Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 9-МИ
Сливен, 13.09.2019

ОТНОСНО: Определяне и обявяване номерата на изборните райони в Община Сливен, формиране и утвърждаване на единна номерация на избирателните секции при произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

На основание чл.85, ал.4 във вр. чл. 8, ал. 8, чл. 87, ал. 1, т. т.3 и т.7 и чл.92, ал.4 от ИК и решение №570-МИ/ 26.07.2019г., реш.№571-МИ/26.07.2019г. на ЦИК заповед № РД-15-2234/ 02.09.2019г. на Кмета на Община Сливен, ОИК 2020- Сливен

 

РЕШИ:

 

 1. ОПРЕДЕЛЯ номера на многомандатен изборен район община Сливен за избор на общински съветници, както следва: 2020

 

 1. ОПРЕДЕЛЯ номера на едномандатен изборен район за избор на кмет на общината, както следва: 2020

 

 1. ОПРЕДЕЛЯ номера на всеки отделен едномандатен изборен район за избор на кмет на кметство съобразно номера по ЕКАТТЕ на населеното място – административен център на кметството, както следва:

 

 

04337  С.БЛАТЕЦ                

07613  С.БЯЛА                   

14275  С.ГАВРАИЛОВО            

14800  С.ГЕРГЕВЕЦ              

15206  С.ГЛУФИШЕВО             

15237  С.ГЛУШНИК               

16688  С.ГОРНО АЛЕКСАНДРОВО    

17600  С.ГРАДСКО               

23337  С.ДРАГОДАНОВО           

29194  С.ЖЕЛЮ ВОЙВОДА          

30990  С.ЗЛАТИ ВОЙВОДА         

35537  С.КАЛОЯНОВО             

35660  С.КАМЕН                 

36779  ГР.КЕРМЕН               

37530  С.КОВАЧИТЕ              

40083  С.КРУШАРЕ               

47980  С.МЕЧКАРЕВО             

48708  С.МЛАДОВО               

51929  С.НОВАЧЕВО              

65303  С.САМУИЛОВО             

66041  С.СЕЛИМИНОВО            

68117  С.СОТИРЯ                

68864  С.СТАРА РЕКА            

72816  С.ТОПОЛЧАНЕ             

73016  С.ТРАПОКЛОВО            

81387  С.ЧИНТУЛОВО             

81534  С.ЧОКОБА                

 

 

 1. 4. ФОРМИРА И УТВЪРЖДАВА единни номера на 181 броя СИК в Община Сливен -от секция с номер 20 20 00 001 до секция с номер 20 20 00 182 включително, без секция 20 20 00 135, разпределени по населени места съгласно Приложение № 1.

 

Единният номер на всяка избирателна секция се състои от девет цифри, групирани във вида:

 

АА BB CC XXX, където:

АА е номер на ИЗБОРЕН РАЙОН - № 20, за област Сливен;

BB е номерът на общината в изборния район съгласно ЕКАТТЕ -№ 20, за община Сливен:

CC за всички секции се изписва 00;

XXX е номерът на секцията в общината.

 

            Настоящото решение подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Зам. председател: Росица Колева Колева

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 13.09.2019 в 13:19 часа

Календар

Решения

 • № 695-МИ / 22.04.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

 • № 694-МИ / 04.01.2019

  относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

 • № 693-МИ / 08.06.2018

  относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения