Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 460-МИ/НР
Сливен, 03.10.2015

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Сливен, по предложение на БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Постъпило е заявление и предложение АТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ, като пълномощник на Коалиция БСП с вх. № 227/30.09.2015 г. на ОИК Сливен, за промяна в състава на СИК в Община Сливен.

На основание чл. 66, чл. 87, ал. 1, т. 5, т. 6 и чл. 96 от ИК и във връзка с Решение № 1984 – МИ/НР от 08.09.2015 на ОИК - Сливен,

Р Е Ш И:

            ДОПУСКА ЗАМЯНА на членове от състава на посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Сливен,  както следва:

 1. В СИК № 202000048, ОСВОБОЖДАВА Галин Тотков Балджиларски,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Анелия Михайлова Кюмюрева, ЕГН ........................., с  тел. ........................;.
 2. В СИК № 202000055, ОСВОБОЖДАВА Людмила Жекова Тюфекчиева, с ЕГН ............................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Тошка Николова Тодорова, ЕГН ........................., с тел. ..........................;
 3. В СИК № 202000056, ОСВОБОЖДАВА Тошка Николова Тодорова, с ЕГН ............................., секретар на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Людмила Жекова Тюфекчиева, ЕГН ........................., с тел. ..........................;
 4. В СИК № 202000057, ОСВОБОЖДАВА Анелия Михайлова Кюмюрева, с ЕГН ............................., председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Галин Тотков Бълджиларски, ЕГН ........................., с тел. ..........................;
 5. В СИК № 202000103, ОСВОБОЖДАВА Диляна Спасова Павлова, с ЕГН ............................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Жана Маринова Апостолова, ЕГН ........................., с тел. ..........................;
 6. В СИК № 202000105, ОСВОБОЖДАВА Стела Илиева Колева, с ЕГН ............................., зам.председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Кети Стефанова Иванова, ЕГН ........................., с тел. ..........................;
 7. В СИК № 202000105, ОСВОБОЖДАВА Кети Стефанова Иванова, с ЕГН ............................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Мария Димитрова Атанасова, ЕГН ........................., с тел. ..........................;
 8. В СИК № 202000106, ОСВОБОЖДАВА Петър Димитров Пенев, с ЕГН ............................., председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Донка Русева Попова, ЕГН ........................., с тел. ..........................;
 9. В СИК № 202000106, ОСВОБОЖДАВА Таня Атанасова Стоянова, с ЕГН ............................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Стефан Георгиев Петров, ЕГН ........................., с тел. ..........................;
 10. В СИК № 202000108, ОСВОБОЖДАВА Донка Русева Попова, с ЕГН ............................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Атанас Александров Генчев, ЕГН ........................., с тел. ..........................;
 11. В СИК № 202000125, ОСВОБОЖДАВА Росица Георгиева Михалева, с ЕГН ............................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА  Стефко Желязков Димитров, ЕГН ........................., с тел. ..........................;
 12. В СИК № 202000127, ОСВОБОЖДАВА Анатолий Дончев Близнаков, с ЕГН ............................., председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Теньо Жечев Начев, ЕГН ........................., с тел. ..........................;
 13. В СИК № 202000136, ОСВОБОЖДАВА Мирослав Радославов Генов, с ЕГН ............................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Михриджан Хасанова Абидова, ЕГН ........................., с тел. ..........................;
 14. В СИК № 202000140, ОСВОБОЖДАВА Стоянка Щилиянова Тенева, с ЕГН ............................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Елена Георгиева Маринова, ЕГН ........................., с тел. ..........................;
 15. В СИК № 202000160, ОСВОБОЖДАВА Димо Георгиев Петков, с ЕГН ............................., председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Нели Живкова Каракабзамалова, ЕГН ........................., с тел. ..........................;
 16. В СИК № 202000161, ОСВОБОЖДАВА Донка Стоянова Петрова, с ЕГН ............................., секретар на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Стоянка Христова Бикова, ЕГН ........................., с тел. ..........................;
 17. В СИК № 202000162, ОСВОБОЖДАВА Иванка Трифонова Колева, с ЕГН ............................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Николай Тодоров Николов, ЕГН ........................., с тел. ..........................;
 18. В СИК № 202000170, ОСВОБОЖДАВА Енчо Андонов ИЛИЕВ, с ЕГН ............................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Йордан Киров Йорданов, ЕГН ........................., с тел. ..........................;

Да се издаде Удостоверение (Приложение № 19 - МИ към Решение № 1512 – МИ от 04.08.2015 г. на ЦИК ) със същия номер, а на освободения, да се анулира издаденото му  удостоверение.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок по реда на чл. 88, ал. 1 от ИК пред Централната избирателна комисия София.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 03.10.2015 в 17:15 часа

Календар

Решения

 • № 695-МИ / 22.04.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

 • № 694-МИ / 04.01.2019

  относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

 • № 693-МИ / 08.06.2018

  относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения