Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 213-МИ
Сливен, 09.10.2019

ОТНОСНО: ОТНОСНО: Упълномощаване на членове на ОИК – Сливен за получаване на хартиените бюлетини за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

В изпълнение на т.16 на  Решение на ЦИК № 993-МИ от 07.09.2019 г. и писмо от „Демакс“ АД с вх. № 183/08.10.2019 г., ОИК-Сливен следва да  упълномощи двама свои представители, които да  приемат изготвените хартиени бюлетини и да съпроводят транспортното средство, което ги превозва до съответния областен център, както и да подпишат приемо-предавателен протокол.

На основание чл. 87, ал.1, т.1  от ИК,  ОИК – Сливен

РЕШИ:

 

УПЪЛНОМОЩАВА 

НИКОЛАЙ ГОСПОДИНОВ САНДЕВ, с ЕГН………………..  и

СТАНИМИР ПЕТРОВ ТУДЖАРОВ, с ЕГН…………….. , членове на ОИК- Сливен:

РУМЕН ДИМИТРОВ КЪРПАЧЕВ, с ЕГН………..  – резервен член

1.Да приемат изготвените от „Демакс“ АД   хартиени бюлетини за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г и да съпроводят транспортното средство, което ги превозва до  гр. Сливен, Областна администрация Сливен.
2.Да подпишат приемо-предавателните протоколи.

.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 09.10.2019 в 12:49 часа

Календар

Решения

  • № 221-МИ / 12.10.2019

    относно: Промяна в състава на СИК в Община Сливен по предложение на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ” при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 220-МИ / 12.10.2019

    относно: Одобряване на предпечатни образци на протоколи на ОИК и на секционните избирателни комисии (СИК) в общината при произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 219-МИ / 12.10.2019

    относно: Поправка на техническа грешка

всички решения