Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 474-МИ
Сливен, 07.10.2015

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Сливен, по предложение на Коалиция „Реформаторски блок” с вх. № 248 от 07.10.2015 г

Постъпило е заявление и предложение Нина Стефанова Борова, като пълномощник на Николай Нанков Ненчев, Меглена Щилиянова Кунева, Радан Миленов Кънев, Корман Якубов Исмаилов и Божидар Цецов Лукарски в качеството им на съпредседатели, представляващи коалицията заедно с вх. № 248 от 07.10.2015 г. на ОИК Сливен, за промяна в състава на СИК в Община Сливен.

На основание чл. 66, чл. 87, ал. 1, т. 5, т. 6 и чл. 96 от ИК и във връзка с Решение № 1984 – МИ/НР от 08.09.2015 на ОИК - Сливен,

Р Е Ш И:

            ДОПУСКА ЗАМЯНА на членове от състава на посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Сливен,  както следва:

 1. В СИК №202000002, ОСВОБОЖДАВА  Здравка Миткова Койчева,  с ЕГН .........................., секретар на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Елена Игнатова Костадинова, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 2. В СИК №202000002, ОСВОБОЖДАВА  Митко Койчев Станков,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Костадин Тодоров Костадинов, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 3. В СИК №202000004, ОСВОБОЖДАВА  Мариана Ангелова Пашова,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Ангел Йосков Сюлемезов, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 4. В СИК №202000005, ДОПЪЛНЕНА  Румяна Димитрова Великова,  с ЕГН .........................., като председател на секционната комисия ;
 5. В СИК №202000008, ОСВОБОЖДАВА  Кръстьо Николов Кръстев,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Красимира Тодорова Илиева, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 6. В СИК №202000009, ОСВОБОЖДАВА  Катя Георгиева Колева,  с ЕГН .........................., заместник-председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Мария Христова Стойкова, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 7. В СИК №202000012, ОСВОБОЖДАВА  Красимира Георгиева Ченкова,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Донка Михова Коларова, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 8. В СИК №202000013, ОСВОБОЖДАВА  Мария Христова Стойкова,  с ЕГН .........................., секретар на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Мирена Радостинова Желязкова, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 9. В СИК №202000014, ОСВОБОЖДАВА  Иванка Тенева Хърсева,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Стефан Димитров Стефанов, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 10. В СИК №202000016, ОСВОБОЖДАВА  Атанас Динков Георгиев,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Тодор Димитров Тодоров, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 11. В СИК №202000017, ОСВОБОЖДАВА  Димитър Георгиев Събев,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Марияна Маринова Куновска, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 12. В СИК №202000018, ОСВОБОЖДАВА  Албена Лазарова Ангелова,  с ЕГН .........................., председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Ивелина Мирославова Драголова, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 13. В СИК №202000019, ОСВОБОЖДАВА  Валентин Раев Пашаланов,  с ЕГН .........................., зам.председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Стефка Николова Гочева, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 14. В СИК №202000019, ОСВОБОЖДАВА  Керанка Вълчева Събева,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Дора Андонова Тодорова, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 15. В СИК №202000021, ОСВОБОЖДАВА  Гинка Иванова Димитрова,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Здравко Радостинов Банов, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 16. В СИК №202000024, ОСВОБОЖДАВА  Веска Андреева Петрова,  с ЕГН .........................., председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Монника Стефанова Бонева, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 17. В СИК №202000029, ОСВОБОЖДАВА  Апостол Христов Апостолов,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Пламен Петков Ненов, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 18. В СИК №202000030, ОСВОБОЖДАВА  Йорданка Недкова Иванова,  с ЕГН .........................., зам.председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Дончо Петров Донев, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 19. В СИК №202000030, ОСВОБОЖДАВА  Радост Василева Василева,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Марияна Атанасова Иванова, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 20. В СИК №202000031, ОСВОБОЖДАВА  Живко Живков Пасков,  с ЕГН .........................., секретар на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Росица Стефаноова Спирова, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 21. В СИК №202000034, ОСВОБОЖДАВА  Милчо Железчев Милчев,  с ЕГН .........................., председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Илко Иванов Иванов, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 22. В СИК №202000035, ОСВОБОЖДАВА  Илияна Миленова Такиева,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Христина Колева Йоцова, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 23. В СИК №202000037, ОСВОБОЖДАВА  Зийнети Хасанова Караманова,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Стоянка Минчева Димитрова, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 24. В СИК №202000039, ОСВОБОЖДАВА  Мария Михайлова Георгиева,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Ана Стоянова Димитрова, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 25. В СИК №202000040, ОСВОБОЖДАВА  Йорданка Георгиева Димитрова,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Наодежда Илиева Иванова, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 26. В СИК №202000041, ОСВОБОЖДАВА  Зина Ангелова Стайкова,  с ЕГН .........................., зам.председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Петър Георгиев Мавродиев, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 27. В СИК №202000041, ОСВОБОЖДАВА  Семра Хасан Веиз,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Тошко Николов Даракчиев, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 28. В СИК №202000043, ОСВОБОЖДАВА  Елена Петрова Василева,  с ЕГН .........................., председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Владимир Георгиев Иванов, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 29. В СИК №202000044, ОСВОБОЖДАВА  Румяна Георгиева Пашаланова,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Ангелина Димитрова Сярова, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 30. В СИК №202000046, ОСВОБОЖДАВА  Иванка Дончева Донева,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Елена Петрова Василева, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 31. В СИК №202000048, ОСВОБОЖДАВА  Атанас Спасов Гелев,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Чанка Костадинова Дончева, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 32. В СИК №202000054, ОСВОБОЖДАВА  Николай Динков Колев,  с ЕГН .........................., секретар на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Николай Тошков Даракчиев, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 33. В СИК №202000055, ОСВОБОЖДАВА  Марина Йорданова Костова,  с ЕГН .........................., председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Димитър Василев Големецов, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 34. В СИК №202000055, ОСВОБОЖДАВА  Николина Йорданова Колева,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Десислава Георгиева Кондева, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 35. В СИК №202000057, ОСВОБОЖДАВА  Велизар Тодоров Пеев,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Димитър Георгиев Събев, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 36. В СИК №202000058, ОСВОБОЖДАВА  Веселин Манолов Топалов,  с ЕГН .........................., зам.председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Диян Желязков Дряновски, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 37. В СИК №202000059, ОСВОБОЖДАВА  Пламен Петков Ненов,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Иванка Дончева Донева, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 38. В СИК №202000061, ОСВОБОЖДАВА  Мариана Миткова Стоянова,  с ЕГН .........................., секретар на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Йонка Стоянова Тихина, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 39. В СИК №202000062, ОСВОБОЖДАВА  Йордан Василев Стефанов,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Пенка Христова Тодорова, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 40. В СИК №202000064, ОСВОБОЖДАВА  Диана Павлова Стойнова,  с ЕГН .........................., председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Росен Иванов Маринов, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 41. В СИК №202000064, ОСВОБОЖДАВА  Моника Стефанова Бонева,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Дражо Димитров Дражев, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 42. В СИК №202000065, ОСВОБОЖДАВА  Йорданка Георгиева Желева,  с ЕГН .........................., зам.председате на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Галина Дончева Кънева, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 43. В СИК №202000067, ОСВОБОЖДАВА  Стоян Атанасов Стоянов,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Добромир Христов Батинков, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 44. В СИК №202000068, ОСВОБОЖДАВА  Елена Иванова Тонева,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Диана Павлова Стойнова, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 45. В СИК №202000069, ОСВОБОЖДАВА  Величка Атанасова Шидерова,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Радост Трендафилова Райнова, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 46. В СИК №202000070, ОСВОБОЖДАВА  Даниела Динева Василева,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Георги Василев Георгиев, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 47. В СИК №202000071, ОСВОБОЖДАВА  Димитър Алексиев Йорданов,  с ЕГН .........................., секретар на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Атанас Симеонов Димитров, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 48. В СИК №202000072, ОСВОБОЖДАВА  Петя Кирова Георгиева,  с ЕГН .........................., председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Янка Желязкова Славова, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 49. В СИК №202000073, ОСВОБОЖДАВА  Панайот Кирилов Велинов,  с ЕГН .........................., зам.председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Валентин Петров Петров, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 50. В СИК №202000074, ОСВОБОЖДАВА  Върбин Христов Гутов,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Ненка Димитрова Атанасова, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 51. В СИК №202000075, ОСВОБОЖДАВА  Юрка Андреева Иванова,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Иванка Маринова Михалева, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 52. В СИК №202000077, ОСВОБОЖДАВА  Ваньо Вичев Иванов,  с ЕГН .........................., секретар на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Ганка Георгиева Джованова, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 53. В СИК №202000077, ОСВОБОЖДАВА  Ненка Димитрова Атанасова,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Николина Сивкова Кръстева, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 54. В СИК №202000078, ОСВОБОЖДАВА  Веселин Атанасов Василев,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Галина Димова Банова, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 55. В СИК №202000080, ОСВОБОЖДАВА  Дора Динева Йовчева,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Елисавета Радева Георгиева, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 56. В СИК №202000081, ОСВОБОЖДАВА  Ивелина Мирославова Даголова,  с ЕГН .........................., председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Катя Георгиева Колева, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 57. В СИК №202000082, ОСВОБОЖДАВА  Николай Стайков Колев,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Веска Димитрова Панайотова, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 58. В СИК №202000085, ОСВОБОЖДАВА  Мая Стефанова Петрова,  с ЕГН .........................., зам.председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Радка Желева Георгиева, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 59. В СИК №202000085, ОСВОБОЖДАВА  Имаил Раман Веиз,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Йордан Владимиров Минчев, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 60. В СИК №202000086, ОСВОБОЖДАВА  Цонка Василева Койчева,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Велизар Тодоров Пеев, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 61. В СИК №202000090, ОСВОБОЖДАВА  Стефко Петров Петров,  с ЕГН .........................., председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Диана Панайотова Чакмакова, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 62. В СИК №202000091, ОСВОБОЖДАВА  Веселина Панайотова Иванова,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Илияна Миленова Такиева, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 63. В СИК №202000092, ДОПЪЛВА  Николай Петров Чакмаков,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия
 64. В СИК №202000094, ОСВОБОЖДАВА  Бойка Василева Карачиева,  с ЕГН .........................., зам.председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Елена Иванова Тонева, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 65. В СИК №202000096, ОСВОБОЖДАВА  Маринка Иванова Дошева,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Юрка Андрева Иванова, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 66. В СИК №202000097, ОСВОБОЖДАВА  Пламена Стефкова Петрова,  с ЕГН .........................., председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Мария Костова Христова, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 67. В СИК №202000098, ОСВОБОЖДАВА  Донка Тодорова Тодорова,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Иван Димитров Георгиев, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 68. В СИК №202000099, ДОПЪЛВА  Теменужка Николова Такиева,  с ЕГН .........................., председател на секционната комисия;
 69. В СИК №202000100, ОСВОБОЖДАВА  Стоянка Димитрова Стефанова,  с ЕГН .........................., секретар на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Яна Маринова Стефанова, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 70. В СИК №202000100, ОСВОБОЖДАВА  Милка Димитрова Начева,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Митка Тодорова Колева, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 71. В СИК №202000102, ОСВОБОЖДАВА  Стефка Стефанова Кирова,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Константин Костадинов Великов, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 72. В СИК №202000104, ОСВОБОЖДАВА  Антон Василев Рандев,  с ЕГН .........................., зам.председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Исай Севилев Исаев, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 73. В СИК №202000104, ДОПЪЛВА  Румяна Иванова Радева,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия;
