18.11.2023

Преференции- "СПИСЪК А" и "СПИСЪК Б", Част I

На основание Решение на ЦИК № 2901/16.11.2023 година , т. 4, последен абзац, публикуваме обобщени данни получени от Изчислителен пункт на "Информационно обслужване" въз основа на отчетените от СИК преференции на кандидатите за Общински съветници на състоялите се Местни избори на 29.10.2023 година.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                СПРАВКА ЗА КЛАСИРАНЕ СПОРЕД ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ

                                                           община Сливен   област Сливен
                                                        за избиране на Общински съветници

                                                                        29.10.2023  г.

 

 

Общинска избирателна квота(ОИК): 666

 

Кандидат No 1 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Брой действителни гласове за този кандидат 2692; Брой избрани ОС: 4

 

 СПИСЪК А

 

Номер по ред

Имена

Преференции

% от глас. за партия

Номер в лист.

Избран за

ОС

1

Кольо Йорданов Милев

1157 (873)

42,98

101

да

2

Събина Василева Петканска- Вълева

263

9,77

102

да

3

Стефан Щилиянов Щилиянов

203

7,54

104

да

 

 СПИСЪК Б

 

Номер по ред

Имена

Преференции

% от глас. за партия

Номер в лист.

Избран за

ОС

4

Соня Тенева Келеведжиева

180

6,69

103

да

5

Деница Нанкова Проданова

32

1,19

105

не

6

Иван Илиев Султанов

49

1,82

106

не

7

Минко Костов Минчев

17

0,63

107

не

8

Кирил Илиев Киряков

66

2,45

108

не

9

Детелина Йорданова Симеонова

40

1,49

109

не

10

Николай Добрев Недев

59

2,19

110

не

11

Сиво Петров Сивов

29

1,08

111

не

12

Петя Колева Колева

28

1,04

112

не

13

Щилиян Йорданов Кабранов

22

0,82

113

не

14

Християн Мирославов Торлозов

32

1,19

114

не

15

Красимир Тодоров Сивов

25

0,93

115

не

16

Марияна Николаева Хаджиева

13

0,48

116

не

17

Божидар Димитров Андреев

8

0,30

117

не

18

Тодор Стоянов Тодоров

26

0,97

118

не

19

Михаил Иванов Стоянов

35

1,30

119

не

20

Мартина Райкова Василева

8

0,30

120

не

21

Тихомир Величков Митев

29

1,08

121

не

22

Силвия Йорданова Петрова

10

0,37

122

не

23

Симон Минас Варлиян

8

0,30

123

не

24

Милен Станимиров Стойчев

10

0,37

124

не

25

Георги Златев Георгиев

11

0,41

125

не

26

Диляна Тихомирова Даскалова

1

0,04

126

не

27

Мария Вълчева Вълчева

1

0,04

127

не

28

Мартин Иванов Благоев

12

0,45

128

не

29

Деян Тончев Колев

8

0,30

129

не

30

Божидар Кирилов Шекерданков

15

0,56

130

не

31

Янко Георгиев Янков

15

0,56

131

не

32

Здравко Димитров Ножаров

9

0,33

132

не

33

Димитър Хубенов Шейредов

10

0,37

133

не

34

Иван Николаев Димитров

11

0,41

134

не

35

Стефка Тодорова Колева

3

0,11

135

не

36

Тянка Гендова Атанасова

8

0,30

136

не

37

Десислава Иванова Митева

13

0,48

137

не

38

Мария Росенова Михайлова

3

0,11

138

не

39

Божидар Богомилов Йотков

16

0,59

139

не

40

Боряна Евгениева Стайкова

26

0,97

140

не

41

Георги Иванов Георгиев

181

6,72

141

не

 

Кандидат No 7 ПП ГЕРБ

Брой действителни гласове за този кандидат 8555; Брой избрани ОС: 14

 

 СПИСЪК А

 

Номер по ред

Имена

Преференции

% от глас. за партия

Номер в лист.

Избран за

ОС

1

Стефан Николов Радев

4441 (3745)

51,91

101

да

 

 СПИСЪК Б

 

Номер по ред

Имена

Преференции

% от глас. за партия

Номер в лист.

Избран за

ОС

2

Здравко Кирилов Костадинов

155

1,81

102

да

3

Димитър Ганев Митев

195

2,28

103

да

4

Веселина Георгиева Тонева

134

1,57

104

да

5

Димитър Колев Павлов

84

0,98

105

да

6

Христо Георгиев Котов

426

4,98

106

да

7

Лидия Начева Димитрова

249

2,91

107

да

8

Милена Петкова Ченкова-Дурева

174

2,03

108

да

9

Евгений Балев Герганов

97

1,13

109

да

10

Славена Георгиева Шейтанова

90

1,05

110

да

11

Теодора Тодорова Маринова

196

2,29

111

да

12

Станимир Русев Комбалов

68

0,79

112

да

13

Йордан Петров Стефанов

112

1,31

113

да

14

Веселина Куртева Куртева

63

0,74

114

да

15

Христо Борисов Борисов

199

2,33

115

не

16

Кремена Стефанова Темелкова

193

2,26

116

не

17

Галя Агоп Хачадурян

111

1,30

117

не

18

Ивайло Иванов Стамов

105

1,23

118

не

19

Милен Стоянов Петков

73

0,85

119

не

20

Тодор Георгиев Георгиев

61

0,71

120

не

21

Георги Стоянов Даскалов

120

1,40

121

не

22

Събин Димитров Хаджиев

75

0,88

122

не

23

Алексей Василев Василев

37

0,43

123

не

24

Милена Петкова Гочева

49

0,57

124

не

25

Стефан Тончев Кондузов

172

2,01

125

не

26

Дора Димитрова Ескидарова

27

0,32

126

не

27

Виолина Емилова Попова

79

0,92

127

не

28

Георги Стоянов Стоянов

72

0,84

128

не

29

Денко Кирилов Делчев

38

0,44

129

не

30

Петър Недков Костадинов

33

0,39

130

не

31

Милена Василева Ангелова

53

0,62

131

не

32

Живко Александров Минчев

17

0,20

132

не

33

Константин Христов Янев

92

1,08

133

не

34

Андрей Михайлов Карапетков

40

0,47

134

не

35

Миглена Динева Петрова

19

0,22

135

не

36

Тихомир Бойков Цанев

94

1,10

136

не

37

Белин Белинов Долушанов

62

0,72

137

не

38

Хермина Стоянова Петрова

81

0,95

138

не

39

Силвия Господинова Маринова

31

0,36

139

не

40

Вероника Тошкова Тодорова

35

0,41

140

не

41

Николай Иванов Колев

103

1,20

141

не

 

Кандидат No 16 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

Брой действителни гласове за този кандидат 4930; Брой избрани ОС: 8

 

 СПИСЪК А

 

Номер по ред

Имена

Преференции

% от глас. за партия

Номер в лист.

Избран за

ОС

1

Пламен Крумов Стоянов

1898 (1394)

38,50

101

да

2

Стефан Петров Стайков

394

7,99

102

да

 

 СПИСЪК Б

 

Номер по ред

Имена

Преференции

% от глас. за партия

Номер в лист.

Избран за

ОС

3

Евгени Митев Енев

323

6,55

103

да

4

Николай Стоянов Стоянов

270

5,48

104

да

5

Ваня Тодорова Проданова-Стефанова

168

3,41

105

да

6

Свилен Станчев Станчев

173

3,51

106

да

7

Момчил Димитров Пантелеев

157

3,18

107

да

8

Петър Веселинов Балтов

197

4,00

108

да

9

Георги Живков Георгиев

84

1,70

109

не

10

Атанас Тодоров Чанев

53

1,08

110

не

11

Христо Василев Узунов

49

0,99

111

не

12

Радомир Недков Йорданов

101

2,05

112

не

13

Йовита Тодорова Пенчева

50

1,01

113

не

14

Магдалена Вичева Ганева

58

1,18

114

не

15

Станислав Иванов Раднев

68

1,38

115

не

16

Стефан Христов Христов

274

5,56

116

не

17

Петко Добринов Добрев

68

1,38

117

не

18

Димитър Юриев Петров

204

4,14

118

не

19

Деян Тодоров Азов

63

1,28

119

не

20

Гончо Дечев Стоянов

55

1,12

120

не

21

Антоний Йорданов Сяров

38

0,77

121

не

22

Евгений Вълев Тенев

31

0,63

122

не

23

Руси Кънев Ненчев

31

0,63

123

не

24

Мария Димитрова Балъкчиева

119

2,41

124

не

25

Тодор Иванов Хайдутов

4

0,08

125

не

 

Кандидат No 28 ЛЕВИЦАТА!

Брой действителни гласове за този кандидат 2401; Брой избрани ОС: 4

 

 СПИСЪК А

 

Номер по ред

Имена

Преференции

% от глас. за партия

Номер в лист.

Избран за

ОС

1

Стефан Пасков Стефанов

777 (613)

32,36

101

да

2

Светомир Георгиев Мъндев

405

16,87

105

да

3

Владимир Минков Стефанов

213

8,87

103

да

 

 СПИСЪК Б

 

Номер по ред

Имена

Преференции

% от глас. за партия

Номер в лист.

Избран за

ОС

4

Антоний Николаев Андонов

165

6,87

102

да

5

Иван Колев Данчев

121

5,04

104

не

6

Атанас Костов Делибалтов

81

3,37

106

не

7

Николай Андреев Кадирев

42

1,75

107

не

8

Красимир Костадинов Алексиев

106

4,41

108

не

9

Андон Янков Дюлгеров

28

1,17

109

не

10

Лилка Петрова Колева

16

0,67

110

не

11

Петко Петров Кенарев

18

0,75

111

не

12

Надежда Илиева Иванова

39

1,62

112

не

13

Ваньо Ангелов Мъндев

21

0,87

113

не

14

Айдън Азисов Бадъров

4

0,17

114

не

15

Иван Бянков Димов

3

0,12

115

не

16

Александра Руменова Иванова

12

0,50

116

не

17

Стоян Тотков Димов

18

0,75

117

не

18

Мирослав Кънчев Дочев

13

0,54

118

не

19

Стефка Александрова Русева

8

0,33

119

не

20

Ашкън Салиев Колтуклиев

5

0,21

120

не

21

Мария Петкова Григорова

18

0,75

121

не

22

Димитър Антонов Павлов

49

2,04

122

не

23

Наталия Мирославова Пехливанова

4

0,17

123

не

24

Мария Веселинова Колева

24

1,00

124

не

25

Никола Кънев Николов

7

0,29

125

не

26

Красимир Иванов Златев

20

0,83

126

не

27

Георги Василев Василев

3

0,12

127

не

28

Татяна Колева Димитрова

18

0,75

128

не

29

Павел Георгиев Павлов

21

0,87

129

не

30

Минко Асенов Георгиев

11

0,46

130

не

31

Станчо Иванов Иванов

35

1,46

131

не

32

Димитър Пламенов Ташев

15

0,62

132

не

33

Маргарит Николаев Андонов

29

1,21

133

не

34

Павлина Димитрова Славчева

4

0,17

134

не

35

Иван Георгиев Христов

8

0,33

135

не

36

Кръстьо Иванов Кръстев

6

0,25

136

не

37

Добрин Митков Добрев

14

0,58

137

не

38

Димчо Петров Георгиев

2

0,08

138

не

39

Стоянка Захариева Черкезова

1

0,04

139

не

40

Полина Боянова Владимирова

9

0,37

140

не

41

Стоян Йорданов Иванов

8

0,33

141

не

 

Кандидат No 42 ВЪЗРАЖДАНЕ

Брой действителни гласове за този кандидат 2203; Брой избрани ОС: 3

 

 СПИСЪК А

 

Номер по ред

Имена

Преференции

% от глас. за партия

Номер в лист.

Избран за

ОС

1

Климент Пламенов Шопов

1233 (933)

55,97

101

да

2

Неделчо Андонов Великов

227

10,30

120

да

 

 СПИСЪК Б

 

Номер по ред

Имена

Преференции

% от глас. за партия

Номер в лист.

Избран за

ОС

3

Динко Начев Ганчев

101

4,58

102

да

4

Филип Тодоров Кънев

36

1,63

103

не

5

Кирил Пенев Кирилов

31

1,41

104

не

6

Александър Божидаров Борденяшки

11

0,50

105

не

7

Асен Веселинов Ганчев

56

2,54

106

не

8

Петко Иванов Карабоиков

27

1,23

107

не

9

Самуел Иванов Иванов

119

5,40

108

не

10

Асен Делчев Стойнов

10

0,45

109

не

11

Слави Атанасов Гунев

9

0,41

110

не

12

Ивелина Филчева Такева-Беберова

25

1,13

111

не

13

Стилиян Атанасов Големецов

22

1,00

112

не

14

Янко Илиев Тенев

22

1,00

113

не

15

Десислава Христова Андрова

19

0,86

114

не

16

Христо Джендов Баев

26

1,18

115

не

17

Мариета Йорданова Добрева

14

0,64

116

не

18

Иван Светлинов Василев

35

1,59

117

не

19

Светослав Венелинов Чанев

29

1,32

118

не

20

Здравко Стоянов Хаджиев

9

0,41

119

не

21

Иван Бончев Иванов

16

0,73

121

не

22

Николай Йорданов Ников

4

0,18

122

не

23

Иван Илиянов Колев

12

0,54

123

не

24

Росица Йорданова Стаматова

7

0,32

124

не

25

Златомира Миткова Стоянова

17

0,77

125

не

26

Йордан Йорданов Георгиев

1

0,05

126

не

27

Антон Маринов Господинов

39

1,77

127

не

28

Стоян Стефанов Великов

15

0,68

128

не

29

Севда Андонова Желязкова

10

0,45

129

не

30

Петко Стойчев Черкезов

10

0,45

130

не

31

Живодар Манчев Манчев

5

0,23

131

не

32

Димитър Стефанов Димитров

2

0,09

132

не

33

Ангел Събев Ангелов

4

0,18

133

не

 

Кандидат No 54 ПП Движение Напред България

Брой действителни гласове за този кандидат 1317; Брой избрани ОС: 2

 

 СПИСЪК А

 

Номер по ред

Имена

Преференции

% от глас. за партия

Номер в лист.

Избран за

ОС

1

Георги Данаилов Тенев

318 (214)

24,15

101

да

2

Стефка Николаева Шевкенова-Пашова

210

15,95

104

да

3

Недко Йорданов Недев

206

15,64

102

не

4

Светла Ивова Петрова

148

11,24

103

не

 

 СПИСЪК Б

 

Номер по ред

Имена

Преференции

% от глас. за партия

Номер в лист.

Избран за

ОС

5

Бойко Йорданов Николов

12

0,91

105

не

6

Ивайло Христов Христов

47

3,57

106

не

7

Даниела Тодорова Иванова

13

0,99

107

не

8

Владимира Костова Тенева

16

1,21

108

не

9

Елена Стефанова Попова

53

4,02

109

не

10

Димитър Алексиев Йорданов

23

1,75

110

не

11

Радослава Валентинова Генова

58

4,40

111

не

12

Божидар Йорданов Йорданов

55

4,18

112

не

13

Мина Васкова Жечева

2

0,15

113

не

14

Димитър Нанков Куршумов

16

1,21

114

не

15

Живко Василев Илиев

13

0,99

115

не

16

Михаела Михайлова Грабева

28

2,13

116

не

17

Свилен Красимиров Вълков

6

0,46

117

не

18

Илиян Боянов Рундев

8

0,61

118

не

19

Стефан Николаев Кирилов

7

0,53

119

не

20

Димитър Антонов Донев

13

0,99

120

не

21

Теодор Цонков Чолаков

8

0,61

121

не

22

Ченгиз Веселинов Йорданов

1

0,08

122

не

23

Мария Георгиева Куртева

13

0,99

123

не

24

Николай Христов Къчев

16

1,21

124

не

25

Янка Петрова Стойкова

3

0,23

125

не

26

Милен Георгиев Шидеров

5

0,38

126

не

27

Сергей Петрович Беров

10

0,76

127

не

28

Христо Иванов Христов

8

0,61

128

не

29

Силвия Сергеева Стойчева

1

0,08

129

не

 

Кандидат No 57 Движение за права и свободи – ДПС

Брой действителни гласове за този кандидат 980; Брой избрани ОС: 2

 

 СПИСЪК А

 

Номер по ред

Имена

Преференции

% от глас. за партия

Номер в лист.

Избран за

ОС

1

Мустафа Юсеинов Мустафов

330 (262)

33,67

101

да

2

Мустан Мустафа Мехмедали

176

17,96

109

да

3

Онур Нуртен Шекеров

130

13,27

104

не

4

Несрин Себахатинова Стойчева

123

12,55

102

не

5

Валентин Кръстев Георгиев

96

9,80

103

не

 

 СПИСЪК Б

 

 

Номер по ред

Имена

Преференции

% от глас. за партия

Номер в лист.

Избран за

ОС

6

Ренета Антонова Илиева

25

2,55

105

не

7

Димитър Иванов Русчев

11

1,12

106

не

8

Али Османов Мехмедов

49

5,00

107

не

9

Пламен Рашков Маринов

17

1,73

108

не

10

Ведат Межнунов Мустанов

2

0,20

110

не

11

Мустафа Салиев Даудов

14

1,43

111

не

 <

18.11.2023

Преференции- "СПИСЪК А" и "СПИСЪК Б", Част II

Кандидат No 66 КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Брой действителни гласове за този кандидат 2337; Брой избрани ОС: 4

 

 СПИСЪК А 

Номер по ред

Имена

Преференции

% от глас. за партия

Номер в лист.

Избран за

ОС

1

Маринчо Христов Христов

798 (607)

34,15

101

да

 

 СПИСЪК Б

 

Номер по ред

Имена

Преференции

% от глас. за партия

Номер в лист.

Избран за

ОС

2

Даниел Петров Петров

57

2,44

102

да

3

Пепа Цветанова Генчева

119

5,09

103

да

4

Христо Стефанов Стоянов

36

1,54

104

да

5

Елена Димчева Петкова

60

2,57

105

не

6

Мартин Златков Маринов

113

4,84

106

не

7

Поля Александрова Филипова

59

2,52

107

не

8

Татяна Минчева Петкова

48

2,05

108

не

9

Теодор Иванов Дойчев

146

6,25

109

не

10

Христо Стойчев Иванов

47

2,01

110

не

11

Живко Иванов Петков

79

3,38

111

не

12

Мариана Николова Минишка- Марчева

87

3,72

112

не

13

Тодор Боянов Тодоров

102

4,36

113

не

14

Нели Николова Минчева

27

1,16

114

не

15

Калин Сашев Христов

76

3,25

115

не

16

Стефан Георгиев Трендафилов

25

1,07

116

не

17

Христо Стоянов Христов

52

2,23

117

не

18

Ивелина Христова Бонева

55

2,35

118

не

19

Сашо Мишев Йорданов

85

3,64

119

не

20

Драгомир Богомилов Драганов

14

0,60

120

не

21

Галина Стойчева Сярова

15

0,64

121

не

22

Владимир Станимиров Георгиев

6

0,26

122

не

23

Стефан Здравков Стефанов

19

0,81

123

не

24

Гергана Иванова Георгиева

18

0,77

124

не

25

Николай Кръстев Николов

6

0,26

125

не

26

Живко Огнянов Абрашев

13

0,56

126

не

27

Красимир Георгиев Георгиев

23

0,98

127

не

28

Теньо Иванов Божеков

36

1,54

128

не

29

Павлета Светлинова Христова

0

0,00

129

не

30

Руслан Йорданов Кънев

36

1,54

130

не

31

Живко Стефанов Стефанов

12

0,51

131

не

32

Дияна Петрова Драганова

13

0,56

132

не

33

Донка Илиева Митева

2

0,09

133

не

34

Цонка Митева Попова

0

0,00

134

не

35

Красимира Русева Стойчева

1

0,04

135

не

36

Кирил Димитров Парушев

11

0,47

136

не

37

Господин Добрев Стефанов

41

1,75

137

не

 

 Партии с гласове под квотата:

 Кандидат No 6 ПП НДСВ

 

 СПИСЪК А

 

Номер по ред

Имена

Преференции

% от глас. за партия

Номер в лист.

Избран за

ОС

1

Мирослава Петкова Митева-Тенева

94 (69)

85,45

101

не

2

Иван Благоев Благоев

12

10,91

103

не

 

 СПИСЪК Б

 

Номер по ред

Имена

Преференции

% от глас. за партия

Номер в лист.

Избран за

ОС

                  3

Силвия Филипова Недева

4

3,64

102

не

 

Кандидат No  14 Граждани за Общината

 

 СПИСЪК А

 

 

 

 

 

Номер по ред

Имена

Преференции

% от глас. за партия

Номер в лист.

Избран за

ОС

1

Тодор Георгиев Тодоров

122 (113)

89,71

101

не

 

 СПИСЪК Б

 

Номер по ред

Имена

Преференции

% от глас. за партия

Номер в лист.

Избран за

ОС

2

Енчо Павлинов Гаджев

7

5,15

102

не

3

Силвия Тодорова Георгиева

2

1,47

103

не

4

Петър Минчев Иванов

5

3,68

104

не

 

Кандидат No 20 ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

 

 СПИСЪК А

 

Номер по ред

Имена

Преференции

% от глас. за партия

Номер в лист.

Избран за

ОС

1

Златица Митева Кунева

106 (61)

49,77

101

не

2

Иван Петров Радев

37

17,37

102

не

3

Дана Йорданова Русева

17

7,98

109

не

 

 СПИСЪК Б

 

Номер по ред

Имена

Преференции

% от глас. за партия

Номер в лист.

Избран за

ОС

4

Нели Стоянова Иванова

14

6,57

103

не

5

Стоил Динев Стоилов

11

5,16

104

не

6

Александра Константинова Великова

9

4,23

105

не

7

Наталия Красимирова Костова

7

3,29

106

не

8

Иван Русев Иванов

9

4,23

107

не

9

Ралица Грудева Атанасова

3

1,41

108

не

 

Кандидат No 21 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

 

 СПИСЪК А

 

Номер по ред

Имена

Преференции

% от глас. за партия

Номер в лист.

Избран за

ОС

1

Пламен Николаев Михайлов

364 (244)

55,07

101

не

2

Ивайло Диянов Николов

51

7,72

102

не

3

Димитър Людвик Сахакян

47

7,11

106

не

 

 СПИСЪК Б

 

Номер по ред

Имена

Преференции

% от глас. за партия

Номер в лист.

Избран за

ОС

4

Ирина Генова Янкова

35

5,30

103

не

5

Христо Росенов Христов

29

4,39

104

не

6

Славчо Колев Йовчев

16

2,42

105

не

7

Георги Калоянов Калудов

24

3,63

107

не

8

Йордан Николов Кирчев

35

5,30

108

не

9

Христо Иванов Апостолов

37

5,60

109

не

10

Теодора Илиева Тодорова

16

2,42

110

не

11

Христо Георгиев Темелков

7

1,06

111

не

 

Кандидат No 22 КОД /Консервативно Обединение на Десницата/

 

 СПИСЪК А

 

Номер по ред

Имена

Преференции

% от глас. за партия

Номер в лист.

Избран за

ОС

1

Димитър Петров Сяров

131 (64)

60,93

101

не

2

Мая Димитрова Миланова

26

12,09

102

не

3

Георги Петров Мавродиев

16

7,44

106

не

 

 СПИСЪК Б

 

Номер по ред

Имена

Преференции

% от глас. за партия

Номер в лист.

