Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 332-МИ
Сливен, 31.10.2019

ОТНОСНО: Постъпил сигнал с вх.№ 360/ 29.10.2019г. от РУ НА ОДМВР-Сливен, относно поставяне на агитационни материали-плакати на партия “ДПС”.

В ОИК – Сливен е постъпил е сигнал с вх.№ 360/29.10.2019г. от началник на РУ- Сливен старши полицай Стефан Йорданов, относно поставяне на агитационни материали-плакати на партия “ДПС”.

В сигнала се заявява, че на 25.10.2019 г. около 12:35 ч.  лицето Илиян Иванов Добрев е поставял агитационни материали-плакати на ел.стълбове на Пътнически превози и автобусна спирка зад бл.39 на бул.“Янко Сакъзов“ гр.Сливен. Лицето е заявило писмено, че е получил материалите от друго лице .

Към сигнала са приложени копие от докладна записка рег. № 1670р-23068/ 25.10.2019г. – 1 брой и копие от писмени сведения – 1 броя.

С оглед на така постъпилият сигнал, представители на ОИК- Сливен установиха следното от фактическа страна:

Със заповед № РД-15-2377/27.09.2019г. на Кмета на Община Сливен и Приложение №1 към нея за разпределение на таблата за поставяне на агитационни материали и на основание чл. 183, ал.3 от Изборния кодекс са определeни местата, където политическите сили, съобразно изискванията на закона, следва да разпространяват плакати, обръщения и други агитационни материали. За партия „ДПС“ е определено съответното място в посока изток от Куклен театър до бирария „Маки“.

Съобразно така установената фактическа обстановка ОИК – Сливен направи следните изводи от правно естество:

Сигналът, подаден от РУ на ОДМВР-Сливен се явява основателен, поради което следва да бъде уважен.

Изборният кодекс изрично е визирал в разпоредбата на чл.183, ал.3, че агитационните материали се поставят на определените от кмета на съответната община места, а на сгради, огради и витрини – с разрешение на собственика или управителя на имот. В конкретния случай, агитационните материали- плакати на партия “ДПС” са поставени на места, извън определените за това.

Налице е нарушение на изборния процес, изразяващ се в поставяне и разпространение на агитационни материали-плакати на партия “ДПС”, поради което и на основание чл.86, ал.4 във вр. с чл. 87, ал.1, т.22, предл.първо във вр. с чл. 186, ал.1, изр.първо от  Изборния кодекс Общинска избирателна комисия - Сливен

Р Е Ш И:

ДА БЪДАТ ПРЕМАХНАТИ агитационните материали-плакати на партия “ДПС”, на ел.стълбове на Пътнически превози и автобусна спирка зад бл.39 на бул.“Янко Сакъзов“ гр.Сливен .

УКАЗВА на Кмета на Община Сливен да премахне описаните агитационни материали в срок от 48 (четиридесет и осем) часа считано от получаване на решението.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му чрез  Общинска избирателна комисия – Сливен.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 31.10.2019 в 13:25 часа

Календар

Решения

  • № 368-МИ / 01.09.2020

    относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Юлия Димитрова Пелишева- Гавазова, обявена за избран общински съветник от ПП ГЕРБ и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП ГЕРБ.

  • № 367-МИ / 13.12.2019

    относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Йордан Лечков Янков, обявен за избран общински съветник от ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА.

  • № 366-МИ / 14.11.2019

    относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Любомир Асенов Захариев, обявен за избран общински съветник от ПП ГЕРБ и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП ГЕРБ.

всички решения