 74. В СИК №202000106, ОСВОБОЖДАВА  Краосимир Стоянов Димитров,  с ЕГН .........................., секретар на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Красимира Георгиева Иванова, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 75. В СИК №202000108, ОСВОБОЖДАВА  Иван Димитров Георгиев,  с ЕГН .........................., председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Иван Христов Христов, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 76. В СИК №202000108, ОСВОБОЖДАВА  Деян Желязков Дряновски,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Веска Димитрова Лазарова, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 77. В СИК №202000109, ОСВОБОЖДАВА  Марина Иванова Желева,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Митко Райков Даскалов, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 78. В СИК №202000111, ОСВОБОЖДАВА  Айхан Сюлейманов Бекиров,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Снежана Димитрова Стойкова, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 79. В СИК №202000113, ОСВОБОЖДАВА  Пламен Желязков Петров,  с ЕГН .........................., зам.председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Станимир Георгиев Спиров, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 80. В СИК №202000113, ОСВОБОЖДАВА  Валентина Димитрова Джейкъбс,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Ваньо Вичев Иванов, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 81. В СИК №202000115, ОСВОБОЖДАВА  Пламен Ненчев Дошев,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Йордан Василев Стефанов, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 82. В СИК №202000117, ОСВОБОЖДАВА  Иван Ненчов Димитров,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Йордан Асенов Ангелов, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 83. В СИК №202000119, ОСВОБОЖДАВА  Диана Василева Дамянова,  с ЕГН .........................., председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Владимир Георгиев Иванов, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 84. В СИК №202000119, ДОПЪЛВА  Веселин Атанасов Василев,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия;
 85. В СИК №202000121, ОСВОБОЖДАВА  Румяна Панайотова Байкова,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Весела Петкова Димитрова, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 86. В СИК №202000122, ОСВОБОЖДАВА  Марияна Стефанова Минчева,  с ЕГН .........................., секретар на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Пенка Иванова Кирова, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 87. В СИК №202000123, ОСВОБОЖДАВА  Константин Костадинов Великов,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Красимир Добрев Николов, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 88. В СИК №202000125, ОСВОБОЖДАВА  Димитър Райчев Григоров,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Весела Иванова Иванова, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 89. В СИК №202000127, ОСВОБОЖДАВА  Йордан Тодоров Димитров,  с ЕГН .........................., зам.председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Пенка Александрова Димитрова, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 90. В СИК №202000127, ОСВОБОЖДАВА  Димитринка Андонова Каргенова,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Стефка Тодорова Колева, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 91. В СИК №202000128, ОСВОБОЖДАВА  Тивия Живкова Желева,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Наталия Желязкова Гарванова, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 92. В СИК №202000131, ДОПЪЛВА  Зина Ангелова Стайкова,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия;
 93. В СИК №202000132, ДОПЪЛВА  Здравка Миткова Койчева,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия;
 94. В СИК №202000136, ОСВОБОЖДАВА  Веселина Панайотова Иванова,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Дарина Тошкова Даракчиев, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 95. В СИК №202000137, ОСВОБОЖДАВА  Димка Тенева Железчева,  с ЕГН .........................., секретар на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Осман Хюсеинов Исмаилов, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 96. В СИК №202000138, ОСВОБОЖДАВА  Димитър Йорданов Данев,  с ЕГН .........................., зам.председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Ашкън Юсеинов Исмаилов, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 97. В СИК №202000139, ОСВОБОЖДАВА  Радост Трендафилова Райнова,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Марина Иванова Желева, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 98. В СИК №202000140, ОСВОБОЖДАВА  Ваня Иванова Господинова,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Айше Исмаилова Салимова, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 99. В СИК №202000141, ОСВОБОЖДАВА  Георги Йорданов Байрактаров,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Петър Великов Илиев, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 100. В СИК №202000145, ОСВОБОЖДАВА  Надежда Николова Вълкова,  с ЕГН .........................., секретар на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Мария Петрова Даскалова, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 101. В СИК №202000145, ОСВОБОЖДАВА  Борис Андреев Вълков,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Диян Георгиев Куманов, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 102. В СИК №202000146, ОСВОБОЖДАВА  Петко Иванов Сандански,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Иванка Колева Стоянова, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 103. В СИК №202000147, ОСВОБОЖДАВА  Теменужка Николова Такиева,  с ЕГН .........................., секретар на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Силвия Силвестрова Вълчанова, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 104. В СИК №202000147, ОСВОБОЖДАВА  Десислав Георгиева Кондева,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Стоян Денев Тенев, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 105. В СИК №202000149, ДОПЪЛВА  Даниел Иванов Лазаров,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия;