Избран за

ОС

4

Тодор Цветков Константинов

10

4,65

103

не

5

Михаил Василев Вълчев

6

2,79

104

не

6

Борил Руменов Димитров

7

3,26

105

не

7

Станимир Желязков Койчев

5

2,33

107

не

8

Боряна Леополдова Видинова

8

3,72

108

не

9

Пепа Миткова Митева

6

2,79

109

не

 

Кандидат No 23 БЗНС

 

 СПИСЪК А

 

Номер по ред

Имена

Преференции

% от глас. за партия

Номер в лист.

Избран за

ОС

1

Пламена Кирилова Еремиева

75 (59)

28,85

101

не

2

Васил Славов Славов

33

12,69

104

не

3

Иван Петков Плачков

30

11,54

102

не

4

Галин Живков Радев

27

10,38

107

не

5

Димитър Димитров Фърчанов

21

8,08

108

не

6

Христо Иванов Батинков

19

7,31

103

не

 

 СПИСЪК Б

 

Номер по ред

Имена

Преференции

% от глас. за партия

Номер в лист.

Избран за

ОС

7

Мариела Димитрова Байкова

6

2,31

105

не

8

Бойко Йорданов Стойчев

12

4,62

106

не

9

Мариян Атанасов Димов

5

1,92

109

не

10

Нецка Цачева Ненкова

1

0,38

110

не

11

Веселин Василев Павлев

2

0,77

111

не

12

Маргарита Славова Хисапчиева

16

6,15

112

не

13

Йорданка Иванова Таскова

2

0,77

113

не

14

Деню Николов Денев

3

1,15

114

не

15

Кръстю Кондев Георгиев

0

0,00

115

не

16

Анна Ангелова Кънева

8

3,08

116

не

 

Кандидат No 47 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА

 

 СПИСЪК А

 

Номер по ред

Имена

Преференции

% от глас. за партия

Номер в лист.

Избран за

ОС

1

Веселин Иванов Георгиев

51 (44)

86,44

101

не

 

 СПИСЪК Б

 

Номер по ред

Имена

Преференции

% от глас. за партия

Номер в лист.

Избран за

ОС

2

Петя Борисова Борисова

4

6,78

102

не

3

Христо Николов Мавродиев

4

6,78

103

не

 

Кандидат No 68 Местна коалиция "ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ" (ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ)

 

 СПИСЪК А

 

Номер по ред

Имена

Преференции

% от глас. за партия

Номер в лист.

Избран за

ОС

1

Доброслав Иванов Иванов

93 (49)

43,66

101

не

2

Росица Колева Колева

66

30,99

103

не

3

Спас Стойчев Спасов

17

7,98

102

не

 

 СПИСЪК Б

 

Номер по ред

Имена

Преференции

% от глас. за партия

Номер в лист.

Избран за

ОС

4

Станислав Стоянов Стамов

10

4,69

104

не

5

Георги Великов Канев

1

0,47

105

не

6

Пламен Тодоров Петров

6

2,82

106

не

 

7

Костадин Иванов Славов

7

3,29

107

не

8

Йовка Стоянова Кондева

3

1,41

108

не

9

Стоянка Николова Станева

1

0,47

109

не

10

Атанас Спасов Гелев

5

2,35

110

не

11

Момчил Атанасов Божинов

4

1,88

111

не

 

13.11.2023

НОВ АДРЕС НА ОИК 2020 СЛИВЕН

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, че от 14.11.2023 г. ОИК - Сливен ще се помещава на адрес гр.Сливен, бул."Цар Освободител" № 1/Община - Сливен/, стая № 6, телефони за връзка : тел.0889 314 953 - Росица Тодорова - Председател ОИК - Сливен и тел.0887 555 915- Фатме Мустафова - Секретар ОИК - Сливен.

08.11.2023

На вниманието на новоизбраните общински съветници

Във връзка с Заповед № РД-11-01-074/06.11.2023 г. на Областния управител на област Сливен, с която се свиква Първо заседание но Общински съвет Сливен на 09.11.2023 от 10:00 часа и Указания на ЦИК, съгласно т.2, т.3 и т.4 на Решение № 2865-МИ от 04.11.2023 год. Ви уведомявам за следното:

Ако общински съветник е възпрепятстван да присъства при полагането на клетва, следва изрично да заяви това пред Общинска избирателна комисия 2020 Сливен.

В противен случай общински съветник, който не е положил клетва на Първото заседание на Общинския съвет и не е заявил писмено пред ОИК 2020 Сливен, че е възпрепятстван, пълномощията му не възникват и ОИК 2020 следва да обяви за избран следващия кандидат от съответната листа на посочилата го партия, коалиция или местна коалиция.

08.11.2023

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЛИВЕН изказва своята благодарност на всички участници в изборния процес.

Благодарим  на Областния управител на област с административен център Сливен, на служителите в областна администрация Сливен, на кметовете на общини и общинските администрации, както и на  органите на МВР, които с действията си помогнаха да бъде създадена перфектна организация за безпроблемно и своевременно протичане на изборния процес в ИЗБОРЕН РАЙОН – ОБЩИНА СЛИВЕН.

Специални благодарности на секционните избирателни комисии за положените усилия и търпението в изборната нощ.

05.11.2023

В случай на отказ на СУЕМГ, дефектна или липса на отпечатана бюлетина

По повод постьпили сигнали в Централната избирателна комисия, че върху бюлетини от машинното гласуване не се поставя печат, указваме следното:

Когато в избирателната кутия са пуснати бюлетини от машинното гласуване, на гьрба на които не е поставен печат от СИК, тези бюлетини се преброяват по правилата за отчитане на действителни гласове.

Във връзка с постъпили сигнали в Централната избирателна комисия и въпроси от общинските избирателни комисии Ви указваме следното:

В случай че след гласуване на избирател машината отпечата празна бюлетина, бюлетина, в която не може да се установи вота на избирателя, или не отпечата бюлетина, се съставя констативен протокол, който заедно с дефектната бюлетина се прилага към протокола на СИК. Избирателят се допуска повторно да гласува по избран от него начин.

В случай че в избирателната кутия за машинно гласуване се намери бюлетипа от машинно гласуване, която е празна или в която не може да се установи вота на избирателя се съставя констативен протокол, който заедно с дефектната бюлетина се прилага към протокола на СИК.

След изваждане на дефектната бюлетина в т. 12 на протокола на СИК се вписват данните от преброяването на останалите бюлетини от машинно гласуване. На реда „Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка“ се вписва „Намерена една дефектна бюлетина от машинно гласуване в избирателната кутия”. В случай че дефектните бюлетини са повече от една, се посочва техния брой, в ОИК протоколът се приема със сработили контроли заради дефектната бюлетина.

ДОПЪЛНЕНИЕ:

В случаи на два (три) вида избор, когато избирателят твърди, че е гласувал във всички видове избори, а СУЕМГ не е разпечатала всички бюлетини от машинно гласуване по начин, който позволява да бъдат преброени гласовете, съгласно изискванията, върху всяка разпечатана бюлетина, без да се разгъва, се поставя надпис „Унищожена” и тези бюлетини не се пускат в избирателната кутия. За извършените действия се съставя констативен протокол, към който се прикрепят унищожените бюлетини. Констативният протокол, заедно с унищожените бюлетини, се прилага към протокола на СИК, като на реда „Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка“ се вписват броят на съставените констативни протоколи, броят на унищожените бюлетини и друга относима информация.

Избирателят се допуска повторно да гласува само с хартиени бюлетини.

Във връзка със сигнали за случаи, когато секционните избирателни комисии не поставят печати на бюлетините от машинно гласуване напомняме:

 1. На бюлетините от машинно гласуване се поставя печат преди пускането им в прозрачна кутия от избирателя.
 2. На хартиените бюлетини се поставят два печата – при предаването на бюлетините на избирателя и преди пускането им в прозрачната кутия.

Централната избирателна комисия указва на всички секционни избирателни комисии строго да съблюдават тези изисквания.

05.11.2023

Важно за всички Секционни избирателни комисии

1.Централната избирателна комисия уведомява, че във връзка с произвеждане на втори тур на изборите за кметове на 5 ноември 2023 г. системният хеш относно сертификацията на софтуера, който трябва да бъде сверен с изписания системен хеш в системната разписка, отпечатана от машината преди началото на гласуването, е: 

E85541B6097EEB6DC00214D5AC78610071F61C3C72A00588A27E87117C80EFF2

В случай на несъответствие, секционната избирателна комисия трябва незабавно да уведоми ОИК, която незабавно уведомява ЦИК за указания.

 

2.Централната избирателна комисия напомня на всички секционни избирателни комисии следното:

След обявяване на гласуването за приключило всички секционни избирателни комисии включват устройството за видеонаблюдение съгласно предоставените инструкции като устройството остава включено до подписване на протоколите на СИК и обявяване на резултатите.

В секции с машинно гласуване след активиране на СУЕМГ се разпечатва системна разписка. Хеш кодът в разписката се сравнява с получения запечатан плик криптографски идентификатор (хеш код), след което системната разписка се поставя на видно място в изборното помещение. В случай че хеш кодът не съвпада незабавно се уведомява ОИК, която уведомява Централната избирателна комисия.

01.11.2023

ПРЕДПЕЧАТЕН ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНИ ВТОРИ ТУР

На основание  Писмо на ЦИК Изх.№ МИ-15-1191/31.10.2023, с което ни уведомяват, че с протоколно решение от 31 октомври 2023 г. Централна избирателна комисия разрешава на ОИК, които са насрочили II тур на избори за кметове на 5 ноември 2023 г. да публикува на интернет страницата на ОИК предпечатния образец на бюлетините за гласуване във втори тур на основание т.7 от Решение № 1979-МИ от 18.08.2023 г на ЦИК.

Прилагаме Линк към всички бюлетини, с които ще се гласува за Кмет на Община Сливен и за кметове на кметства в още 12 населени места.

31.10.2023

Съобщение

График за предаване на 04.11.2023 г. /събота/ на изборните книжа и материали на СИК на територията на община Сливен по направления от Сливен до населените места :

 

            ПЪРВО НАПРАВЛЕНИЕ – тръгване 8.00 ч. от общината

ВЪГЛЕН                            08.45                                      138

БЯЛА                                 09.00                                      139 и 140

НОВАЧЕВО                      09.30                                      137

ГРАДСКО                         09.45                                      136

ИЗГРЕВ                             10.30                                      132

БОЖЕВЦИ                        10.45                                      133

СРЕДОРЕК                       11.00                                      134

СТАРА РЕКА                    11.30                                      131

Общо: 8 населени места; 9 избирателни секции

ОИК: НИКОЛАЙ САНДЕВ

            ВТОРО   НАПРАВЛЕНИЕ – тръгване в 8.00 ч. от общината

КРУШАРЕ                        08.30                                      168 и 169

ЧОКОБА                           09.30                                      163

БОЗАДЖИИ                     09.45                                      158

СКОБЕЛЕВО                   10.00                                      159

БИКОВО                          10.30                                      157

КЕРМЕН                          10.45                                      160, 161 и 162

МЛАДОВО                      11,30                                      156

КОВАЧИТЕ                     12,00                                      152

    Общо: 8 населени места; 11 избирателни секции

    ОИК: НИКОЛАЙ ИВАНОВ

           ТРЕТО НАПРАВЛЕНИЕ – тръгване в 8.00 часа от общината

ЧИНТУЛОВО                          08.30                                 141

МАЛКО ЧОЧОВЕНИ             08.45                                 142

ГАВРАИЛОВО                        09.00                                 144 И 145

СЕЛИМИНОВО                       09.45                                 143

ГОЛЯМО ЧОЧОВЕНИ           10.00                                 146 И 147

БИНКОС                                   10.30                                148

СТРУПЕЦ                                 11.00                                149

СТАРО СЕЛО                          11.30                                 150

ЗЛАТИ ВОЙВОДА                 12.00                                 151

      Общо: 9 населени места ; 11 избирателни секции

      ОИК: СЕВДА ОСМАНОВА

                 ЧЕТВЪРТО НАПРАВЛЕНИЕ - тръгване 8.00 часа от общината

КАМЕН                                     08.30                           170

ЖЕЛЬО ВОЙВОДА                 09.00                           171, 172 и 173

БЛАТЕЦ                                  09.30                             179

ДРАГОДАНОВО                     10.00                            180

ТРАПОКЛОВО                       10.30                             181

ГОРНО АЛЕКСАНДРОВО     10.45                            182

ГЛУШНИК                               11.00                            178

КАЛОЯНОВО                         11.30                             177

ТОПОЛЧАНЕ                         12.00                              174, 175 и 176

     Общо: 9 населени места; 13 избирателни секции

     ОИК: ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА

            ПЕТО НАПРАВЛЕНИЕ - тръгване 8.00 часа от общината

ГЕРГЕВЕЦ                             08.30                                      167

САМУИЛОВО                       08.45                                      165 И 166

ПАНАРЕТОВЦИ                   09.15                                      154

ГЛУФИШЕВО                       09.30                                      164

НИКОЛАЕВО                        10.00                                      155

МЕЧКАРЕВО                        10.30                                      153

                        Общо:6 населени места; 7 избирателни секции

                       ОИК: ТОДОР ТОДОРОВ

             ШЕСТО НАПРАВЛЕНИЕ – тръгване 8.00 часа от общината

           

СОТИРЯ                                 08.30                          127 и 128

ИЧЕРА                                    09.30                          129

РАКОВО                                 10.30                          130

                  Общо: 3 населени места ; 4 избирателни секции

                  ОИК:    ЕЛИЗАБЕТ КЕНДЕРЯН                  

            НАПРАВЛЕНИЯ ЗА СИК В ГРАД СЛИВЕН

 

13.30 часа                              от 001 до 025 избирателна секция

14.00 часа                              от 026 до 052 избирателна секция

14.30 часа                              от 053 до 080 избирателна секция

15.00 часа                              от 081 до 106 избирателна секция

15.30 часа                               от 107 до 126 и от 183 до 185

избирателна секция

            ОИК: МАРИЯ ЧОМПОВА, РОСИЦА ТОДОРОВА       

28.10.2023

Гласуването на Местни избори 2023 г- само с хартиени бюлетини

 

Информираме всички Секционни избирателни комисии, че на основание Решение на ЦИК № 2819-МИ/ 27 октомври 2023 г.  на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., както и на евентуален втори тур на изборите за кметове на 5 ноември 2023 г. гласуването във всички избирателни секции се произвежда само с хартиени бюлетини.

Решение № 2819-МИ
София, 27 октомври 2023 г.

26.10.2023

Полезни инструменти за СИК по време на Местни избори на 29 октомври 2023 година

За коректно попълване на Протоколите, които СИК трябва да предаде за по- нататъшна обработка в ОИК 2020, публикуваме линкове към ЕЛЕКТРОННИ ПРОТОКОЛИ предоставени от ЦИК:

Пояснение: ЕЛЕКТРОНЕН ПРОТОКОЛ= Симулатор за попълване на Протокол или Проверка на примерни данни от изборни резултати, отчетени в СИК.

1. Електронен Протокол за Общински съветници (х)- натиснете ТУК

2. Електронен Протокол за Общински съветници (хм)- натиснете ТУК

3. Електронен Протокол за Кмет на Община (х)- натиснете ТУК

4. Електронен Протокол за Кмет на Община (хм)- натиснете ТУК

23.10.2023

Как се гласува с машина- Обучителен материал на ЦИК

Поради големия интерес към машинното гласуване, прилагаме ЛИНК към Обучителен материал на ЦИК- София /симулация/. Такава ДЕМО- МАШИНА е разположена във фоайето на Община Сливен /входа до фонтаните/ където може реално да я изпробвате и гласувате върху тестова база данни до 15:30 на 27.10.2023/ петък/.

21.10.2023

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ- ЛИНК

По молба на много членове на Секционни избирателни комисии публикуваме ЛИНК към Методическите указания на ЦИК, заедно с поправките на допуснати технически грешки.

19.10.2023

График за предаване на 28.10.2023 г. на изборните книжа

График за предаване на 28.10.2023 г. на изборните книжа и материали на СИК на територията на община Сливен по направления от Сливен до населените места :

 

            ПЪРВО НАПРАВЛЕНИЕ – тръгване 8.00 ч. от общината

ВЪГЛЕН                            08.45                                      138

БЯЛА                                 09.00                                      139 и 140

НОВАЧЕВО                      09.30                                      137

ГРАДСКО                         09.45                                      136

ИЗГРЕВ                             10.30                                      132

БОЖЕВЦИ                        10.45                                      133

СРЕДОРЕК                       11.00                                      134

СТАРА РЕКА                    11.30                                      131

Общо: 8 населени места; 9 избирателни секции

ОИК: НИКОЛАЙ САНДЕВ

            ВТОРО   НАПРАВЛЕНИЕ – тръгване в 8.00 ч. от общината

КРУШАРЕ                        08.30                                      168 и 169

ЧОКОБА                           09.30                                      163

БОЗАДЖИИ                     09.45                                      158

СКОБЕЛЕВО                   10.00                                      159

БИКОВО                          10.30                                      157

КЕРМЕН                          10.45                                      160, 161 и 162

МЛАДОВО                      11,30                                      156

КОВАЧИТЕ                     12,00                                      152

    Общо: 8 населени места; 11 избирателни секции

    ОИК: НИКОЛАЙ ИВАНОВ

           ТРЕТО НАПРАВЛЕНИЕ – тръгване в 8.00 часа от общината

ЧИНТУЛОВО                          08.30                                 141

МАЛКО ЧОЧОВЕНИ             08.45                                 142

ГАВРАИЛОВО                        09.00                                 144 И 145

СЕЛИМИНОВО                       09.45                                 143

ГОЛЯМО ЧОЧОВЕНИ           10.00                                 146 И 147

БИНКОС                                   10.30                                148

СТРУПЕЦ                                 11.00                                149

СТАРО СЕЛО                          11.30                                 150

ЗЛАТИ ВОЙВОДА                 12.00                                 151

      Общо: 9 населени места ; 11 избирателни секции

      ОИК: СЕВДА ОСМАНОВА

                 ЧЕТВЪРТО НАПРАВЛЕНИЕ - тръгване 8.00 часа от общината

КАМЕН                                     08.30                           170

ЖЕЛЬО ВОЙВОДА                 09.00                           171, 172 и 173

БЛАТЕЦ                                  09.30                             179

ДРАГОДАНОВО                     10.00                            180

ТРАПОКЛОВО                       10.30                             181

ГОРНО АЛЕКСАНДРОВО     10.45                            182

ГЛУШНИК                               11.00                            178

КАЛОЯНОВО                         11.30                             177

ТОПОЛЧАНЕ                         12.00                              174, 175 и 176

     Общо: 9 населени места; 13 избирателни секции

     ОИК: ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА

            ПЕТО НАПРАВЛЕНИЕ - тръгване 8.00 часа от общината

ГЕРГЕВЕЦ                             08.30                                      167

САМУИЛОВО                       08.45                                      165 И 166

ПАНАРЕТОВЦИ                   09.15                                      154

ГЛУФИШЕВО                       09.30                                      164

НИКОЛАЕВО                        10.00                                      155

МЕЧКАРЕВО                        10.30                                      153

                        Общо:6 населени места; 7 избирателни секции

                       ОИК: ТОДОР ТОДОРОВ

             ШЕСТО НАПРАВЛЕНИЕ – тръгване 8.00 часа от общината

           

СОТИРЯ                                 08.30                          127 и 128

ИЧЕРА                                    09.30                          129

РАКОВО                                 10.30                          130

                  Общо: 3 населени места ; 4 избирателни секции

                  ОИК:    ЕЛИЗАБЕТ КЕНДЕРЯН                  

            НАПРАВЛЕНИЯ ЗА СИК В ГРАД СЛИВЕН

 

13.30 часа                              от 001 до 025 избирателна секция

14.00 часа                              от 026 до 052 избирателна секция

14.30 часа                              от 053 до 080 избирателна секция

15.00 часа                              от 081 до 106 избирателна секция

15.30 часа                               от 107 до 126 и от 183 до 185

избирателна секция

            ОИК: МАРИЯ ЧОМПОВА, РОСИЦА ТОДОРОВА           

19.10.2023

Как се гласува на Местни избори на 29 октомври 2023 година

С цел улесняване на гражданите при упражняване правото си на вот в изборния ден на 29 Октомври 2023 година и  по указания на ЦИК пубикуваме линк към разяснителна Брошура

 

14.10.2023

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С МАШИНИ ЗА ГЛАСУВАНЕ

Във връзка с осигуряването на машини за гласуване на предстоящите Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.  и във връзка с Решение № 2635-МИ/11.10.2023 г. на ЦИК, Ви предлагаме възможност за достъп до всички дистанционни обучения за работа с машина за гласуване, предназначени за представителите на секционните избирателни комисии (СИК).

Моля, проследявайте конкретния ден и час за присъединяване към обученията, тъй като линковете (Click here to join the meeting) са индивидуални за всяко обучение.

1.Изтеглете Инструкция за работа с Microsoft Teams- от ТУК

2.Изтеглете файла с линкове към предлаганите дати и часове за обучение, заедно с идентификатора на конкретна среща и парола, които трябва да използвате за влизане в он-лайн обучението- от ТУК

В този файл за всяка дата и час има директна връзка за влизане в среща, без да използвате Идентификатор и парола. За активиране на този линк- натиснете и задръжте бутона Ctrl  и кликнете с мишката върху линка.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ОИК 2020 СЛИВЕН

14.10.2023

Регистриране на Застъпници и Представители

ЗАСТЪПНИЦИ и ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Общи положения
1.Застъпник може да бъде лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.
2.Общият брой на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район- за Община Сливен към 04.11.2023- 187 човека
3.Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.
4.Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа.
5.Застъпниците имат качество на длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1, буква "б" от Наказателния кодекс от регистрирането на кандидатските листи до обявяване на резултатите от изборите.
6.Лице, регистрирано като застъпник или представител, не може да бъде член на СИК, кандидат за общински съветник, кандидат за кмет на кметство, наблюдател или анкетьор.

Такива предложени лица, засечени при проверката от Националната система, се отстраняват от списъците без предупреждение.

Документи за регистрация на застъпници
Застъпниците се регистрират до изборния ден -17:00 на 28.10.2023 г. въз основа на заявление/Приложение № 72 МИ /от изборни книжа/, подписано от представляващия партията или представляващите коалицията или от изрично упълномощени от тях лица.
Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато заявлението се подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно.
Към заявлението се прилагат:
1.Списък, подписан от лицата, съдържащ имената и единния граждански номер, съответно друг идентифициращ номер за лицата, които не са български граждани, на лицата, които да бъдат регистрирани като застъпници, и
2.Декларация от лицата/Приложение № 74 МИ /от изборни книжа/, че отговарят на изискванията на чл. 117, ал. 3 от ИК.
3.Към документите се прилага СПИСЪК на застъпниците на електронен носител, който съдържа: Пореден номер, Три имена и ЕГН- първа подтаблица.
4.След проверка по Националната система, че лицето отговаря на изискванията, Общинска избирателна комисия издава удостоверения на застъпника, които удостоверения, надлежно подписани и подпечатани с печата на ОИК се предоставят на партийните щабове.
5.В деня на изборите 29.10.2023 застъпникът носи бадж по образец на ЦИК. Застъпник без отличителен знак се отстранява от СИК.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ
1.В избирателна секция в изборния ден може да присъства само един представител или застъпник на партия, коалиция и инициативен комитет, регистрирали кандидати.
Общият брой на представителите на партия, коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район- за Община Сливен към 29.10.2023- 189 представители.
2.Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден.
Този списък се изготвя и представя в ОИК2020 и на електронен носител по приложения образец ПРЕДСТАВИТЕЛИ - втора подтаблица
3.Попълва се Приложението към реш 2664-МИ/ 13.10.2023 на ЦИК, подписва се и се предава до изборния ден на общинската избирателна комисия- Сливен от представляващия партията или представляващите коалицията или от изрично упълномощени от тях лица заедно с попълнената таблица за представителите, като се внимава да няма оцветени в червено или жълто полета, което означава грешка в ЕГН или дублиране на ЕГН - втора подтаблица.
4.ОИК 2020 публикува списъка на интернет страницата си при спазване изискванията за защита на личните данни.
5.Представителят на партия, коалиция и инициативен комитет се легитимира пред Председателя на СИК с ПЪЛНОМОЩНО от представляващия съответната партия, коалиция или инициативен комитет или от упълномощено от него лице.
6.Представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, чиито кандидати участват във втори тур при избори за кмет, може да се легитимират и с пълномощното, издадено за първия избор, съответно първия тур. Между двата избора, съответно тура партиите, коалициите и инициативните комитети, участващи в тях, може да упълномощят и нови представители при спазване на т.1, втори абзац.
7.В деня на изборите 29.10.2023 представителят носи бадж по образец на ЦИК. Представител без отличителен знак се отстранява от СИК.

В електронните таблици са въведени проверки: за грешно ЕГН /оцветява се в червено/, за дублирани ЕГН /оцветява се в жълто/
Краен срок за подаване на документи за ЗАСТЪПНИЦИ и ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 17:00 на 28.10.2023

ОБЩИ изисквания към застъпници и представители:
1.Лице, регистрирано като застъпник или представител, не може да бъде член на СИК, кандидат за общински съветник, кандидат за кмет на кметство, наблюдател или анкетьор.
2.Застъпниците и представителите могат да изпълняват задълженията си в повече от една секция.
3.На баджа не се пише лицето на коя партия е застъпник или представител.
4.Баджът е с размери: 90мм х 55мм
5. В една секция /СИК/ не може да присъства повече от един представител или застъпник на участващ в изборите на 29 октомври 2023г политически субект./Реш.-2664-МИ/13.10.2023 на ЦИК, т.2/

 

З   А  С  Т  Ъ  П  Н  И  К

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л
НА ПАРТИЯ
или НА КОАЛИЦИЯ
или НА МЕСТНА КОАЛИЦИЯ

 

10.10.2023

Предпечатни образци на бюлетини за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

На основание т. 7 от Решение № 1979-МИ от 18.08.2023 г. на ЦИК и протоколно решение от 10.10.2023 г. на ЦИК, ОИК - Сливен публикува одобрените за община Сливен предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

БЮЛЕТИНИ
КМЕТ НА ОБЩИНА   С.КОВАЧИТЕ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ   С.КРУШАРЕ
С.БИКОВО   С.МАЛКО ЧОЧОВЕНИ
С.БИНКОС   С.МЕЧКАРЕВО
С.БЛАТЕЦ   С.МЛАДОВО
С.БОЖЕВЦИ   С.НИКОЛАЕВО
С.БЯЛА   С.НОВАЧЕВО
С.ГАВРАИЛОВО   С.ПАНАРЕТОВЦИ
С.ГЕРГЕВЕЦ   С.САМУИЛОВО
С.ГЛУФИШЕВО   С.СЕЛИМИНОВО
С.ГЛУШНИК   С.СКОБЕЛЕВО
С.ГОЛЯМО ЧОЧОВЕНИ   С.СОТИРЯ
С.ГОРНО АЛЕКСАНДРОВО   С.СРЕДОРЕК
С.ГРАДСКО   С.СТАРА РЕКА
С.ДРАГОДАНОВО   С.СТАРО СЕЛО
С.ЖЕЛЮ ВОЙВОДА   С.СТРУПЕЦ
С.ЗЛАТИ ВОЙВОДА   С.ТОПОЛЧАНЕ
С.КАЛОЯНОВО   С.ТРАПОКЛОВО
С.КАМЕН   С.ЧИНТУЛОВО
ГР.КЕРМЕН   С.ЧОКОБА

 

09.10.2023

Определяне на дата и място за провеждане на обучения на членовете на СИК в Община Сливен

Уведомяваме ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СИК ЧЕ:

1.Присъствието им на обучението ще се удостоверява със собственоръчно подписана Декларация.

2.ОИК 2020 уведомява ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НАЗНАЧЕНИ в СИК, за спазване обявения график за обучение!!!

3.УКАЗВАМЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА СИК ДА УВЕДОМЯТ ПРЕДВАРИТЕЛНО СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕТО!

 

ОПРЕДЕЛЯ следните дати и място за провеждане на обученията на членове на СИК в Община Сливен:

21.10.2023 г.  /събота/

Начало: 10:00 ч. за членове на СИК от 202000 001 до 202000 060

Начало: 13:00 ч. за членове на СИК от 202000 061 до 202000 120

22.10.2023 г. /неделя/

Начало: 10.00 ч. за членове на СИК от 202000 121 до 202000 182 и ПСИК

Място на провеждане: Зала Сливен" – гр. Сливен

 

27.10.2023 г. /петък/  от 16.00 ч. за членове на допълнително образуваните СИК, в зала „Георги Данчев“- Областна администрация- Сливен

ОПРЕДЕЛЯ следните членове на ОИК за провеждане на обученията:

Християна Денчева, Севда Османова и Сребрина Ганушева

04.10.2023

Съобщение

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36, съгласно ал. 2, и искането трябва да е направено при условие, че имат регистриран настоящ адрес на територията на съответната община/район/кметство към 28 април 2023 г. включително (6 месеца преди изборния ден) и са подали заявление за вписване в списъка за гласуване по настоящ адрес.

Право да гласуват с подвижна избирателна кутия имат право и граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, които имат адрес на пребиваване на територията на съответната община/район/кметство към 28 април 2023 г. включително (6 месеца преди изборния ден) и са служебно вписани в избирателен списък част II или са подали декларация за вписване в списъка – част II.

Ако не можете да напуснете дома си и да упражните правото си на глас в изборното помещение, но желаете да гласувате с подвижна избирателна кутия, може да заявите желанието си в срок не по-късно от 14 дни преди изборния ден - 14.10.2023 г. по един от следните начини, в съответствие с чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс:

► В писмена форма чрез саморъчно подписано заявление по образец – Приложение № 17-МИ (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс, без изискване за прилагане на копие от документ, издаден от ТЕЛК/НЕЛК) и   

 • подадено от упълномощено лице с пълномощно (без изискване за нотариална заверка на същото) в община Сливен

В избирателните списъци за гласуване с подвижна избирателна кутия се включват български граждани и граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, които имат право да гласуват на избори за общински съветници и за кметове. (Решение № 2154/31.08.2023 г. на Централната избирателна комисия).

03.10.2023

В помощ на хора с увреждания и нарушения в опорно- двигателния апарат

ОИК 2020 Сливен определя секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в Община Сливен, както следва:

Номер на избирателна секция:                     Място на гласуване, адрес:

202000 003                                                          ІІ СОУ „Христо Ботев” - гр. Сливен

202000 019                                                          I СУ “Хаджи Мина Пашов“ - гр. Сливен 

202000 028                                                         ІІІ ОУ”Д-р Иван Селимински” - гр. Сливен

202000 052                                                         VІІ ОУ ”Панайот Хитов” - гр. Сливен 

202000 061                                                          Х ОУ ”Йордан Йовков” - гр. Сливен

202000 067                                                          ХІІ Основно училище – гр. Сливен

202000 083                                                          ХІ СУ “К. Константинов“ – гр. Сливен

202000 106                                                          VІІІ Основно училище – гр. Сливен 

202000 124                                                           ІХ Основно училище – гр. Сливен

202000 168                                                            Основно училище - с. Крушаре

 

            В съответствие с т.3 от Решение № 2545-МИ от 29.09.2023 г. на ЦИК избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, могат да гласуват в избирателните секции 202000 038 – намираща се в основно училище „Васил Левски“ - Сливен и 202000 098, - ОУ “Димитър Петров“ - Сливен”, където няма стъпала при влизането в сградата.

            Заявки за ползване на специализиран автомобил за хора с увреждания в изборния ден -29 октомври 2023 г. се приемат от 7,00 до 20,00 часа на тел. 044/611 215.

            Във връзка с чл.14 от Решение № 2545-МИ от 29.09.2023 г. на ЦИК, с оглед на кратките срокове и липса на необходимото оборудване, Община Сливен няма възможност да осигури аудиоплеър и Брайлов шаблон със списък на кандидатските листи.

03.10.2023

Съобщение

На 04.10.2023 от 12:00 Общинска избирателна комисия 2020 организира Пресконференция, която ще се проведе в зала " Георги Данчев"- сграда на Областна администрация Сливен.

Поканват се всички заинтересовани медии.

01.10.2023

Важно за избиратели и Партии, участници в Изборния процес на Местни избори на 29 октомври 2023 година

При работата си по формирането на Секционните избирателни комисии/СИК/, ОИК 2020 Сливен ползва Националната система, която открива избиратели, участващи в Изборния процес в повече от една роля, както в община Сливен така и в цялата страна, например:

-засечени са Кандидати за общински съветници да са кандидати  едновременно и за членове на Секционни избирателни комисии- неприемливо;

-засечен е Кандидат за общински съветник, който се е вписал за член на Секционна избирателна комисия в друга община- неприемливо;

-кандидат за кмет на кметство да е едновременно и член на Секционна избирателна комисия, независимо къде в страната- неприемливо.

 Същите правила, заложени в Изборния кодекс, са валидни за всички избиратели предложени за Застъпници, Представители или Наблюдатели.

Такива участници ОИК 2020 Сливен заличава от СИК без предупреждение като се уведомяват само Партиите, които са ги предложили.

Изключение има само за кандидатите за кмет на община и кандидадите за кметове на кметства, които могат да са и кандидати за общински съветници, но в една и съща община.

От Ръководството на ОИК 2020 Сливен

28.09.2023

Теглене жребий за провеждане на медийни диспути на територията на Общинска избирателна комисия Сливен

Информираме всички заинтересовани медии, че днес 28.09.2023 год./четвъртък/ в 16:30 часа в зала "Георги Данчев" в сградата на Областна администрация Сливен, ул. Димитър Добрович № 3, ще се тегли жребий за реда и участието на регистрираните в Общинска избирателна комисия  2020 Сливен Коалиции, Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети в медийните диспути по регионалните телевизия и радио.

Поканват се всички медии да присъстват на събитието.

От Ръководството на ОИК 2020 Сливен

26.09.2023

Съобщение

На 27.09.2023 от 12:00 Общинска избирателна комисия 2020 организира Пресконференция, която ще се проведе в зала " Георги Данчев"- сграда на Областна администрация Сливен.

Поканват се всички заинтересовани медии.

23.09.2023

ВАЖНО за ИЗБОРНИТЕ ЩАБОВЕ

Препоръчваме на ИЗБОРНИТЕ ЩАБОВЕ да извършат предварителна проверка  в Системата на ГРАО на кандидатите за Кмет на Община, за Общински съветници и за Кметове на кметства дали отговарят на едно от условията за "уседналост"- да са включени в Избирателните списъци по постоянен адрес.

Системата на Общинска избирателна комисия 2020 Сливен засича несъответствията /Грешно ЕГН/ или липсата на "постоянен адрес", както и това, че кандидатът е включен в повече от една роля в Изборния процес.

Ако при проверката се появи надпис:

Лицето с това ЕГН не отговаря на условията за включване в избирателните списъци.

 се обръщайте към общината, според постоянния адрес на лицето или тук  за да се информирате как се формират избирателните списъци.

Проверката на всяко лице може да се извърши в Системата на ГРАО и отнема около 15 секунди.

 

18.09.2023

На вниманието на партии, коалиции, местни коалиции, регистрирани в ОИК 2020 в определения за това срок

При подаване на документи за регистрация на Кандидатски листи следва:
- за участие в изборите за общински съветници се подават:
1. Приложение № 51-МИ от Изборните книжа и приложенията към него съгласно Решение 2122-МИ на ЦИК
2. Данните на кандидатите задължително се подават въведени в приложената EXCEL таблица- на електронен носител / флаш памет или CD-ROM/DVD-ROM/ , които остават в ОИК Сливен.
За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/кметство се подава отделно предложение. За изборите за кметове на кметства се подава едно общо предложение, като се вписват кметствата;

За участие в изборите за кмет на община и/или кмет на кметство се подават:
1.Приложение № 52-МИ от Изборните книжа и приложенията към него съгласно Решение 2122-МИ на ЦИК
2. Данните на кандидатите задължително се подават въведени в приложената EXCEL таблица- на електронен носител / флаш памет или CD-ROM/DVD-ROM/ , които остават в ОИК Сливен
За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/кметство се подава отделно предложение. За изборите за кметове на райони/кметства се подава едно общо предложение, като се вписват кметствата;

Инициативните комитети подават:
1.Приложение № 53-МИ от Изборните книжа и приложенията към него съгласно Решение 2122-МИ на ЦИК
2.Данните на независимите кандидати задължително се подават въведени в приложената EXCEL таблица- на електронен носител / флаш памет или CD-ROM/DVD-ROM/ , които остават в ОИК Сливен

15.09.2023

Срок за регистрация на кандидати на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Документи за регистрирането на кандидатските листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. ще се приемат всеки календарен ден от  9,00 ч. на 19 септември до 17,00 ч. на 26 септември 2023 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).  

05.09.2023

Възнаграждения на СИК/ПСИК

  ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА СИК/ПСИК- ПЪРВИ ТУР      
НР. ДЛЪЖНОСТ СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ НА ЦИК № 1954-МИ/03.08.2023 ОБЩО
по чл.2.1 по чл.2.2 по чл.2.3 по чл.2.4
1 Председател 275,00 40,00 15,00 25,00 355,00
2 Зам.председател 245,00 40,00 15,00 25,00 325,00
3 Секретар 245,00 40,00 15,00 25,00 325,00
4 Член 215,00 40,00 15,00   270,00
             
  ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА СИК/ПСИК- ВТОРИ ТУР      
НР. ДЛЪЖНОСТ СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ НА ЦИК № 1954-МИ/03.08.2023 ОБЩО
по чл.2.1 по чл.2.2 по чл.2.3 по чл.2.4
1 Председател 275,00   15,00 25,00 315,00
2 Зам.председател 245,00   15,00 25,00 285,00
3 Секретар 245,00   15,00 25,00 285,00
4 Член 215,00   15,00   230,00
             
  Съгласно РЕШЕНИЕ № 1954-МИ/03.08.2023      
  Чл.2.1 За Длъжност        
  Чл.2.2 За участие в обучение        
  Чл.2.3 За получ.документи и подреждане помещение на СИК        
  Чл.2.4 За предаване протоколи в деня на изборите        
             
  Възнагражденията на членовете на СИК/ПСИК не се облагат с данъци 

Гражданите с избирателни права, които желаят да участват в изборния процес могат да заявят желанието си в местните щабове на Партии, Коалиции, Местни коалиции и Инициативни комитети.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 465-МИ / 10.05.2024

  относно: Отмяна на обявено разпределение на заявените предпочитания (преференции) на отделните кандидати в листата на КП БСП за България и обявен за избран общински съветник от списъка на обявените за избрани общински съветници от листата на КП БСП за България в Общински съвет на Община Сливен, обявяване на разпределение на заявените предпочитания (преференции) на отделните кандидати в листата на КП БСП за България и обявяване за избран за общински съветник на листата на КП БСП за България в изпълнение на указания, дадени с Решение № 5478/07.05.2024 г., постановено по адм. дело № 1504 по описа на ВАС за 2024 г.

 • № 464-МИ / 22.11.2023

  относно: Приемане на писмено становише на ОИК-Сливен по Решение № 372 от 20.11.2023 год. на Административен съд – Сливен, постановено по адм. дело № 396 по описа за 2023 год.

 • № 463-МИ / 07.11.2023

  относно: Заличаване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП “ГЕРБ”, поради избирането му за кмет на община Сливен и обявяване за избран на следващия кандидат.

всички решения