Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 207-МИ
Сливен, 06.10.2019

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Сливен по предложение на КП ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление и предложение от ДОБРОСЛАВ ИВАНОВ ИВАНОВ, представляващ на КП ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ с вх. № 175 от 04.10.2019 г. И вх.№180/ 06.10.2019г. по описа на ОИК- Сливен за промяна в състава на СИК в Община Сливен.

На основание чл. 85, ал. 4 и чл.87, ал.1, т. 6 във вр. с чл. 96 и чл.66 от ИК ОИК- Сливен,

Р Е Ш И:

ДОПУСКА ЗАМЯНА на членове от състава на посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Сливен,  както следва:

1.В СИК № 2020 00 036 на мястото на Тодорка Драгиева Христова ЕГН ………….., на длъжност Председател, да бъде назначен Алеко Антониев Стойчев , ЕГН………………. 

 1. В СИК № 2020 00 142 на мястото на Йордан Иванов Чолаков ЕГН …………., на длъжност Председател, да бъде назначена Тодор Пенев Петков, ЕГН ………………..
 2. В СИК № 2020 00 140 на мястото на Пенка Стоянова Стоянов ЕГН …………, на длъжност зам.председател, да бъде назначена Тивия Живкова Бакърджиева, ЕГН …………
 3. В СИК № 2020 00 112 на мястото на Красимир Петков Кънев с ЕГН …………, на длъжност зам.председател, да бъде назначен Георги Вълчев Канев, ЕГН …………

ДА СЕ ИЗДАДАТ  Удостоверения, представляващи Приложение № 20-МИ от изборните книжа със същият номер, а на освободените да се анулират издадените  им такива.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Общинска избирателна комисия - Сливен.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 06.10.2019 в 13:01 часа

Календар

Решения

 • № 368-МИ / 01.09.2020

  относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Юлия Димитрова Пелишева- Гавазова, обявена за избран общински съветник от ПП ГЕРБ и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП ГЕРБ.

 • № 367-МИ / 13.12.2019

  относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Йордан Лечков Янков, обявен за избран общински съветник от ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА.

 • № 366-МИ / 14.11.2019

  относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Любомир Асенов Захариев, обявен за избран общински съветник от ПП ГЕРБ и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП ГЕРБ.

всички решения