Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 376-МИ
Сливен, 03.05.2023

ОТНОСНО: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Наташа Петкова Пощова, обявена за избран общински съветник от КП БСП за България и обявяване на следващ кандидат от листата на КП БСП за България

Постъпило е чрез Председателя на Общински съвет-Сливен заявление с вх. № 481/28.04.2023 г., по описа на ОИК- Сливен от Наташа Петкова Пощова, общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на КП БСП за България по силата на Решение № 301-МИ от 28.10.2019 г. на ОИК – Сливен. Същата заявява, че на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване пълномощията й на общински съветник.

Въз основа на така постъпилото заявление ОИК – Сливен извърши преглед на решение № 301– МИ /28.10.2019 г. на ОИК-Сливен и образуваните списък А и списък Б по чл. 454, ал. 4 от ИК за КП БСП за България, както и на решение № 374-МИ от 25.08.2022 г. и решение № 375-МИ от 14.10.2022 г. на ОИК – Сливен, при което установи следното от фактическа страна:

С решение № 301 – МИ / 28.10.2019 г. ОИК-Сливен е обявила Наташа Петкова Пощова за избран общински съветник от квотата на КП БСП за България. Същата е регистрирана и класирана под № 12, включен в списък Б за съответната кандидатска листа. Определеният брой общински съветници, които следва да бъдат включени в състава на Общински съвет – Сливен от квотата на КП БСП за България е десет лица. Следващият кандидат съобразно подредбата и класирането по преференции след последния обявен за избран общински съветник от КП БСП за България съгласно решение № 301-МИ от 28.10.2019 г. на ОИК-Сливен е ЯВОР ДИМИТРОВ ГЕЧЕВ, вписан под № 13 в списък Б за КП БСП за България.

Въз основа на така изяснената фактическа обстановка ОИК – Сливен направи следните изводи от правно естество:

Молбата е подадено от лице, имащо правен интерес, което я прави валидна и допустима, а по същество се явява основателна и следва да бъде уважена, поради следните съображения:

При депозиран отказ от вече обявен за избран общински съветник Изборният кодекс при регламентиране на реда за определяне на избраните кандидати за общински съветници според получените валидни предпочитания (преференции) е предвидил възможността за обявяване за съветник следващия в съответната листа кандидат (арг.чл.458, ал.1 от ИК). Законодателят е предвидил възможността за своевременно попълване на състава на съответния общински съвет до регламентирания брой мандати за Общински съвет – Сливен.

В чл.30, ал.4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) законодателят е посочил изчерпателно хипотезите, при които могат да бъдат прекратени предсрочно пълномощията на общинския съветник. Една от тези възможности е подаването на оставка от общинския съветник чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия. Тази правна възможност предопределя задължението на съответната общинска избирателна комисия да прекрати пълномощията на този общински съветник.

Предвид гореизложеното и на основание чл.453 и чл.454, ал.6 във вр. с чл.458, ал.1 от ИК и чл.30, ал.7 от ЗМСМА, Общинска избирателна комисия – Сливен

Р Е Ш И:

ЗАЛИЧАВА НАТАША ПЕТКОВА ПОЩОВА като общински съветник от листата на КП БСП за България.

ОБЯВЯВА ЯВОР ДИМИТРОВ ГЕЧЕВ, с ЕГН:xxxxxxxxxx за общински съветник от листата на КП БСП за България.

Да се издаде Удостоверение (Приложение № 98-МИ) на новообявения общински съветник, а на заличения - да се анулира издаденото му такова.

Настоящото решение представлява неразделна част от решение № 301-МИ от 28.10.2019 г., решение № 374-МИ от 25.08.2022 г. и решение № 375-МИ от 14.10.2022 г. на ОИК-Сливен.

Решението може да бъде оспорено в седемдневен срок от обявяването му пред Административен съд – Сливен.

 

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 04.05.2023 в 11:55 часа

Свързани решения:

301-МИ/28.10.2019

374-МИ/25.08.2022

375-МИ/14.10.2022

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 376-МИ / 03.05.2023

  относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Наташа Петкова Пощова, обявена за избран общински съветник от КП БСП за България и обявяване на следващ кандидат от листата на КП БСП за България

 • № 375-МИ / 14.10.2022

  относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Деян Цанков Дечев, обявен за избран общински съветник от КП БСП за България и обявяване на следващ кандидат от листата на КП БСП за България.

 • № 374-МИ / 25.08.2022

  относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Васил Добрев Петров, обявен за избран общински съветник от КП БСП за България и обявяване на следващ кандидат от листата на КП БСП за България

всички решения