07.12.2015

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ


Адрес за кореспонденция на ОИК-Сливен за периода след седмия ден от обявяване на резултатите от изборите до следващите общи избори за общински съветници и кметове:

бул. „Цар Освободител” №1 , ет.3, стая 321  /в сградата на Община Сливен/.

29.10.2015

Съобщение

Уважаеми госпожи и господа,

ОИК 2020 Сливен Ви уведомява, че на 01.11.2015 година ще се проведе Втори тур на Местни избори 2015, за избиране на кмет на община Сливен и кметове на кметства в населените места:

гр. Кермен, с. Биково, с.Бинкос, с.Блатец, с.Божевци, с.Бяла, с.Въглен, с.Гавраилово, с.Гергевец, с.Глуфишево, с.Глушник, с.Голямо Чочовени, с.Горно Александрово, с.Градско, с.Драгоданово, с.Желю войвода, с.Злати войвода, с.Ичера, с.Изгрев, с.Калояново, с.Камен, с.Ковачите, с.Крушаре, с.Малко Чочовени, с.Мечкарево, с.Младово, с.Николаево, с.Новачево, с.Панаретовци, с.Самуилово, с.Селиминово, с.Скобелево, с.Сотиря, с.Средорек, с.Стара река, с.Старо село, с.Струпец, с.Тополчане, с.Трапоклово, с.Чинтулово и с.Чокоба

като графика за получаване на изборните книжа остава същия.

19.10.2015

Съобщение за граждани с увредено зрение или със затруднения в придвижването

Гражданите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, които имат право да избират общински съветници и кметове и да гласуват на националния референдум, имат право:

-Да гласуват в специално обозначена с табела секция на първия етаж (партер) при гласуване в сгради с повече от един етаж. Пред тази секция се поставят обозначителни знаци, указващи допълнителното й предназначение.

-Да гласуват в избраната от тях подходяща секция на територията на общината след представяне на валиден документ за самоличност и подаване на декларация пред СИК, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.

В тази връзка ОИК – Сливен определи следните секции на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването:

Номер на избирателна секция:

Място на гласуване:

202 000 003

ІІ СОУ „Христо Ботев” гр.Сливен

202 000 028

ІІІ ОУ ”Д-р Иван Селимински” гр.Сливен

202 000 052

VІІ ОУ ”Панайот Хитов” гр.Сливен

202 000 061

Х ОУ ”Йордан Йовков” гр.Сливен

202 000 067

ХІІ Основно училище – гр.Сливен

202 000 081

ХІ Основно училище – гр.Сливен

202 000 106

VІІІ Основно училище – гр.Сливен

202 000 124

ІХ Основно училище – гр.Сливен

202 000 168

Основно училище с.Крушаре

 

Граждани с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да изберат да гласуват в секции 202000 038 и 202000 040, намиращи се в начално училище „Васил Левски”, където няма стъпала при влизането в сградата.

-Да гласуват с посочен от тях прудружител, когато увреждането им не позволява сами да извършат необходимите действия при гласуването.

-Да правят заявки за осигуряване на транспорт или друга помощ от Община Сливен за гласуване в изборния ден, на следните телефони обявени за целта:

044/ 611 215         044/ 611 217

044/ 611 216         044/ 611 226

Забележка: На територията на общината няма назначена подвижна избирателна секция за гласуване с подвижна кутия, поради липса на подадени заявления от граждани с увредено зрение или със затруднения в придвижването, в определения за това срок.

19.10.2015

ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИ

На основание указания на ЦИК- София, получени с писмо , изх. № МИ-15-1426/19.10.2015, публикуваме сканирани копия на образците на всички бюлетини за изборите за общински съветници, кмет на община Сливен и кметове на кметства, които ще се произведат на 25.10.2015 година.

-Образец на бюлетина за общински съветници

част1, част 2

-Образец на бюлетина за кмет на община Сливен

   

Образец на бюлетина за кмет на кметство

Биково

гр.Кермен

Бинкос

Ковачите

Блатец

Крушаре

Божевци

Малко Чочовени

Бяла

Мечкарево

Въглен

Младово

Гавраилово

Николаево

Гергевец

Новачево

Глуфишево

Панаретовци

Глушник

Самуилово

Голямо Чочовени

Селиминово

Горно Александрово

Скобелево

Градско

Сотиря

Драгоданово

Средорек

Жельо войвода

Стара река

Злати войвода

Старо село

Изгрев

Струпец

Ичера

Тополчане

Калояново

Трапоклово

Камен

Чинтулово1, Чинтулово2

 

Чокоба

15.10.2015

ГРАФИК за предаване на 24.10.2015 г. на изборните книжа и материали на СИК на територията на община Сливен

ПЪРВО НАПРАВЛЕНИЕ – тръгване 8.00 ч. от общината

1.ВЪГЛЕН 08:45 138
2.БЯЛА 09:00 139 и 140
3.НОВАЧЕВО 09:30 137
4.ГРАДСКО 09:45 136
5.ИЗГРЕВ 10:30 132
6.БОЖЕВЦИ 10:45 133
7.СРЕДОРЕК 11:00 134
8.СТАРА РЕКА 11:30 131
9.ЗАЙЧАРИ 12:00 135

Общо: 9 населени места; 10 избирателни секции

Кола ПЕЖО БОКСЕР № СН 28-82 СС;

Шофьор:ДИМИТЪР ИВАНОВ     

ОИК: ДИМИТЪР ВЪНДЕВ

Общинска администрация: ЗЮЛФИЕ РУСЕВА

ВТОРО   НАПРАВЛЕНИЕ – тръгване в 8.00 ч. от общината

1.КРУШАРЕ 08:30 168 и 169
2.ЧОКОБА 09:30 163
3.БОЗАДЖИИ 09:45 158
4.СКОБЕЛЕВО 10:00 159
5.БИКОВО 10:30 157
6.КЕРМЕН 10:45 160,161 и 162
7.МЛАДОВО 11:30 156
8.КОВАЧИТЕ 12:00 152

Общо: 8 населени места; 11 избирателни секции

Кола: СИТРОЕН ДЖЪМПЕР № СН 30-31 СС  

Шофьор:ВАЛЕНТИН МАРКОВ                 

ОИК: РОСИЦА КОЛЕВА

Общ.администрация: МИГЛЕНА ИВАНОВА

 ТРЕТО НАПРАВЛЕНИЕ – тръгване в 8.00 часа от общината

1.ЧИНТУЛОВО 08:30 141
2.МАЛКО ЧОЧОВЕНИ 08:45 142
3.ГАВРАИЛОВО 09:00 144 И 145
4.ГОЛЯМО ЧОЧОВЕНИ 09:45 143
5.СЕЛИМИНОВО 10:00 146 И 147
6.БИНКОС 10:30 148
7.СТРУПЕЦ 11:00 149
8.СТАРО СЕЛО 11:30 150
9.ЗЛАТИ ВОЙВОДА 12:00 151

Общо: 9 населени места ; 11 избирателни секции

Кола: ФОРД ТРАНЗИТ № СН 44-54 НС  

Шофьор:                                          

ОИК: РОСИЦА ТОДОРОВА

Общ. администрация: ТАНЯ НИКОЛОВА

 

ЧЕТВЪРТО НАПРАВЛЕНИЕ - тръгване 8.00 часа от общината

1.КАМЕН 08:30 170
2.ЖЕЛЬО ВОЙВОДА 09:00 171, 172 и 173
3.БЛАТЕЦ 09:30 179
4.ДРАГОДАНОВО 10:00 180
5.ТРАПОКЛОВО 10:30 181
6.ГОРНО АЛЕКСАНДРОВО 10:45 182
7.ГЛУШНИК 11:00 178
8.КАЛОЯНОВО 11:30 177
9.ТОПОЛЧАНЕ 12:00 174,175 и 176

Общо:9 населени места; 13 избирателни секции

Кола МАЗДА № СН 00-88 СН;

Шофьор: ДОНЧО АПОСТОЛОВ                        

ОИК: ПЕПА МИТЕВА

Общинска администрация: ВАНЯ ДРУМЕВА

 

ПЕТО НАПРАВЛЕНИЕ - тръгване 8.00 часа от общината

1.ГЕРГЕВЕЦ 08:30 167
2.САМУИЛОВО 08:45 165 И 166
3.ПАНАРЕТОВЦИ 09:15 154
4.ГЛУФИШЕВО 09:30 164
5.НИКОЛАЕВО 10:00 155
6.МЕЧКАРЕВО 10:30 153

Общо:6 населени места; 7 избирателни секции

Кола РЕНО ТРАФИК № СН 86-20 ВВ;

Шофьор:ЙОРДАН ГОЧЕВ

ОИК: ЕЛЕОНОРА КУЛИШЕВА

Общинска администрация: ЛЕНА БАЕВА

 

ШЕСТО НАПРАВЛЕНИЕ – тръгване 8.00 часа от общината

1.Сотиря 08:30 127 и 128
2.Ичера 09:30 129
3.Раково 10:30 130

Общо: 3 населени места ;4 избирателни секции

Кола ХЮНДАЙ ГАЛОПЕР № СН 00-60 СА;    

Шофьор: НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

ОИК: ЛЪЧЕЗАР ДОЙЧЕВ

Общинска администрация: НАНКА ДОБРЕВА

 

НАПРАВЛЕНИЯ ЗА СИК В ГРАД СЛИВЕН

-14.00 часа от 001 до 025 избирателна секция

-14.30 часа от 026 до 052 избирателна секция

-15.00 часа от 053 до 080 избирателна секция

-15.30 часа от 081 до 106 избирателна секция

-16.00 часа от 107 до 126 и от 183 до 185 избирателна секция

ОИК: МАРИЯ ЧОМПОВА, ЛЮБОМИР ЗАХАРИЕВ, ФАТМЕ МУСТАФОВА, СЕВДА ОСМАНОВА, СТЕЛЛИ СТЕФАНОВА, ВИОЛЕТА КАЛЧЕВА И ПЕТЯ РУМЕНОВА

Общинска администрация:

1.Станка Тачева

2.Стайка Николова

3.Вяра Узунова

4.Величка Пантелеева

5.Росица Петкова 

09.10.2015

Провеждане на обучение на СИК в Община Сливен

ОИК 2020 Сливен определи датата и мястото за провеждане на обученията на СИК от Община - Сливен, както следва:

ОБЩИНА СЛИВЕН

Зала „ЗОРА”

- на 19.10.2015 г.от 10.00 ч. от СИК № 01 – СИК № 060

- на 19.10.2015 г. от 13.30 ч.от СИК № 61 – СИК 126 и СИК № 183

- на 20.10.2015 г. от 10.00 ч. от Сик № 127 – СИК № 182

29.09.2015

РЕГИСТЪР на кандидатите за кмет на община Сливен

Номер в бюлетината

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ, МЕСТНА КОАЛИЦИЯ

ИМЕНА

РЕШЕНИЕ НА ОИК

1

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)

Доброслав Иванов Иванов

263-МИ/22.09.2015

2

Политическа партия Движение Напред България

Николай Минчев Колев

213-МИ/21.09.2015

4

НАРОДЕН СЪЮЗ

Даниел Петров Петров

115-МИ/18.09.2015

7

ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/

Христо Панайотов Григоров

273-МИ/22.09.2015

8

ПП ГЕРБ

Стефан Николов Радев

157-МИ/21.09.2015

9

ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ

Тодор Георгиев Тодоров

136-МИ/20.09.2015

16

ПП АТАКА

Димитър Димчев Димов

315-МИ/22.09.2015

17

Политически клуб „Екогласност”

Иван Петков Иванов

310-МИ/22.09.2015

18

ЕДИННИ ЗА СЛИВЕН

Мартин Симеонов Славов

243-МИ/22.09.2015

19

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Кольо Йорданов Милев

323-МИ/22.09.2015

20

КОАЛИЦИЯ "СЪЮЗ ЗА СЛИВЕН"

Иван Стефанов Петров

87-МИ/16.09.2015

22

"ДВИЖЕНИЕ ОБЕДИНЕНИ РЕГИОНИ"-ДОР

Йордан Лечков Янков

88-МИ/16.09.2015

24

Движение за права и свободи-ДПС

Мустафа Юсеинов Мустафов

145-МИ/21.09.2015

26

Движение 21

Красимир Илиев Кръстев

220-МИ/21.09.2015

28

ВМРО-СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ

Момчил Димитров Пантелеев

287-МИ/22.09.2015

Регистъра в .pdf  формат може да изтеглите от ТУК.

Председател: /П/ Росица Тодорова

Секретар: /П/ Фатме Мустафова

29.09.2015

РЕГИСТЪР на кандидатите за кметове на кметства в община Сливен

РЕГИСТЪР на кандидатите за кметове на кметства в община Сливен.

29.09.2015

РЕГИСТЪР на кандидатите за общински съветници в община Сливен

РЕГИСТЪР на кандидатите за общински съветници в община Сливен.

28.09.2015

Регистрация на застъпници, зам.застъпници, представители на партии, коалиции и местни коалиции.

ОИК –Сливен, напомня за следното:

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници. Публичен регистър на застъпниците.

1.Застъпниците се регистрират в Общинска избирателна комисия – Сливен при следния ред:

-   Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68-МИ от изборните книжа), подадено до 17:00 на 23 октомври 2015 г. - един ден преди изборния ден. Заявлението се подписва от представляващия/те партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

-  Към заявлението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 68-МИ от изборните книжа) и на технически носител в електронен вид excel формат. Списъкът се подписва от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

2.Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа, могат да подават допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията на т. 1 от настоящото съобщение. Заявлението следва да отговаря на изискванията по т. 1. и се завежда се във Входящия регистър на заявленията за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници на страница втора от същия.

3.Общинската избирателна комисия приема решение за регистрация и издава удостоверения на регистрираните застъпници. Застъпниците се легитимират с издаденото удостоверение за периода от регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите, съответно втория тур на избор за кмет където такъв е произведен, а в изборния ден и с утвърдения отличителен знак.

4.Всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.

5.Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК до изборния ден по реда на т. 1 чрез предложение по образец (Приложение № 69-МИ от изборните книжа) и на технически носител в електронен вид excel формат

Представители

Списъкът на упълномощените представители на партии, коалиции и местни коалиции за публикуване се съставя във форма и съдържание съобразно Приложение № 2 от решение 1552-МИ/28.08.2015 на ЦИК, който се предава в ОИК-Сливен до 17:00 на 24.10.2015 год както на хартиен, така и на технически(електронен) носител,задължително.

 ЗАБЕЛЕЖКА: На основание Решение № 2113-МИ/11.09.2015 г. на ЦИК-София и съобразено с броя на секционните избирателни комисии/183/в община Сливен, регистрираните партии и местни коалиции имат право да предложат до 183 /сто осемдесет и три/ застъпници и още толкова представители.

Председател на ОИК 2020 Сливен

Росица Тодорова

26.09.2015

ГРАФИК за ДЕЖУРСТВО

                                                                          ГРАФИК

24 часови дежурства на състава на ОИК – Сливен, за периода до започване на отпечатване на бюлетините, както следва:

 

Дата

Час

Членове на ОИК

Телефон

1

25.09.2015 26.09.2015

18:00

09:00

1.Росица Василева Тодорова

2.Мария Асенова Чомпова

0889314953

0888479905

2

26.09.2015

 

09:00

18:00

1.Фатме Фикретова Мустафова

2.Петя Руменова Курдова

0887555915

0896788808

3

26.09.2015

27.09.2015

18:00

09:00

1.Димитър Любозаров Въндев

2.Стелли Славова Стефанова

0885033955

0879599155

4

27.09.2015

09:00

18:00

1.Елеонора Димитрова Кулишева

2.Пепа Миткова Митева

0876838228

0888697035

5

27.09.2015

28.09.2015

18:00

09:00

1.Севда Хюсеинова Османова

2.Лъчезар Панайтов Дойчев

0887297975

0888536942

6

28.09.2015

 

09:00

18:00

 

1.Росица Колева Колева

2.Виолета Колева Калчева

0887765311

0879471175

7

28.09.2015

29.09.2015

18:00

09:00

1.Росица Василева Тодорова

2.Мария Асенова Чомпова

0889314953

0888479905

8

29.09.2015

 

09:00

18:00

1.Фатме Фикретова Мустафова

2.Петя Руменова Курдова

0887555915

0896788808

9

29.09.2015

30.09.2015

18:00

09:00

1.Димитър Любозаров Въндев

2.Стелли Славова Стефанова

0885033955

0879599155

10

30.09.2015

09:00

18:00

1.Елеонора Димитрова Кулишева

2.Пепа Миткова Митева

0876838228

0888697035

11

30.09.2015

01.10.2015

18:00

09:00

1.Севда Хюсеинова Османова

2.Лъчезар Панайтов Дойчев

0887297975

0888536942

12

01.10.2015

09:00

18:00

1.Росица Колева Колева

2.Виолета Колева Калчева

0887765311

0879471175

13

01.10.2015

02.10.2015

18:00

09:00

1.Димитър Любозаров Въндев

2.Стелли Славова Стефанова

0885033955

0879599155

14

02.10.2015

09:00

18:00

1.Севда Хюсеинова Османова

2.Лъчезар Панайтов Дойчев

0887297975

0888536942

Председател на ОИК 2020 Сливен

Росица Тодорова

21.09.2015

Съобщение

ВАЖНО!

На вниманието на всички регистриращи се партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите на 25.10.2015 година:

Данните за кандидатските листи да се попълват в електронен вид на Excel съгласно приложената таблица. Показаните по- долу данни са примерни.

Имена EГН вид регистрация кметство № на решение на ОИК полит_сила
Иван Иванов Иванов 1112223334 кмет на община Сливен   попълва се от ОИК  наименование по регистрация
Иван Колев Георгиев 2223334445 кмет на кметство с.Биково  попълва се от ОИК  наименование по регистрация
Станка Борисова Колева 1112223334 общински съветник    попълва се от ОИК  наименование по регистрация

 

Председател Росица Тодорова

 

18.09.2015

Съобщение

Предвид отмяната на решение 2108-МИ на ЦИК, провеждането на жребий ще е за партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в зала МАЙ на 23.09.2015 година от 14:00 часа.

15.09.2015

Съобщение

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 12 -14  и във връзка с 1632-МИ на ЦИК,

ОБЯВЯВАМ

че от днес 15.09.2015 от 09:00, ОИК Сливен приема документи за регистрация на кандидатски листи всеки календарен ден от 09:00 до 18:00 и определя крайна дата 22.09.2015 18:00 часа.

При извършване на регистрацията на кандидатските листи да се представят данните и на електронен носител.

15.09.2015

Съобщение

Във връзка с Решение 2108-МИ на ЦИК, ОИК Сливен насрочва процедура за провеждане на жребий за местните коалиции и инициативни комитети в зала МАЙ на 23.09.2015 година от 14:00 часа.

10.09.2015

Пресконференция

На 15.09.2015 год от 10:00 в Дом на водата, ОИК Сливен ще даде пресконференция относно регистрацията на партии, коалиции и инициативни комитети за участие в Местни избори и Национален референдум на територията на Община Сливен.
Поканени са всички заинтересовани медии.

АКТУАЛИЗАЦИЯ

Предвид настъпили изменения се  променя часът на пресконференцията за 15.09.2015 година и се на срочва за 14:00 в същия ден.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 695-МИ / 22.04.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

 • № 694-МИ / 04.01.2019

  относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

 • № 693-МИ / 08.06.2018

  относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения