Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 200-МИ
Сливен, 30.09.2019

ОТНОСНО: Назначаване СИК-Община Сливен, при произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

С вх. № 146 от 25.09.2019 г.по описа  на ОИК-Сливен е постъпило предложение от Кмета на община Сливен за състав на секционни избирателни комисии на територията на община Сливен, ведно със списък на резервните членове и пълната документация по провеждане на консултациите с представителите на партиите и коалициите на 17.09.2019 г.

            ОИК-Сливен констатира, че са изпълнени изискванията на чл.91 ал.1-6,8 и 9 от ИК.

            Предвид изложеното и на основание чл.85 ал.1 т.4 , във връзка с чл.87, ал.1, т.5 , чл.91, ал.11 от ИК,  решения № 9/13.09.2019 г. и решения № 10/13.09.2019 г. на ОИК-Сливен, Общинска избирателна комисия - Сливен

 

Р Е Ш И:

 

 1. НАЗНАЧАВА членове на СИК за Община Сливен  от секция с номер  2020 00 001 до секция с номер 2020 00 182, без секция номер 2020 00 135, съгласно Приложение № 1, съдържащо имена, длъжност и ЕГН на членовете по секции, представляващо неразделна част от настоящото решение.
 2. УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на СИК в община Сливен.      
 3. ИЗДАВА удостоверения на членовете на СИК в община Сливен, представляващи  Приложение № 20 МИ от изборните книжа. 

            Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез ОИК - Сливен.

Поради подадени данни с грешки, файла се актуализира.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 30.09.2019 в 13:27 часа

Календар

Решения

 • № 221-МИ / 12.10.2019

  относно: Промяна в състава на СИК в Община Сливен по предложение на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ” при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 • № 220-МИ / 12.10.2019

  относно: Одобряване на предпечатни образци на протоколи на ОИК и на секционните избирателни комисии (СИК) в общината при произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

 • № 219-МИ / 12.10.2019

  относно: Поправка на техническа грешка

всички решения