Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 87-МИ
Сливен, 21.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на кандидат за избиране на общински съветници в община Сливен от партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е предложение, представляващо Приложение № 62-МИ от партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“  с вх. № 96 /21.09.2019 г. в 11,50 ч.. по описа на ОИК-Сливен, подписано от Спас Спасов, надлежно упълномощен от представляващия партията – Красимир Каракачанов, заведено под № 03/21.09.2019 г. в регистъра на кандидатите за общински съветници на ОИК- Сливен за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В предложението се съдържат имената, единните граждански номерa и постоянния адрес /настоящ адрес на  поименно посочените кандидати, подредени в кандидатска листа.

Към предложението са приложени следните документи:

1.Заявление-декларация по образец от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го местна коалиция и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 ИК, представляващо Приложение № 65-МИ от изборните книжа- 7 бр.

 1. 2. Таблица с данни за кандидатите на технически носител в изискуемия формат – 1 бр.
 2. 3. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява коалицията пред ОИК- 1 бр.

 

След проверка на така постъпилото заявление с приложените към него документи ОИК- Сливен установи, че са налице изискванията на чл. 397 от ИК и Решение № 943-МИ от 02.09.2019 относно регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., поради което и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1, т. 14 от ИК и решение № 943 – МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК и решение 58–МИ /16.09.2019 на ОИК, ОИК – Сливен

 

РЕШИ :

 

РЕГИСТРИРА кандидатска листа партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за избиране на общински съветници в община Сливен при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

ОБЯВЯВА кандидатската листа на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за общински съветници в община Сливен, както следва:

 

1.

Спас Стойчев Спасов

ЕГН……………………

2.

Кирил Петров Димитров

ЕГН……………………

3.

Георги Тодорв Георгиев

ЕГН……………………

4.

Тодор Иванов Хайдутов

ЕГН……………………

5.

Станислав Ванев Желязков

ЕГН……………………

6.

Стоян Михайлов Стоянов

ЕГН……………………

7.

Красимир Стоянов Панайотов

ЕГН……………………

 

Да се издаде удостоверение Приложение 68-МИ от изборни книжа за извършената регистрация.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия  в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 21.09.2019 в 13:32 часа

Календар

Решения

 • № 368-МИ / 01.09.2020

  относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Юлия Димитрова Пелишева- Гавазова, обявена за избран общински съветник от ПП ГЕРБ и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП ГЕРБ.

 • № 367-МИ / 13.12.2019

  относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Йордан Лечков Янков, обявен за избран общински съветник от ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА.

 • № 366-МИ / 14.11.2019

  относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Любомир Асенов Захариев, обявен за избран общински съветник от ПП ГЕРБ и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП ГЕРБ.

всички решения