Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 540-МИ/НР
Сливен, 20.10.2015

ОТНОСНО: Постъпила е жалба с вх.№ 346 / 20.10.2015 г. от Мартин Славов, представляващ МК “ЕДИННИ ЗА СЛИВЕН”

Постъпила е жалба с вх.№ 346 / 20.10.2015 г. от Мартин Славов, представляващ МК “ЕДИННИ ЗА СЛИВЕН”, с която се иска отстраняване на дефект в публикувания образец на бюлетината за общински съветници на община Сливен. Излагат се съображения в подкрепа на искането, които се изразяват в обстоятелството, че бюлетината била отпечатана по начин, по който при сгъването й името и номера на МК “Единни за Сливен” попадали точно на мястото на сгъване, което поставяло местната коалиция в неравностойно положение спрямо останалите участници. При така направеното отпечатване на бюлетината, респ. при сгъването й, половината от номера и омето на коалицията попадали на първата страница, а другата половина- на втората страница. По този начин избирателите можело да бъдат затруднени да галсуват за местната коалиция, тъй като целостта на името и номера на коалицията били нарушени, а това създавало предпоставки за грешки при попълването на съответните полета и обявяването на бюлетината за невалидна.   

Искането е подадено от страна, имаща правен интерес. За да може същата да участва и в производството по издаване на административен акт по същество, следва да се провери преди всичко налице ли са по отношение на нея процесуалните предпоставки за допустимост на искането.

            За да е допустимо разглеждането по същество, на първо място, трябва да няма влязъл в сила административен акт със същия предмет и страни. При проверката на тази първа абсолютна процесуална предпоставка се установява наличието й въз основа на следната фактическа обстановка:

            С решение № 448-МИ / 01.10.2015г. ОИК Сливен е утвърдила образец на бюлетина за общински съветници в Община Сливен в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г., представляващо Приложение № 1, неразделна част от решението. Решението е публикувано на 01.10.2015г. на сайта на ОИК –Сливен, както и на определните за това места. В законоустановения срок решението не е обжалвано по предвидения в Изборния кодекс ред, поради което същото е влязло в сила. За пълнота следва да се отбележи, че въз основа на така влязлото в сила решение са отпечатани бюлетините за съответния вид избор, които обаче към настоящия момент все още не са предоставени в оригинален формат на вниманието на широката общественост, тъй като същите ще се съхраняват и охраняват по предвидения в закона ред.

Въз основа на гореизложеното и поради наличие на една от предпоставките за допустимост на подадената жалба от Мартин Славов, представляващ МК “ЕДИННИ ЗА СЛИВЕН”, а именно -  липса на влязъл в сила административен акт със същия предмет и страни, то искането се явява недопустимо. Ръководен от горните мотиви и съображения и на основание чл. 87, ал.1, т. 1, от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия - Сливен

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ без разглеждане жалба с с вх.№ 346 / 20.10.2015 г. от Мартин Славов, представляващ МК “ЕДИННИ ЗА СЛИВЕН”.

Решението на ОИК-Сливен подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 21.10.2015 в 10:21 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 695-МИ / 22.04.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

 • № 694-МИ / 04.01.2019

  относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

 • № 693-МИ / 08.06.2018

  относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения