Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 513-МИ/НР
Сливен, 18.10.2015

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Сливен, по предложение на Коалиция „Реформаторски блок” с вх. № 313 от 17.10.2015 г.

Постъпило е заявление и предложение Нина Стефанова Борова, като пълномощник на Николай Нанков Ненчев, Меглена Щилиянова Кунева, Радан Миленов Кънев, Корман Якубов Исмаилов и Божидар Цецов Лукарски в качеството им на съпредседатели, представляващи коалицията заедно с вх. № 313 от 17.10.2015 г. на ОИК Сливен, за промяна в състава на СИК в Община Сливен.

На основание чл. 66, чл. 87, ал. 1, т. 5, т. 6 и чл. 96 от ИК и във връзка с Решение № 1984 – МИ/НР от 08.09.2015 на ОИК - Сливен,

Р Е Ш И:

            ДОПУСКА ЗАМЯНА и НАЗНАЧАВАНЕ на членове от състава на посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Сливен,  както следва:

 1. В СИК №202000019, ОСВОБОЖДАВА Стефка Николова Гочева ,  с ЕГН .......................... с  тел. ........................., зам.председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Ивелина Христова БоневаЕГН ........................., с  тел. .........................;
 2. В СИК №202000070, ОСВОБОЖДАВА Георги Василев Георгиев ,  с ЕГН .......................... с  тел. ........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Даниела Динева ВасилеваЕГН ........................., с  тел. .........................;
 3. В СИК № 202000160 НАЗНАЧАВА Митко Динков Митев за член на секционната комисия с тел......................;
 4. В СИК №202000137, ОСВОБОЖДАВА Осман Хюсеинов Исмаилов ,  с ЕГН .......................... с  тел. ........................., секретар на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Хаккъ Исмаилов МехмедалиевЕГН ........................., с  тел. .........................;
 5. В СИК №202000137, НАЗНАЧАВА Осман Хюсеинов Исмаилов ,  с ЕГН .......................... с  тел. ........................., член на секционната комисия ;
 6. В СИК №202000122, ОСВОБОЖДАВА Пенка Иванова Кирова ,  с ЕГН .......................... с  тел. ........................., секретар на секционната комисия и НАЗНАЧАВА, Дина Димитрова БабамоваЕГН ........................., с  тел. .........................;

Да се издаде Удостоверение (Приложение № 19 - МИ към Решение № 1512 – МИ от 04.08.2015 г. на ЦИК ) със същия номер, а на освободения, да се анулира издаденото му  удостоверение.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок по реда на чл. 88, ал. 1 от ИК пред Централната избирателна комисия София.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 18.10.2015 в 14:44 часа

Календар

Решения

 • № 695-МИ / 22.04.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

 • № 694-МИ / 04.01.2019

  относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

 • № 693-МИ / 08.06.2018

  относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения