Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 384-МИ
Сливен, 25.09.2015

ОТНОСНО: Назначаване СИК-Община Сливен.

С Вх. № 202 от 24.09.2015г. на ОИК-Сливен е постъпило предложение от Кмета на община Сливен за състав на СИК, ведно със списък на резервните членове и пълната документация по провеждане на консултациите съгласно чл. 91 ал.8 и ал.9 от ИК.

     ОИК-Сливен констатира, че са изпълнени изискванията на чл.91 ал.1-6,8 и 9 от ИК.

     Предвид изложеното и на основание чл.87 ал.1 т.5 , във връзка с чл.91 ал.11 и чл.89 ал.1 от ИК, ОИК-Сливен

Р Е Ш И:

 

     1.НАЗНАЧАВА членове на СИК за Община Сливен, както следва:

 Община СЛИВЕН – от секция с номер  2020001 до секция с номер 2020126 и 2020183

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 1

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Станимира Иванова Тодорова

Зам. председател

Сибел Адилова Ибрямова

Секретар

Маринела Николаева Милкова

Членове 1.

Пламена Живкова Михайлова

2.

Николай Ненов Митев

3.

Цветелина Костова Иванова

4.

Жени Александрова Апостолова

5.

Стефка Стоянова Стефанова

6.

Георги Кондев Роев

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 2

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Марияна Колева Радилова

Зам. председател

Евгений Ранков Радев

Секретар

Здравка Миткова Койчева

Членове 1.

Иванка Господинова Господинова

2.

Венета Атанасова Захариева

3.

Димчо Георгиев Апостолов

4.

Стоянена Мариянова Русева

5.

Митко Койчев Станков

6.

Григор Христов Балтов

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 3

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Соня Тодорова Нонева

Зам. председател

Петя Георгиева Стайкова

Секретар

Мария Николова Тодорова

Членове 1.

Галина Стефанова Михайлова

2.

Максилия Йорданова Иванова

3.

Вяра Димитрова Петрова

4.

Пена Нейчева Добрева

5.

Николай Николов Вълков

6.

Тодор Пенев Иванов

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 4

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Теза Божидарова Пенкова

Зам. председател

Иван Стоянов Динев

Секретар

Станка Иванова Петрова

Членове 1.

Стефка Димитрова Бончева

2.

Сияна Юлиянова Каменова

3.

Георги Йорданов Йорданов

4.

Станислава Галинова Кънчева

5.

Красимира Иванова Тенева

6.

Марияна Ангелова Пашова

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 5

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

 

Зам. председател

Янка Кирилова Димова

Секретар

Панайот Георгиев Панайотов

Членове 1.

Даниела Николова Митева

2.

Камен Димитров Гелев

3.

Диян Митев Динев

4.

Сейде Рамадан Ахмед

5.

Янка Дичкова Рашева

6.

Христина Григорова Балтова

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 6

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Христо Йорданов Тотев

Зам. председател

Светлана Йорданова Кючукова

Секретар

Марияна Димитрова Мундрова

Членове 1.

Минка Димитрова Иванова

2.

Дарина Николова Милушева

3.

Стиляна Стоянова Маринова

4.

Мюмюн Сали Ахмед

5.

Анна Нишан Савулян

6.

Иринка Захариева Николова

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 7

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Роза Георгиева Пенкова

Зам. председател

Веселинка Тодорова Качарова

Секретар

Венелина Владимирова Младенова

Членове 1.

Велина Маринова Казакова

2.

Стефанка Петрова Сарова

3.

Ивана Георгиева Чешмеджиева

4.

Гюлтян Ахмедова Исмаилова

5.

Савка Недялкова Атанасова

6.

Нели Тодорова Драгнева

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 8

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Гергана Георгиева Торлакова

Зам. председател

Валентин Стоянов Димов

Секретар

Людмила Димитрова Генева

Членове 1.

Пенка Кирилова Ташкова

2.

Надя Георгиева Георгиева

3.

Мариян Николов Младенов

4.

Али Османов Мехмедов

5.

Кръстьо Николов Кръстев

6.

Десислава Василева Кънева

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 9

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Петър Михайлов Петков

Зам. председател

Катя Георгиева Колева

Секретар

Димитър Панайотов Дачев

Членове 1.

Таня Величкова Ташкова

2.

Галя Дянкова Панайотова

3.

Павлета Георгиева Гигова

4.

Цветанка Стоянова Стефанова

5.

Димитрина Иванова Раданова

6.

Николина Колева Марчева

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 10

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Галина Стефанова Стефанова

Зам. председател

Сергей Валентинов Гигов

Секретар

Мартин Иванов Атанасов

Членове 1.

Теодора Генова Пенкова

2.

Сашо Атанасов Бърнев

3.

Радост Петрова Мъглова-Петкова

4.

Стоян Иванов Качаров

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 11

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Сийка Ненчева Петрова

Зам. председател

Донка Стоянова Георгиева

Секретар

Йорданка Иванова Матева

Членове 1.

Иван Николов Тасев

2.

Кънчо Стефанов Петров

3.

Зина Занкова Христова

4.

Керанка Георгиева Тодорова

5.

Мария Койчева Няголова

6.

Таня Димитрова Минкова

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 12

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Добрин Иванов Добринов

Зам. председател

Събина Йорданова Иванова

Секретар

Мария-Теодора Яниславова Христова

Членове 1.

Ирина Ангелова Кандарашева

2.

Антоанета Иванова Христова

3.

Светла Йорданова Узунова

4.

Сали Халилов Исмаилов

5.

Красимира Георгиева Ченкова

6.

Валентина Димитрова Миндева

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 13

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Стефка Борисова Георгиева

Зам. председател

Петя Димитрова Янева-Михова

Секретар

Мария Христова Стойкова

Членове 1.

Недка Георгиева Кюрукчиев

2.

Мартин Илиев Линдов

3.

Тинна Димитрова Димитрова

4.

Цветелина Радостинова Бугова

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 14

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Гергана Илиева Василева

Зам. председател

Мария Иванова Кочева

Секретар

Станка Василева Гачева

Членове 1.

Силвия Маринова Коева

2.

Катя Щилиянова Рускова

3.

Ванина Димитрова Викилева

4.

Филиз Етемова Зейнелова

5.

Иванка Тенева Хърсева

6.

Стефка Стоянова Стефанова

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 15

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Георги Христов Георгиев

Зам. председател

Василка Петрова Бугова

Секретар

Соня Петрова Каридкова

Членове 1.

Стефан Атанасов Русков

2.

Савка Стефанова Анастасова

3.

Етем Елмазов Зейнелов

4.

Красимир Иванов Попински

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 16

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Юра Велкова Челебиева

Зам. председател

Стоянка Тенева Михова

Секретар

Екатерина Кирилова Колева

Членове 1.

Пенка Михайлова Стефанова

2.

Марийка Дончева Маринова

3.

Цанка Ангелова Петкова

4.

Фатме Ахмедова Зейнелова

5.

Мариана Иванова Иванова

6.

Атанас Динков Георгиев

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 17

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Надя Стоянова Георгиева

Зам. председател

Мартин Христов Димитров

Секретар

Силвия Атанасова Атанасова

Членове 1.

Василка Събчева Русева

2.

Митка Тенева Митева

3.

Ставри Дочев Ставрев

4.

Димитър Георгиев Събев

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 18

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Албена Лазарова Ангелова

Зам. председател

Мария Атанасова Маргинова

Секретар

Даринка Тончева Таргова

Членове 1.

Людмила Геннадиевна Колева

2.

Кръстина Стоянова Попова

3.

Гергана Божилова Димитрова

4.

Айдън Сюлейманов Бекиров

5.

Теодора Манчева Цонева-Джиджева

6.

Иринка Димитрова Костова

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 19

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Жека Гочева Митева

Зам. председател

Валентин Раев Пашаланов

Секретар

Веселин Костов Василев

Членове 1.

Валентина Василева Чавдарова

2.

Веселина Димитрова Енчева

3.

Елена Ангелова Донкова

4.

Керанка Вълчева Събева

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 20

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Веска Стефкова Динева

Зам. председател

Иринка Василева Георгиева

Секретар

Бацо Стефанов Мандов

Членове 1.

Люба Иванова Христова

2.

Георги Пеев Георгиев

3.

Невена Петкова Палева

4.

Шюкрие Ахмедова Сюлейманова

5.

Цени Маркова Маркова

6.

Станимир Иванов Демирев

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 21

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Теодора Йорданова Бохурова

Зам. председател

Ивелина Апостолова Георгиева

Секретар

Димитрина Кръстева Будакова

Членове 1.

Венцислава Иванова Кондева

2.

Анка Желева Кирова

3.

Наско Цанев Урумов

4.

Бедиха Юсеинова Илязова

5.

Гинка Иванова Димитрова

6.

Данаилка Димитрова Каменова

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 22

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Веселина Николова Гиндева

Зам. председател

Веска Димитрова Георгиева

Секретар

Ваня Георгиева Славова

Членове 1.

Мария Йорданова Цонева

2.

Нели Тодорова Милкова

3.

Стефан Неделчев Куцаров

4.

Кети Николова Господинова

5.

Радостина Георгиева Бугова

6.

Пламен Янчев Петров

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 23

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Стела Любенова Цанкова

Зам. председател

Краса Николова Василева

Секретар

Румяна Стойкова Костова- Цвяткова

Членове 1.

Стефан Георгиев Джангозов

2.

Щилиян Николаев Димов

3.

Красимира Стефанова Недева

4.

Ваня Тодорова Иванова

5.

Иван Георгив Мавродиев

6.

Христо Стефанов Бъчваров

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 24

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Веска Андреева Петрова

Зам. председател

Стоянка Иванова Колева

Секретар

Красимира Иванова Червенпеева

Членове 1.

Даринка Христова Маринова

2.

Райна Кирилова Омайникова

3.

Пенка Пеева Карабаджакова

4.

Краса Николова Василева

5.

Кета Христова Радева

6.

Димчо Янков Ковачев

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 25

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Дарина Иванова Омайникова

Зам. председател

Розалина Калчева Янкова

Секретар

Антоанета Атанасова Иванова

Членове 1.

Димитър Славов Червенпеев

2.

Михаил Йорданов Михалев

3.

Донка Минчева Георгиева-Зафирова

4.

Николай Великов Иванов

5.

Ярослава Тодорова Маринова

6.

Георги Вълчев Канев

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 26

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Мария Георгиева Атанасова

Зам. председател

Нели Николова Василева

Секретар

Доринка Христова Маринова

Членове 1.

Анна Андонова Митева

2.

Виолета Димитрова Бъчварова

3.

Даниела Николаева Иванова

4.

Севинч Кемалова Илязова

5.

Дияна Събинова Константинова

6.

Надка Иванова Станева

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 27

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Велко Генов Велев

Зам. председател

Мариaна Георгиева Пеева

Секретар

Добринка Иванова Иванова

Членове 1.

Бояна Петкова Петкова

2.

Стоян Радев Иванов

3.

Йорданка Иванова Йорданова

4.

Ваня Борисова Илиева

5.

Таня Огнянова Порязова

6.

Йорданка Марева Касърова

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 28

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Цветанка Димитрова Пашова

Зам. председател

Алексей Иванов Пантелеев

Секретар

Айтен Неджми Ямак

Членове 1.

Диана Иванова Коларова

2.

Любомира Стефанова Сотирова

3.

Галя Атанасова Русева

4.

Марин Георгиев Маринов

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 29

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Радостина Василева Петрова

Зам. председател

Снежанка Иванова Пенева

Секретар

Валя Йорданова Чолакова

Членове 1.

Даниела Кирова Кирова

2.

Миглена Савова Коларова

3.

Йорданка Стефанова Димова

4.

Мерал Айнурова Шабанова

5.

Апостол Христов Апостолов

6.

Дамяна Пенева Василева

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 30

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Светлана Димитрова Манолова- Денева

Зам. председател

Йорданка Недкова Иванова

Секретар

Анна Стефанова Илиева

Членове 1.

Васил Пенчев Василев

2.

Ради Иванов Радев

3.

Радка Колева Русева

4.

Мартин Младенов Чешмеджиев

5.

Радост Василева Василева

6.

Ема Сашева Александрова

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 31

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Пламен Георгиев Русев

Зам. председател

Сребрина Петрова Влаева

Секретар

Живко Пасков Пасков

Членове 1.

Мария Колева Гецова

2.

Емилия Щилиянова Прохаскова

3.

Мария Йорданова Кабакова

4.

Нуртен Хайрулова Кавлаклиева

5.

Ивайло Каменов Васевски

6.

Мария Юриева Маринова

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 32

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Мийрем Акифова Азисова

Зам. председател

Елена Петрова Желязкова

Секретар

Таня Николаева Данева

Членове 1.

Ани Райкова Кънева

2.

Марияна Василева Янкова

3.

Ася Панайотова Гагаузова

4.

Фатме Мустафова Юмерчаушева

5.

Ваня Йорданова Йовчева

6.

Тодор Пенев Петков

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 33

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Цеца Тодорова Тодорова

Зам. председател

Меджнун Неджмиев Кавлаклиев

Секретар

Елизабет Александрова Кендерян

Членове 1.

Божанка Александрова Димитрова

2.

Елена Георгиева Андонова

3.

Георги Николов Докторов

4.

Юсеин Хасанов Мехмедов

5.

Пенка Христова Петрова

6.

Мария Тодорова Касабова

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 34

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Милчо Железчев Милчев

Зам. председател

Ваня Кръстева Кадирева

Секретар

Айсел Адилова Адемова

Членове 1.

Емилия Димитрова Костадинова

2.

Миглена Йорданова Георгиева

3.

Мария Николова Георгиева

4.

Хулия Мустафова Османова

5.

Цвета Митева Митева

6.

Райна Василева Шопова

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 35

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Борислава Петева Камова

Зам. председател

Дарина Стефкова Петрова

Секретар

Михаил Здравков Щилянов

Членове 1.

Марияна Георгиева Пеева

2.

Емне Хълмиева Мустафова

3.

Илияна Миленова Такиева

4.

Радка Димитрова Ангелова

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 36

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Снежана Иванова Николчева

Зам. председател

Манол Иванов Манчев

Секретар

Донка Янева Георгиева- Мудева

Членове 1.

Тодорка Димитрова Йорданова

2.

Надежда Георгиева Йорданова

3.

Пенка Жечева Димитрова

4.

Александър Иванов Самунков

5.

Цветелина Евгениева Джевизова

6.

Мария Славова Станчева

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 37

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Димитринка Стоянова Димитрова

Зам. председател

Мара Димитрова Петрова

Секретар

Добринка Иванова Манчева

Членове 1.

Недялка Пенева Димитрова

2.

Татяна Маринова Казакова

3.

Радост Мирчева Стоянова

4.

Петя Богомилова Василева

5.

Зийнети Хасанова Караманова

6.

Михаил Димитров Ангелов

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 38

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Антоанета Стефанова Балабанова

Зам. председател

Гюлтен Фикриева Исмаилова

Секретар

Анна Щилиянова Тодорова

Членове 1.

Димитър Валентинов Петров

2.

Снежа Кирилова. Дичева

3.

Преслава Красимирова Кръстева

4.

Хатче Ахмедова Ахмедова

5.

Катерина Иванова Димова

6.

Панайот Динев Добрев

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 39

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Василена Щилиянова Тодорова

Зам. председател

Християн Георгиев Манчев

Секретар

Стефан Митев Вълков

Членове 1.

Даниела Алексиева Алексиева

2.

Никол Иванова Кънева

3.

Диана Колева Петрова

4.

Шерифе Изетова Мехмедова

5.

Мария Михайлова Георгиева

6.

Елена Мариянова Янкова

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 40

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Джена Йоргова Иванова

Зам. председател

Радка Господинова Петрова

Секретар

Маринела Тодорова Димитрова

Членове 1.

Милена Стефанова Тодорова

2.

Иван Атанасов Павлов

3.

Иванка Йовелинова Димитрова

4.

Ашкин Сунаев Шабанов

5.

Йорданка Георгиева Димитрова

6.

Иван Неделчев Добрев

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 41

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Веселина Пламенова Русева

Зам. председател

Зина Ангелова Стайкова

Секретар

Емилия Николова Кючукова

Членове 1.

Димитър Тодоров Колев

2.

Минка Дойчева Иванова

3.

Красимира Димова Абраамян

4.

Селма Халитова Кязимова

5.

Семра Хасан Веиз

6.

Павлина Димитрова Стоянова

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 42

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Илияна Йорданова Дачева

Зам. председател

Радка Евстатиева Атанасова

Секретар

Гюлтен Фикриева Исмаилова

Членове 1.

Радостинка Христова Братанова

2.

Анелия Генова Христова

3.

Марийка Кръстева Будакова

4.

Хатче Ахмедова Ахмедова

5.

Стилиана Живкова Стоянова

6.

Розка Георгиева Попова

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 43

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Елена Петрова Василева

Зам. председател

Дияна Йорданова Петрова

Секретар

Веселин Добрев Налбантов

Членове 1.

Йорданка Райчева Щилянова

2.

Николай Кънев Диминтров

3.

Иван Пенков Иванов

4.

Къймет Себахатинова Чаушева

5.

Тодорка Иванова Илиева

6.

Атанас Славов Атанасов

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 44

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

София Атанасова Добрева

Зам. председател

Александър Кременов Кайраков

Секретар

Уляна Драгиева Калудова

Членове 1.

Райна Енева Зафирова

2.

Паулина Цветелинова Братанова

3.

Елена Ламбова Динева

4.

Гьокчен Исмаилова Чаушева

5.

Румяна Георгиева Пашаланова

6.

Христо Димов Кадиев

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 45

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Йордан Петров Дачев

Зам. председател

Ваня Георгиева Бондева

Секретар

Георги Димитров Кулишев

Членове 1.

Мария Стоянова Стоянва

2.

Нина Боянова Смиловска Колева

3.

Василка Димитрова Кирилова

4.

Парашкева Димитрова Костова

5.

Мария Христова Колева

6.

Александър Василев Василев

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 46

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Радостина Димова Петрова

Зам. председател

Донка Иванова Светлинска

Секретар

Ваня Йорданова Дончева

Членове 1.

Анастасия Иваноав Шпакова

2.

Ася Стефанова Калчева

3.

Пеньо Василев Тодоров

4.

Иванка Дончева Донева

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 47

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Биляна Христова Иванова

Зам. председател

Мариола Иванова Радева

Секретар

Иванка Нейчева Иванова

Членове 1.

Мери Атанасова Рундева

2.

Евгени Веселинов Йорданов

3.

Светомир Георгиев Мъндев

4.

Светлана Илиева Велева

5.

Елка Григорова Борисова-Славова

6.

Павлина Лъчезарова Дойчева

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 48

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Георги Веселинов Вишнаров

Зам. председател

Здравко Михайлов Михалев

Секретар

Веселина Томова Иванова

Членове 1.

Стела Пончева Радева

2.

Диана Димитрова Делчева

3.

Галин Тотков Балджиларски

4.

Йорданка Василева Пенчева

5.

Атанас Спасов Гелев

6.

Ганка Иванова Джендова

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 49

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Илияна Петрова Динева

Зам. председател

Албена Начева Костова

Секретар

Тодорка Петрова Попова

Членове 1.

Людмила Стефанова Лефтерова

2.

Атанаска Илиева Захариева

3.

Радостинка Митева Едрева

4.

Маринка Господинова Желязкова

5.

Симеон Пламенов Пицков

6.

Пламена Тенева Тодорова

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 50

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Мариана Костова Митева

Зам. председател

Ваня Илиева   Дойчева

Секретар

Милена Георгиева Петрова

Членове 1.

Василена Щилиянова Пенева

2.

Елеонора Иванова Мирчева

3.

Стоянка Колева Бълджиларска

4.

Янка Митева Желязкова

5.

Михаил Василев Георгиев

6.

Недялка Йорданова Славова

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 51

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Иван Монев Иванов

Зам. председател

Зафирка Петрова Загорова

Секретар

Нели Йорданова Вълкова

Членове 1.

Ваня Михайлова Бояджиева

2.

Николина Василева Мечкова

3.

Станка Танева Георгиева

4.

Диана Стоянова Енчева

5.

Василка Димитрова Терзиева

6.

Карасимира Боянова Кръмпотич

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 52

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Жечка Димитрова Гаджокова

Зам. председател

Даниела Димитрова Томова

Секретар

Татяна Георгиева Пейкова

Членове 1.

Живко Иванов Желязков

2.

Маргарита Фиркова Генева

3.

Кирил Вълчев Михайлов

4.

Пенка Стоянова Цонева

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 53

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Илка Стефанова Григорова

Зам. председател

Анета Добрева Рашева

Секретар

Даниела Василева Василева

Членове 1.

Султанка Николова Маринова

2.

Вероника Радославова Стоянова

3.

Албена Димитрова Парапанова

4.

Наджие Алиева Караманова

5.

Румяна Димитрова Лазарова

6.

Стоянка Петкова Радева

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 54

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Стефка Стефанова Шумналиева

Зам. председател

Дияна Павлова Димитрова

Секретар

Николай Динков Кондев

Членове 1.

Жасмина Борисова Русева

2.

Маргарита Димитрова Балтаджиева

3.

Надежда Николаева Георгиева

4.

Станимир Стефанов Стойков

5.

Радостинака Веселинова Кирилова

6.

Живка Иванова Араванова

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 55

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Марина Йорданова Костова

Зам. председател

Здравка Николаева Христова

Секретар

Силвия Милева Милева

Членове 1.

Петър Георгиев Хисапчиев

2.

Петя Йорданова Григорова

3.

Людмила Жекова Тюфекчиева

4.

Юмер Османов Рашидов

5.

Николина Йорданова Колева

6.

Димитринка Величково Каменова

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 56

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Стефан Йорданов Иванов

Зам. председател

Софийка Кръстева Петрова

Секретар

Тошка Николова Тодорова

Членове 1.

Диана Янкова Бакърджиева

2.

Цветелина Иванова Стамберова

3.

Иванка Желева Тонева

4.

Галина Евелинова Рашева

5.

Иван Стоев Васев

6.

Ивелина Маринова Иванова

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 57

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Анелия Михайлова Кюмюрева

Зам. председател

Михаил Георгиев Иванов

Секретар

Димитринка Василева Кацарова

Членове 1.

Живка Николова Василева

2.

Василена Стоянова Кондева

3.

Здравка Тодорова Димова

4.

Илиан Филипов Рашев

5.

Екатерина Асенова Петкова

6.

Велизар Тодоров Пеев

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 58

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Петко Иванов Сандански

Зам. председател

Веселин Манолов Топалов

Секретар

Катерина Цонкова Минчева- Иванова

Членове 1.

Кирил Георгиев Василев

2.

Диана Господинова Петрова

3.

Здравка Панайотова Маринова

4.

Коста Пенев Костов

5.

Диана Пенчева Велева

6.

Банко Ангелов Чавдаров

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 59

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Николина Йорданова Михнева

Зам. председател

Антоанета Русчева Димитрова

Секретар

Иванка Желева Митева

Членове 1.

Цветелина Александрова Боянова

2.

Мария Пенева Джамбазова

3.

Наташа Атанасова Иванова

4.

Павлина Атанасова Кокошкова

5.

Пламен Петков Ненов

6.

Димитър Василев Аврамов

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 60

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Мелиха Ибрямова Юсменова

Зам. председател

Валентин Йорданов Андреев

Секретар

Таня Динева Господинова-Рохова

Членове 1.

Панайот Стефанов Иванов

2.

Петя Венкова Пенева

3.

Еленка Запрянова Камбурова

4.

Радост Красимирова Шишкова

5.

Полина Иванова Маринова

6.

Занайти Хасанова Караманова

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 61

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Цонка Петрова Желева

Зам. председател

Веселка Венкова Кавърджикова

Секретар

Мариана Миткова Стоянова

Членове 1.

Галя Георгиева Дечева

2.

Златка Колева Ганева

3.

Галина Димитрова Иванова

4.

Константин Любомиров Шишков

5.

Тодорка Петрова Попова

6.

Гинка Димитрова Николова

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 62

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Величка Василева Михнева

Зам. председател

Драган Дяков Драгнев

Секретар

Красимира Георгиева Пенкова

Членове 1.

Радка Иванова Влайкова

2.

Еленка Стоянова Андреева

3.

Марияна Тодорова Христова

4.

Йордан Василев Стефанов

5.

Надя Иванова Инджова

6.

Мариана Ненова Кунева

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 63

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Златка Костова Великова

Зам. председател

Коста Ганев Ганев

Секретар

Радка Балева Гочева

Членове 1.

Йорданка Михнева Бонбалова

2.

Живка Динкова Кючумбова

3.

Росица Йорданова Кожухарова

4.

Стоян Георгиев Пенков

5.

Мирослав Атанасов Миндев

6.

Антоанета Колева Христова

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 64

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Диана Павлова Стойнова

Зам. председател

Венко Тодоров Тодоров

Секретар

Илияна Добрева Христова

Членове 1.

Габриела Дечева Михнева

2.

Стефка Николаева Султанова

3.

Марияна Анастасова Неделчева

4.

Станка Димитрова Караова

5.

Петя Стоянова Кючукова

6.

Моника Стефанова Бонева

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 65

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Радостина Николаева Иванова

Зам. председател

Йорданка Георгиева Желева

Секретар

Васил Паскалев Попов

Членове 1.

Стела Георгиева Петрова

2.

Събина Златева Стойчева

3.

Лиляна Стефанова Пенчева

4.

Жана Василева Йорданова

5.

Александър Божидаров Димитров

6.

Петър Димитров Петров

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 66

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Йорданка Димчева Стоянова

Зам. председател

Мария Аврамова Жечева

Секретар

Здравко Георгиев Михайлов

Членове 1.

Станислава Димитрова Урумова

2.

Камелия Блажева Жечева

3.

Николай Стефанов Вълчев

4.

Кольо Дочев Танев

5.

Марияна Стефанова Минчева

6.

Иванка Илиева Бугова

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 67

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Гергана Петкова Петкова

Зам. председател

Димитър Василев Черногоров

Секретар

Станимира Стоянова Димитрова

Членове 1.

Захарина Николаева Гомилева

2.

Веска Стоянова Славова

3.

Пенка Красимирова Михайлова

4.

Наталия Христова Иванова

5.

Петко Христов Петков

6.

Стоян Атанасов Стоянов

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 68

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Иван Иванов Павлов

Зам. председател

Маргарита Кръстева Димитрова

Секретар

Христина Неданова Пенева

Членове 1.

Росица Иванова Райкова

2.

Радка Стоянова Русева

3.

Петър Николаев Петров

4.

Светлана Пенева Иванова

5.

Елена Иванова Тонева

6.

Станимир Недялков Стаматов

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 69

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Красимира Николова Тодорова

Зам. председател

Диана Тодорова Андонова

Секретар

Светла Георгиева Черногорова

Членове 1.

Митка Иванова Златкова

2.

Росица Драганова Иванова

3.

Мария Димитрова Джендова

4.

Анета Христова Шибилова

5.

Величка Атанасова Шидерева

6.

Светла Стойкова Димитрова

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 70

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Георги Иванов Георгиев

Зам. председател

Недка Донева Русева

Секретар

Радостинка Русева Георгиева

Членове 1.

Тодор Жечев Жечев

2.

Красимира Диманова Петкова-Христова

3.

Марияна Русева Вълчева

4.

Нина Живкова Вълева

5.

Теодора Димова Желева

6.

Даниела Динева Василева

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 71

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Станка Балчева Пешева

Зам. председател

Бедрие Хаккъева Османова

Секретар

Димитър Алексиев Йорданов

Членове 1.

Йорданка Митева Драгоманска

2.

Гинка Петрова Караулева-Иванова

3.

Аделина Сергеева Желязкова

4.

Садифе Исмаилова Алиева

5.

Аделина Йорданова Колачева

6.

Милка Тодорова Данова

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 72

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Петя Кирова Георгиева

Зам. председател

Иванка Атанасова Иванова

Секретар

Бисер Петков Делчев

Членове 1.

Таня Иванова Гуркова

2.

Пепа Стефанова Трънчева

3.

Янита Иванова Иванова

4.

Гюлсюм Мустафова Чолакова

5.

Иван Киров Койчев

6.

Величка Костова Куцарова

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 73

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Иван Георгиев Калчев

Зам. председател

Панайот Кирилов Велинов

Секретар

Здравка Недялкова Долушанова

Членове 1.

Антоанета Василева Илиева

2.

Диян Станков Динков

3.

Деница Христова Карастоянова

4.

Коста Василев Костов

5.

Севдалина Иванова Пашаланова

6.

Вася Александров Данов

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 74

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Донка Димитрова Шикерова

Зам. председател

Ралица Георгиева Калчева

Секретар

Веселина Тодорова Кръстева

Членове 1.

Елена Димова Христова

2.

Иванка Ганчева Иванова

3.

Миглена Христова Грънчарова

4.

Донка Гичева Петрова

5.

Върбин Христов Гутов

6.

Марияна Димитрова Калудова

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 75

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Красимира Божилова Неделчева

Зам. председател

Димитър Петков Русев

Секретар

Димитър Рангелов Рангелов

Членове 1.

Маргарита Вълева Недялкова

2.

Златина Димитрова Кондева

3.

Мара Атанасова Цанкова

4.

Еленка Йорданова Кирова

5.

Юрка Андреева Иванова

6.

Гергана Илиева Георгиева

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 76

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Детелина Ничева Караиванова

Зам. председател

Мартин Григоров Григоров

Секретар

Мартин Петков Русев

Членове 1.

Венелина Иванова Янева

2.

Пламена Димитрова Чапкънова

3.

Гергана Атанасова Атанасова

4.

Пламен Ангелов Герасов

5.

Калудка Станева Иванова

6.

Мирем Джеферова Моллова

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 77

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Димитринка Данева Илиева

Зам. председател

Стела Петрова Загорова

Секретар

Ваньо Вичев Иванов

Членове 1.

Иванка Динева Кировска

2.

Даниела Желязкова Атанасова

3.

Веска Николова Господинова

4.

Кяние Мустафова Ахмедова

5.

Ненка Димитрова Атанасова

6.

Стефка Стоянова Маринова

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 78

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Стефан Лечев Кунев

Зам. председател

Катя Георгиева Харитонова

Секретар

Дияна Йорданова Петрова

Членове 1.

Иванка Илиева Качарова

2.

Чана Димитрова Бебревенска

3.

Йовелина Рачева Балабанова

4.

Зейниш Юсеинова Узунова

5.

Веселин Атанасов Василев

6.

Янка Стойчева Динкова

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 79

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Боряна Велева Демирева

Зам. председател

Атанаска Андонова Драгнева

Секретар

Нели Петрова Русева

Членове 1.

Янка Динева Мандева

2.

Стела Димитрова Балева

3.

Катя Тодорова Атанасова

4.

Наджие Мустафа Юмер

5.

Иван Георгиев Георгиев

6.

Живка Кунева Стойчева

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 80

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Мартина Веселинова Атанасова

Зам. председател

Азис Ердинчев Азисов

Секретар

Радостина Иванова Петкова

Членове 1.

Галина Димитрова

2.

Цонка Димова Панева

3.

Надежда Стефанова Янева

4.

Петър Василев Попов

5.

Дора Динева Йовчева

6.

Красимир Петков Кънев

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 81

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Ивелина Мирославова Даголова

Зам. председател

Радостина Стоянова Хлебарова

Секретар

Динка Гичева Златева

Членове 1.

Донка Трифонова Стоянова

2.

Татяна Минчева Железчева

3.

Марияна Димитрова Колева

4.

Ани Радева Симеонова

5.

Христина Георгиева Кабакова

6.

Радослав Русчев Влахов

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 82

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Мариян Миланов Георгиев

Зам. председател

Милка Иванова Андонова

Секретар

Юри Борисов Дзобелов

Членове 1.

Генка Щилянова Щилянова

2.

Стоянка Иванова Стойкова

3.

Люцка Андонова Йорданова

4.

Рада Стефанова Георгиева

5.

Венцеслава Стефанова Пейчева

6.

Николай Стайков Колев

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 83

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Маринка Василева Иванова

Зам. председател

Ана Василева Кереметчиева

Секретар

Радинка Тодорова Шопова

Членове 1.

Данчо Йорданов Костов

2.

Виолета Илиева Илиева

3.

Десислава Йорданова Христова

4.

Зейнел Хасанов Исов

5.

Тодорка Йорданова Георгиева

6.

Мариана Иванова Иванова

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 84

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Пенка Стоянова Щилиянова

Зам. председател

Красимира Илиева Илиева

Секретар

Мария Стоянова Дичева

Членове 1.

Живка Ганева Тодрова

2.

Веселина Христова Радилова

3.

Силвия Калчева Димитрова

4.

Красимира Иванова Султанова

5.

Владимир Станимиров Георгиев

6.

Василен Руменов Драгомански

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 85

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Апостол Стойков Демирев

Зам. председател

Мая Стефанова Петрова

Секретар

Диана Павлова Иванова

Членове 1.

Златка Динева Тонева

2.

Сийка Иванова Стефанова

3.

Мима Стоянова Йорданова

4.

Пламен Ангелов Герасов

5.

Галя Дечева Ангелова

6.

Исмаил Раман Веиз

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 86

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Стоян Балев Добрев

Зам. председател

Емилия Георгиева Желева

Секретар

 

Членове 1.

Ивелина Белчева Караколева

2.

Силвия Жечева Миндова

3.

Таня Николова Денева

4.

Емине Хасанова Георгиева

5.

Димитар Иванов Димитров

6.

Цонка Василева Койчева

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 87

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Нина Димитрова Драгоманска

Зам. председател

Балин Господинов Балинов

Секретар

Дияна Райкова Василева

Членове 1.

Марийка Господинова Янева

2.

Ана Недева Узунова

3.

Божил Костадинов Атанасов

4.

Гюлшен Юсеин Исмаил

5.

Анета Веселинова Добрева

6.

Надя Иванова Илиева

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 88

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Александра Добрева Георгиева

Зам. председател

Мария Георгиева Темелкова

Секретар

Светла Николова Жекова

Членове 1.

Красимира Пенева Христова

2.

Валентина Михнева Манева-Иванова

3.

Коянка Георгиева Филчева

4.

Назине Хасанова Келова

5.

Иринка Георгиева Караманова

6.

Галина Илиева Кънева

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 89

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Стефан Анастасов Русков

Зам. председател

Живко Ненчев Жеков

Секретар

Юлия Христова Кулишева

Членове 1.

Петранка Цонкова Христова

2.

Живка Станчева Жечева

3.

Диляна Иванова Димитрова

4.

Ахмед Мустафов Османов

5.

Румяна Илиева Драгневa

6.

Радостинка Кръстева Николова

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 90

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Стефко Петров Петров

Зам. председател

Хатидже Халилова Кесова

Секретар

Станиела Петрова Райкова

Членове 1.

Цветелина Александрова Карацанова

2.

Катя Щилиянова Рускова

3.

Елена Георгиева Стефанова

4.

Юнзиле Хамза Чолак

5.

Ивелина Радева Динева

6.

Петър Славов Динков

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 91

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Десислава Йорданова Костадинова - Димитрова

Зам. председател

Стефка Илиева Тихова

Секретар

Сабрие Мехмедова Салиева

Членове 1.

Нина Георгиева Узунова

2.

Кристина Георгиева Макасчиева

3.

Александър Петров Марков

4.

Хулия Хаккъева Веизова

5.

Петко Димитров Цонев

6.

Веселина Панайотова Иванова

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 92

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Петър Ванев Данчев

Зам. председател

Анриета Проданова Павлова

Секретар

Гергана Атанасова Георгиева

Членове 1.

Янка Вълчанова Бясова

2.

Янка Атанасова Николова

3.

Петър Александров Марков

4.

Мария Димитрова Герасова

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 93

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Красимира Димова Пешелова

Зам. председател

Йорданка Недялкова Добрева

Секретар

Виолета Георгиева Петрова

Членове 1.

Йовчо Петров Йовчев

2.

Велияна Недева Недева

3.

Радка Георгиева Иванова

4.

Нина Андреева Дочева

5.

Милка Петкова Желязкова

6.

Антоанета Костадинова Канева

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 94

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Халил Исмаилов Идризов

Зам. председател

Бойка Василева Карачиева

Секретар

Марийка Василева Георгиева

Членове 1.

Стефанка Йорданова Керменлиева

2.

Десислава Неделчева Неделчева

3.

Радка Стефанова Дачева

4.

Наталия Маргаритова Андонова

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 95

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Валентина Димитрова Йовчева

Зам. председател

Доля Станкова Русева

Секретар

Мариана Атанасова Добрева

Членове 1.

Михаил Иванов Иванов

2.

Пламен Петров Панайотов

3.

Светозар Христов Николов

4.

Станимир Красимиров Кирчев

5.

Величко Красимиров Ташков

6.

Мирела Антонова Янева

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 96

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Станимир Стоянов Петров

Зам. председател

Стефка Йорданова Манолова

Секретар

Хурие Ахмедова Хюсеинова

Членове 1.

Румяна Добрева Иванова

2.

Марияна Йорданова Иванова

3.

Таня Стоянова Петкова

4.

Стефан Славов Добрев

5.

Маринка Иванова Дошева

6.

Валери Росенов Максимов

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 97

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Пламена Стефкова Петрова

Зам. председател

Марина Симеонова Стефанова

Секретар

Николина Куманова Петкова

Членове 1.

Маргарита Димитрова Димитрова

2.

Росица Димитрова Стоянова

3.

Ренета Панайотова Петкова

4.

Яница Атанасова Вангелова

5.

Недялка Ненчева Колева

6.

Надка Александрова Гавраилова

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 98

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Мария Любозарова Гочева

Зам. председател

Валя Йосифова Терзиева

Секретар

Нора Михайлова Момчева

Членове 1.

Мария Христова Колева

2.

Панайот Николов Петков

3.

Атанас Панайотов Сарачев

4.

Донка Тодорова Тодорова

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 99

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

 

Зам. председател

Радост Кирилова Кръстева

Секретар

Марина Тодорова Димитрова

Членове 1.

Божанка Тодорова Русева

2.

Георги Бончев Генов

3.

Димитър Марков Георгиев

4.

Петя Стойчева Кирчева

5.

Йордан Костов Бабарев

6.

Илина Маргаритова Андонова

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 100

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Диана Тодорова Милева

Зам. председател

Милен Манолов Манолов

Секретар

Стоянка Димитрова Стефанова

Членове 1.

Цонка Стефанова Панайотова

2.

Иван Николаев Даков

3.

Иван Тодоров Мачев

4.

Анелия Филипова Славова

5.

Милка Димитрова Начева

6.

Недялка Стоянова Христова

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 101

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Ваня Славеева Дакова

Зам. председател

Славка Павлова Борденяшка

Секретар

Васил Йорданов Ангелов

Членове 1.

Василка Спасова Миткова

2.

Донка Георгиева Митева

3.

Цеца Георгиева Иванова

4.

Адиле Мехмедова Шакирова

5.

Николай Тодоров Пешелов

6.

Илияна Димитрова Янкова

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 102

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Мариана Атанасова Събева

Зам. председател

Несрин Себахатинова Стойчева

Секретар

Миглена Богомилова Николова

Членове 1.

Нецка Цачева Ненкова

2.

Койчо Стоянов Димитров

3.

Пенка Донева Антова

4.

Светлана Илиева Велева

5.

Стефка Стефанова Кирова

6.

Галина Здравкова Нотева

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 103

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Васил Емилов Бъчваров

Зам. председател

Румен Куртев Куртев

Секретар

Дияна Митева Маринова-Даракчиева

Членове 1.

Дочка Иванова Пендева

2.

Пепа Йорданова Попова - Митева

3.

Жана Маринова Апостолова

4.

Али Дурмушев Алиев

5.

Иван Евгениев Егов

6.

Николина Стоянова Славова

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 104

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Татяна Костадинова Башенва-Кънева

Зам. председател

Антон Василев Рандев

Секретар

Цветелина Петрова Стоянова

Членове 1.

Маргарита Недялкова Камбосиева

2.

Мария Иванова Петрова

3.

Ваня Кътева Тенева- Великова

4.

Станислав Румчов Спасов

5.

Дичка Митева Димова

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 105

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Николай Върбанов Панайотов

Зам. председател

Стела Илиева Колева

Секретар

Виолета Николова Димова

Членове 1.

Кина Неделчева Иванова

2.

Атанаска Николова Димова

3.

Кети Стефанова Иванова

4.

Силвия Стоянова Стоянова

5.

Димитър Панайотов Голотвинов

6.

Мария-Габриела Сашева Пумова

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 106

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Петър Димитров Пенев

Зам. председател

Светлана Стоянова Стоянова

Секретар

Красимир Стоянов Димитров

Членове 1.

Мима Николова Филипова

2.

Таня Атанасова Стоянова

3.

Ширин Фахрединова Караманова

4.

Мария Митева Петрова

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 107

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Елмаз Кязимов Хаджиев

Зам. председател

Юра Георгиева Добрева

Секретар

Ваня Кирова Петрова

Членове 1.

Аксиния Стефанова Георгиева

2.

Янка Костадинова Йорданова

3.

Добринка Стойнова Панайотова

4.

Велико Киров Великов

5.

Хюсеин Юмеров Кюрекчиев

6.

Кръстина Димова Василева-Желева

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 108

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Иван Димитров Георгиев

Зам. председател

Азис Тефиков Веизов

Секретар

Милена Николова Колева

Членове 1.

Магдалина Апостолова Стамболиева

2.

Мария Тодорова Панайотова

3.

Донка Русева Попова

4.

Орхан Ахмедов Османов

5.

Божанка Спасова Тенева

6.

Деян Желязков Дряновски            

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 109

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Добринка Христова Андонова

Зам. председател

Васил Паскалев Попов

Секретар

Мехрема Мусова Хаджиева

Членове 1.

Екатерина Неделчева Стоянова

2.

Мима Петрова Крушкова

3.

Иванка Георгиева Иванова

4.

Ани Ангелова Моллова

5.

Марина Иванова Желева

6.

Ваня СтояноваИванова

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 110

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Маргарита Пенева Ганева

Зам. председател

София Димитрова Димитрова

Секретар

Марина Петрова Йорданова

Членове 1.

Ганка Георгиева Атанасова

2.

Росен Велев Иванов

3.

Мария Василева Димитрова

4.

Айтен Юсеинова Юмерова

5.

Татяна Илиева Вармезова

6.

Илиян Сашев Пумов

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 111

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Господинка Стефанова Петрова

Зам. председател

Йорданка Славова Йорданова

Секретар

Ирена Стефанова Арсова

Членове 1.

Марин Андонов Тенев

2.

Славянка Петрова Черкезова

3.

Константина Тодорова Канзонова

4.

Димка Петрова Петрова

5.

Айхан Сюлейманов Бекиров

6.

Теньо Стоянов Щерев

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 112

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Иван Георгиев Иванов

Зам. председател

Яница Тодорова Петрова

Секретар

Стоян Костов Стоянов

Членове 1.

Радостина Димитрова Стаменова

2.

Галина Василева Тенева

3.

Бояна Петкова Атанасова

4.

Танер Енверов Камберов

5.

Живко Христов Илиев

6.

Петко Желязков Желязков

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 113

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Катя Иванова Вълева

Зам. председател

Пламен Желязков Петков

Секретар

Марийка Михайлова Вичева

Членове 1.

Тодор Янев Тодоров

2.

Тянка Динева Калчева

3.

Ангел Божидаров Георгиев

4.

Наско Асенов Йосков

5.

Валентина Димитрова Джейкъбс

6.

Минчо БиневДинев

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 114

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Хасан Хасанов Хюсеинов

Зам. председател

Дора Иванова Жечева

Секретар

Николина Маринова Банчева

Членове 1.

Николай Василев Вълев

2.

Роза Иванова Гринкова

3.

Ангел Христов Карарадев

4.

Асен Насков Огнянов

5.

Елена Петрова Табакова

6.

Симеон Христов Райчев

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 115

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Маргарита Апостолова Александрова

Зам. председател

Димитрина Ганева Димитрова- Златчева

Секретар

Нешко Огнянов Орманджиев

Членове 1.

Юри Емилов Македонски

2.

Елена Иванова Георгиева

3.

Димитър Господинов Балчев

4.

Огнян Ангелов Огнянов

5.

Антон Костов Пърев

6.

Пламен Ненчев Дошев

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 116

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Калинка Николова Станева

Зам. председател

Асен Алексиев Асенов

Секретар

Величка Славова Илчева

Членове 1.

Николай Ангелов Ангелов

2.

Катя Маринова Митева

3.

Росен Иванов Милков

4.

Велко Стефанов Черкезов

5.

Ваньо Димитров Матев

6.

Ангел Асенов Лолов

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 117

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Кета Стефанова Кашерова

Зам. председател

Диана Димитрова Тодорова

Секретар

Йордан Янков Куртев

Членове 1.

Сийка Ангелова Тодорова

2.

Марин Тенев Георгиев

3.

Бойко Стефанов Банчев

4.

Васил Стоянов Асенов

5.

Иван Ненчов Димитров

6.

Светла Стефанова Ненчева

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 118

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Милена Василева Ангелова

Зам. председател

Таня Георгиева Величкова

Секретар

Кина Стоянова Павлова

Членове 1.

Георги Емилов Македонски

2.

Лили Димитрова Сивова

3.

Альоша Стефанов Димитров

4.

Станимир Насков Йосков

5.

Мартина Любомирова Стоянова

6.

Митка Иванова Динева

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 119

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Диана Василева Дамянова

Зам. председател

Венцислава Димитрова Банова

Секретар

Йоско Христов Йосков

Членове 1.

Евгений Цонков Димов

2.

Стефка Георгиева Петрова

3.

Димитринка Г. Димитрова-Златчева

4.

Юри Атанасов Христов

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 120

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Атанас Русев Стефанов

Зам. председател

Тяна Георгиева Величкова

Секретар

Гена Петрова Стоянова

Членове 1.

Иван Антонов Павлов

2.

Снежина Нойкова Димова

3.

Нели Стефанова Димова

4.

Красимира Стефанова Недева

5.

Сашо Ефтимов Ангелов

6.

Антон Красимиров Антонов

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 121

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Жулиета Динкова Велева

Зам. председател

Сали Дормуш Ахмед

Секретар

Димитър Димитров Митев

Членове 1.

Славяна Василева Гурцова

2.

Димитър Георгиев Котов

3.

Данаил Георгиев Дошев

4.

Петко Андонов Тенев

5.

Стефка Динкова Павлова

6.

Румяна Панайотова Байкова

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 122

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Бойко Тодоров Милков

Зам. председател

Никола Атанасов Андонов

Секретар

Марияна Стефанова Минчева

Членове 1.

Дияна Христова Котова

2.

Стефка Колева Иванова

3.

Златина Георгиева Дошева

4.

Кунка Славчева Димитрова

5.

Зюмбюл Мюмюнова Алиева

6.

Весела Добрева Митева

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 123

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Мюжгян Муидинова Ибрямова

Зам. председател

Тамара Василевна Ямалиева

Секретар

Валентин Евгениев Тенев

Членове 1.

Милен Митев Калчев

2.

Веселин Иванчев Иванов

3.

Петя Мишева Тенева

4.

Хюсеин Филипов Филипов

5.

Деяна Севова Вълчанова

6.

Константин Костадинов Великов

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 124

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Йорданка Иванова Василева

Зам. председател

Петя Костова Георгиева

Секретар

Бахар Халитова Ахмедова

Членове 1.

Живка Андонова Стоянова

2.

Виктория Динкова Бонева

3.

Николинка Тодорова Йорданова

4.

Кремена Рашева Манолова

5.

Ангел Насков Джураков

6.

Стефан Иванов Андонов

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 125

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Веселина Георгиева Вълчанова

Зам. председател

Таня Славова Йорданова

Секретар

Петранка Петрова Йорданова

Членове 1.

Елена Стефанова Стефанова

2.

Мария Митева Славова

3.

Росица Георгиева Михалева

4.

Янко Насков Джураков

5.

Димитър Райчев Григоров

6.

Георги Янков Янев

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 126

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Атанас Георгиев Касабов

Зам. председател

Донка Йорданова Христова

Секретар

Атанаска Веселинова Илиева

Членове 1.

Соня Иванова Христова

2.

Веселин Панайотов Василев

3.

Милена Митева Иванова

4.

Афизе Юсеинова Левент

5.

Антон Василев Андонов

6.

Николай Димитров Русев

Община СЛИВЕН – секция 2020183

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 183

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Енчо Стоянов Енчев

Зам. председател

Слав Монев Василев

Секретар

Динка Пенкова Господинова

Членове 1.

Владимир Александров Чардаков

2.

Стойка йорданова Димитрова

 

 

 1. УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на СИК в община Сливен.      
 1. ИЗДАВА удостоверения на членовете на СИК в община Сливен.      

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му, на основание чл. 88, ал. 1 от ИК.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 26.09.2015 в 13:07 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 695-МИ / 22.04.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

 • № 694-МИ / 04.01.2019

  относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

 • № 693-МИ / 08.06.2018

  относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения