Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 585-МИ/НР
Сливен, 23.10.2015

ОТНОСНО: Жалба с вх.№ 400/ 22.10.2015 г. от Атанас Костов Делибалтов, председател на Общински съвет на БСП - Сливен

Постъпила е жалба с вх.№ 400 / 22.10.2015 г. от Атанас Костов Делибалтов, председател на Общински съвет на БСП – Сливен, с която се сигнализира ОИК- Сливен за нарушение на чл.177 от Изборния кодекс, изразяващо се в публикация в информационния сайт „Седмица“ на 22.10.2015г. на статия със съдържание от анонимен източник. Твърди се, че това е предизборен материал, който уронвал престижа на кадидат за кмет – Кольо Йорданов Милев и призовавал да не се гласува за него. Към жалбата са приложени разпечатки от статията в “Седмица“ и сайта „Вагабонтъ“, който препечатвал материала от „Седмица“. Твърди се, че и двата новинарски сайта не се цитирали източници и/или автор на материала, което било в нарушение на правилата за провеждане на предизборната кампания. Иска се ОИК – Сливен да се произнесе с решение съобразно разпоредбите на Изборния кодекс за провеждане на предизборната кампания.

            С оглед на така постъпилата жалба, представители на ОИК- Сливен извършиха преглед на цитираните интернет сайтове, при което установиха следното от фактическа страна:

            Действително в интернет сайтовете „Седмица“ и “Вагабонтъ“ са налице публикации, със заглавия съответно „Сливен гейт № 3! На вниманието на Главния прокурор: в аудио запис Кольо Милев признава как е мамил и крал войската!“ и „Ген.Кольо Милев разказва за далаверите си в армията“. И в двете публикации има поместен аудио материал, който е изложен в статиите и в писмен вид. И двата материала са без посочен автор или източник и са с идентично съдържание.

           Съобразно така установената фактическа обстановка ОИК – Сливен направи следните изводи от правно естество:

            Жалбата е подадена от лице, имащо правен интерес и притежаващ необходимите за това правомощия, което я прави валидна и допустима.

            Жалбата съдържа в себе си две части, които следва да бъдат разгледани по същество поотделно.

            В първата си част, относно нарушването на забраната по чл.177 от Изборния кодекс, жалбата се явява неоснователна поради следните съображения:

            Текстът на чл.177 от ИК визира забрана за публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания. За да е налице нарушение на тази разпоредба, следва да са налице всички нейни изисквания, а именно – да е налице публикация и излъчване на анонимен материал и този материал да е свързан с предизборната кампания.

            В конкретния случай е налице само първата законова предпоставка – наличието на публикация на анонимен материал, доколкото в нито един от двата сайта не посочен автор на публикувания, респ. словесно пресъздаден аудио запис.

            Липсва обаче втората кумулативно изискуема законова предпоставка – този материал да е свързан с предизборната кампания. От така прослушания, респ. прочетен текст на аудио записа не се установява свързаност с текущата предизборна кампания. Не е налице открит призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инциативен комитет. Още повече, че изрично в заглавието на статията в интернет сайта „Седмица“ е посочено „Сливен гейт № 3!...“, което навежда на извода, че това е продължение на предишни подобни свързани публикации, които са направени извън текущата предизборна кампания.

            Относно втората част на жалбата, в която се посочва, че така публикуваният анонимен материал уронва престижа на кандидата за кмет – Кольо Йорданов Милев, то същата се явява подадена до некомпетентен орган и следва да бъде оставена без разглеждане и препратена за произнасяне по компетентност до Районна прокуратура- Сливен.

            Всичко гореизложено обосновава правния извод за неоснователност на подадената жалба в едната й част и до недопустимост - в другата, поради което и на основание чл. 87, ал.1, т. 22, предл.първо от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия - Сливен

Р Е Ш И:

            ОСТАВЯ без уважение жалба с вх.№ 400 / 22.10.2015 г. от Атанас Костов Делибалтов в частта относно нарушaване разпоредбата на чл.177 от Изборния кодекс.

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх.№ 400 / 22.10.2015 г. от Атанас Костов Делибалтов в частта, в която се посочва, че е налице уронване престижа на кандидата за кмет – Кольо Йорданов Милев и ПРЕПРАЩА по компетентност жалбата в тази част до Районна прокуратура – Сливен за произнасяне.

            Решението на ОИК - Сливен подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 24.10.2015 в 08:39 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 695-МИ / 22.04.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

 • № 694-МИ / 04.01.2019

  относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

 • № 693-МИ / 08.06.2018

  относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения