Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 463-МИ
Сливен, 06.10.2015

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Сливен по предложение на партия „АТАКА” .

Постъпило е заявление и предложение Катя Василева ,упълномощена от Димитър Димчев Димов , с вх. № 237/05.10.2015 г. на ОИК Сливен, за промяна в състава на СИК в Община Сливен.

На основание чл. 66, чл. 87, ал. 1, т. 5, т. 6 и чл. 96 от ИК и във връзка с Решение № 1984 – МИ/НР от 08.09.2015 на ОИК - Сливен,

Р Е Ш И: 

            ДОПУСКА ЗАМЯНА  и ДОПЪЛВАНЕ на състава на посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Сливен,  както следва:

 1. В СИК № 202000179, НАЗНАЧАВА Васил Цонев Василев  с ЕГН .........................., за ПРЕДСЕДАТЕЛ на секционната комисия;
 2. В СИК № 202000083, ОСВОБОЖДАВА Мариана Иванова Иванова  с ЕГН .........................., за член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Станка Колева Байкова ЕГН .........................;
 3. В СИК № 202000014, ОСВОБОЖДАВА Стефка Стоянова Стефанова  с ЕГН .........................., за член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Живко Христов Желязков с ЕГН .....................;
 4. В СИК № 20200086, НАЗНАЧАВА Димитър Георгиев Димитров  с ЕГН .........................., за член на секционната комисия;
 5. В СИК № 202000092 НАЗНАЧАВА Димитринка Николова Димитрова  с ЕГН .........................., за член на секционната комисия.

Да се издаде Удостоверение (Приложение № 19 - МИ към Решение № 1512 – МИ от 04.08.2015 г. на ЦИК ) със същия номер, а на освободения, да се анулира издаденото му  удостоверение.

     Решението подлежи на оспорване в тридневен срок по реда на чл. 88, ал. 1 от ИК пред Централната избирателна комисия София.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 06.10.2015 в 13:52 часа

Календар

Решения

 • № 695-МИ / 22.04.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

 • № 694-МИ / 04.01.2019

  относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

 • № 693-МИ / 08.06.2018

  относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения