Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 401-МИ
Сливен, 25.09.2015

ОТНОСНО: Назначаване СИК-Кметство с.Селиминово, община Сливен.

С Вх. № 202 от 24.09.2015г. на ОИК-Сливен е постъпило предложение от Кмета на община Сливен за състав на СИК – Кметство с.Селиминово, ведно със списък на резервните членове и пълната документация по провеждане на консултациите съгласно чл. 91 ал.8 и ал.9 от ИК.

     ОИК-Сливен констатира, че са изпълнени изискванията на чл.91 ал.1-6,8 и 9 от ИК.

     Предвид изложеното и на основание чл.87 ал.1 т.5 , във връзка с чл.91 ал.11 и чл.89 ал.1 от ИК, ОИК-Сливен

Р Е Ш И:

      1.НАЗНАЧАВА членове на СИК за Кметство с.Селиминово, община Сливен, както следва:

 Кметство с.Селиминово – от секция № 2020146 до секция 2020147

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 146 С.СЕЛИМИНОВО

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Атанас Пейчев Минчев

Зам. председател

Стоянка Димитрова Денчева

Секретар

Катя Кондева Топалова

Членове 1.

Зюмбюла Асенова Йовчева

2.

Стоян Иванов Стоянов

3.

Димитринка Колева Стоянова

4.

Янка Петкова Вълева

5.

Галина Стоянова Андреева

6.

Петко Иванов Сандански

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 147 С.СЕЛИМИНОВО

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Пламена Матеева Пейчева

Зам. председател

Димитринка Колева Стоянова

Секретар

Теменужка Николова   Такиева    

Членове 1.

Миглена Иванова Петрова

2.

Иванка Атанасова Стефанова

3.

Радка Илиева Енчева

4.

Десислава Георгиева Кондева

 

2.УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на СИК в община Сливен.      

  1. ИЗДАВА удостоверения на членовете на СИК в община Сливен.      

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му, на основание чл. 88, ал. 1 от ИК.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 26.09.2015 в 13:26 часа

Календар

Решения

  • № 695-МИ / 22.04.2019

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

  • № 694-МИ / 04.01.2019

    относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

  • № 693-МИ / 08.06.2018

    относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения