Календар

Решения

 • № 695-МИ / 22.04.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

 • № 694-МИ / 04.01.2019

  относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

 • № 693-МИ / 08.06.2018

  относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения