Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 333-МИ
Сливен, 31.10.2019

ОТНОСНО: Постъпили преписки с вх. № 167000-6285/27.10.2019г. и вх.№ 343000-9328/ 2019г. по описа на ОД на МВР – Сливен със съответни вх.№ 364/29.10.2019г и вх.362/29.10.2019г. по описа на ОИК – Сливен относно агитация в изборния ден пред избирателна секция в с.Крушаре.

В ОИК- Сливен на 27.10.2019г. са постъпили жалби с вх.№ 348 от Атанас Делибалтов, председател на ОбС на БСП -Сливен, и вх.№ 352 от Даниел Петров Петров, кандидат за общински съветник от МК БАСТА (ПП БАСТА, ПП Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“), в които се посочва, че са получени сигнали от техни симпатизанти, че от сутринта на 27.10.2019г. настоящият кмет  на с. Крушаре бил застанал пред избирателните секции, намиращи се в сградата на училище „Черноризец Храбър“ в селото, къде извършвал агитация в своя полза и в полза на политическата партия, която го е издигнала за кандидат за кмет на  настоящите избори. Съобразно така постъпилата жалба и в изпълнение на задълженията си ОИК- Сливен изпрати жалбите до ОД на МВР – Сливен за провеждане на разследване в съответствие със законовите й  правомощия.

Въз основа на така изпратените жалби са образувани съответно преписка с вх. № 167000-6285/27.10.2019г. и с вх.№ 343000-9328/27.10.2019г. по описа на ОД на МВР – Сливен, по които са извършени проверки. В хода на първата проверка са снети сведения Атанас Делибалтов, подател на жалбата, Янка Стойкова и Добри Добрев, наблюдатели на случилото се, а входа на втората - от Даниел Петров, подател на жалбата, Антоний Андонов, информирал Даниел Петров за ситуацията, Пламен Петров – кандидат за кмет на с. Крушаре от МК БАСТА(ПП БАСТА, ПП Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“), наблюдател на случилото се. И по двете проверки са снети сведения и от Димо Станков. От снетите сведения по първата преписка се установява, че Янка Стойкова и Добри Добрев съблюдавали изборния процес и забелязали, че Станков стоял пред сградата, където се провеждали изборите и посрещал жителите на селото. И двамата обаче не успели да разберат какво точно е говорил Станков с хората, но излагат предположения, че ги подканва да гласуват за него.

 От снетите сведения по втората преписка от Пламен Петров се установява, че е наблюдавал протичането на изборния процес, като му направило впечатление, че Станков посрещал гласоподаватели от селото пред сградата на училището и ги заговарял, но не е успял да чуе разговорите помежду им, като е изложил предположение, че Станков е агитирал  в негова полза., след което подал сигнала до ръководството на МК БАСТА.

Димо Станков в писмен вид и по двете преписки пред органите на реда категорично отрича да е извършвал агитация.

Съобразно така установената фактическа обстановка ОИК – Сливен направи следните изводи от правно естество:

Сигналът е подаден от лице, което има правен интерес и притежава съответните правомощия, което го прави допустим, но по същество се явява неоснователен поради следните съображения:

Изборният кодекс изрично е визирал в разпоредбата на чл.183, ал.4 недопускането на предизборна агитация 24 часа преди изборния ден, както и в изборния ден, като е предвидена и административно-наказателна отговорност за виновните лица. От събраните доказателства и по двете преписки обаче не се установява по категоричен и безусловен начин извършването на нарушение на законовата забрана от страна на Димо Станков, настоящ кмет на с. Крушаре и кандидат за кмет, издигнат от ПП ГЕРБ, поради което и не може да бъде ангажирана административно-наказателната му отговорност.

Предвид изложеното и на основание чл. 85, ал.4 във вр. с чл.87,ал.1 т. 22 и чл.183, ал.4 от ИК ОИК -Сливен

 

РЕШИ :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх.№ 348/27.10.2019г., подадена от Атанас Делибалтов, председател на ОбС на БСП – Сливен, и жалба с вх.№ 352/27.10.2019г., подадена от Даниел Петров Петров- кандидат за общински съветник от МК БАСТА (ПП БАСТА, ПП Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“).

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия  в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 31.10.2019 в 13:26 часа

Календар

Решения

  • № 368-МИ / 01.09.2020

    относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Юлия Димитрова Пелишева- Гавазова, обявена за избран общински съветник от ПП ГЕРБ и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП ГЕРБ.

  • № 367-МИ / 13.12.2019

    относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Йордан Лечков Янков, обявен за избран общински съветник от ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА.

  • № 366-МИ / 14.11.2019

    относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Любомир Асенов Захариев, обявен за избран общински съветник от ПП ГЕРБ и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП ГЕРБ.

всички решения