Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 365-МИ
Сливен, 06.11.2019

ОТНОСНО: Определяне процесуален представител на ОИК-Сливен по съдебни производства

С оглед предоставената от закона възможност за обжалване на приетите от ОИК-Сливен решения за определяне на резултатите от изборите за общински съветници и кметове пред Административен съд Сливен и необходимостта от осъществяване на процесуално представителство пред съда на основание чл.85, ал. 4 във връзка с чл.87, ал.1, т.34 и чл.76, ал.2 от Изборния кодекс, ОИК – Сливен:

 

 

РЕШИ :

 

 

 

ОПРЕДЕЛЯ  и УПЪЛНОМОЩАВА Росица Колева Колева зам-председател на ОИК – Сливен да осъществява процесуално представителство, защита и съдействие в административни производства пред Административен съд – Сливен и Върховен административен съд .

 

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 06.11.2019 в 13:49 часа

Календар

Решения

  • № 695-МИ / 22.04.2019

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

  • № 694-МИ / 04.01.2019

    относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

  • № 693-МИ / 08.06.2018

    относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения