Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 595-МИ
Сливен, 23.10.2015

ОТНОСНО: Заличаване на номерация на секционна избирателна комисия и заличаване състава на секционна избирателна комисия в арест Сливен при Областна служба „Изпълнение на наказанията”, намираща се в сградата на ОД на МВР – Сливен, ул. ”Ген.Скобелев” №7 на територията на общината за провеждане на изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г.

Като взе предвид постъпила заповед № 1-371 /23.10.2015г. на Началник ОС”ИН” – гл.инспектор М.Неделчева с вх. № 420/23.10.2015 г., относно закриване на избирателна секция за гласуване в арест Сливен при Областна служба „Изпълнение на наказанията”, намираща се в сградата на ОД на МВР – Сливен, ул.”Ген.Скобелев” № 7 на територията на община Сливен, от съдържанието на която е видно, че е закрита СИК както следва:

  1. Областна служба „Изпълнение на наказанията” – гр.Сливен, ул.”Ген.Скобелев” № 7.

На основание чл.87, ал.1, т.3 и т.5 във връзка с чл.9, ал.7 и ал.8 от ИК, ОИК - Сливен

РЕШИ:

ОТМЕНЯ свое Решение № 578-МИ/22.10.2015 г. относно: Утвърждаване на номерация на секционни избирателни комисии и определяне състава на секционни избирателни комисии в лечебни заведения и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги на територията на Община Сливен за провеждане на изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г и ЗАЛИЧАВА номерация на СИК № 202000187

 

ОТМЕНЯ свое Решение № 579-МИ/22.10.2015 относно: Назначаване състава на СИК № 202000187, находяща се в Областна служба „Изпълнение на наказанията” – гр.Сливен, ул.”Ген.Скобелев” № 7 и ЗАЛИЧАВА състава на СИК № 202000187

 

АНУЛИРА издадените удостоверения на членовете на СИК № 202000187

        

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок по реда на чл. 88, ал. 1 от ИК пред Централната избирателна комисия София.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 24.10.2015 в 08:45 часа

Календар

Решения

  • № 695-МИ / 22.04.2019

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

  • № 694-МИ / 04.01.2019

    относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

  • № 693-МИ / 08.06.2018

    относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения