Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 365-МИ
Сливен, 06.11.2019

ОТНОСНО: Определяне процесуален представител на ОИК-Сливен по съдебни производства

С оглед предоставената от закона възможност за обжалване на приетите от ОИК-Сливен решения за определяне на резултатите от изборите за общински съветници и кметове пред Административен съд Сливен и необходимостта от осъществяване на процесуално представителство пред съда на основание чл.85, ал. 4 във връзка с чл.87, ал.1, т.34 и чл.76, ал.2 от Изборния кодекс, ОИК – Сливен:

 

 

РЕШИ :

 

 

 

ОПРЕДЕЛЯ  и УПЪЛНОМОЩАВА Росица Колева Колева зам-председател на ОИК – Сливен да осъществява процесуално представителство, защита и съдействие в административни производства пред Административен съд – Сливен и Върховен административен съд .

 

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 06.11.2019 в 13:49 часа

Календар

Решения

  • № 376-МИ / 03.05.2023

    относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Наташа Петкова Пощова, обявена за избран общински съветник от КП БСП за България и обявяване на следващ кандидат от листата на КП БСП за България

  • № 375-МИ / 14.10.2022

    относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Деян Цанков Дечев, обявен за избран общински съветник от КП БСП за България и обявяване на следващ кандидат от листата на КП БСП за България.

  • № 374-МИ / 25.08.2022

    относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Васил Добрев Петров, обявен за избран общински съветник от КП БСП за България и обявяване на следващ кандидат от листата на КП БСП за България

всички решения