 106. В СИК №202000151, ОСВОБОЖДАВА  Наталия Желязкова Гарванова,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Любомир Борисов Пашев, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 107. В СИК №202000152, ОСВОБОЖДАВА  Веска Димитрова Лазарова,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Донка Петрова Топалова, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 108. В СИК №202000155, ОСВОБОЖДАВА  Веселина Димитрова Терзиева,  с ЕГН .........................., председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Митка Петкова Данева, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 109. В СИК №202000161, ОСВОБОЖДАВА  Мариянка Иванова Димитрова,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Диян Василев Йорданов, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 110. В СИК №202000162, ОСВОБОЖДАВА  Лиляна Колева Стоянова,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Даниела Христова ИВАНОВА, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 111. В СИК №202000163, ОСВОБОЖДАВА  Александър Йорданов Георгиев,  с ЕГН .........................., зам.председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Величка Господинова Караджова, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 112. В СИК №202000164, ОСВОБОЖДАВА  Катерина Любомирова Ангелова,  с ЕГН .........................., председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Донка Николова Минчева, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 113. В СИК №202000166, ОСВОБОЖДАВА  Динко СНимеонов Шопов,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Живко Николов Желев, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 114. В СИК №202000167, ОСВОБОЖДАВА  Николай Тошков Даракчиев,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Цонка Иванова Монева, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 115. В СИК №202000170, ОСВОБОЖДАВА  Георги Василев Георгиев,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Светослав Желев Ненов, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 116. В СИК №202000171, ОСВОБОЖДАВА  Калинка Дончева Георгиева,  с ЕГН .........................., зам.председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Веска Стоева Арнаудова, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 117. В СИК №202000172, ОСВОБОЖДАВА  Станка Георгиева Стоянова,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Невена Вечева Рояова, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 118. В СИК №202000173, ОСВОБОЖДАВА  Къна Георгиева Колева,  с ЕГН .........................., секретар на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Калинка Дончева Георгиева, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 119. В СИК №202000174, ОСВОБОЖДАВА  Иван Христов Христов,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Йордан Бойков Стойчев, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 120. В СИК №202000175, ОСВОБОЖДАВА  Дарина Тошкова Даракчиев,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Димитър Желев Митев, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 121. В СИК №202000177, ОСВОБОЖДАВА  Недка Василева Маринова,  с ЕГН .........................., секретар на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Иванка Неделчева Иванова, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 122. В СИК №202000177, ОСВОБОЖДАВА  Деян Тодоров Тодоров,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Стефка Иванова Иванова, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 123. В СИК №202000179, ОСВОБОЖДАВА  Весела Димова Стоянова,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Въльо Белев Белев, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 124. В СИК №202000182, ОСВОБОЖДАВА  Йорданка Сталинова Пеева,  с ЕГН .........................., председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Юлиян Семков Илиев, ЕГН ........................., с  тел. .........................;
 125. В СИК №202000183, ОСВОБОЖДАВА  Слав Монев Василев,  с ЕГН .........................., зам.председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Веселина Панайотова Иванова, ЕГН ........................., с  тел. .........................;

Да се издаде Удостоверение (Приложение № 19 - МИ към Решение № 1512 – МИ от 04.08.2015 г. на ЦИК ) със същия номер, а на освободения, да се анулира издаденото му  удостоверение.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок по реда на чл. 88, ал. 1 от ИК пред Централната избирателна комисия София.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 07.10.2015 в 16:05 часа

Календар

Решения

 • № 695-МИ / 22.04.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

 • № 694-МИ / 04.01.2019

  относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

 • № 693-МИ / 08.06.2018

  относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения