Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 90-МИ
Сливен, 21.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на кандидат за избиране на общински съветници в община Сливен от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е предложение, представляващо Приложение № 62-МИ от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ с вх. № 99 /21.09.2019 г. в 12,15 ч.. по описа на ОИК-Сливен, подписано от Димитър Сяров, надлежно упълномощен представляващите Коалицията – Христо Иванов и Атанас Атанасов, заведено под № 04/21.09.2019 г. в регистъра на кандидатите за общински съветници на ОИК- Сливен за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В предложението се съдържат имената, единните граждански номерa и постоянния адрес /настоящ адрес на  поименно посочените кандидати, подредени в кандидатска листа.

Към предложението са приложени следните документи:

1.Заявление-декларация по образец от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го местна коалиция и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 ИК, представляващо Приложение № 65-МИ от изборните книжа- 11 бр.

 1. 2. Таблица с данни за кандидатите на технически носител в изискуемия формат – 1 бр.
 2. 3. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява коалицията пред ОИК- 1 бр.

 

След проверка на така постъпилото заявление с приложените към него документи ОИК- Сливен установи, че са налице изискванията на чл. 397 от ИК и Решение № 943-МИ от 02.09.2019 относно регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., поради което и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1, т. 14 от ИК и решение № 943 – МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК и решение 42–МИ /15.09.2019 на ОИК, ОИК – Сливен

 

РЕШИ :

 

РЕГИСТРИРА кандидатска листа на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за избиране на общински съветници в община Сливен при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

ОБЯВЯВА кандидатската листа на коалиция от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за общински съветници в община Сливен, както следва:

1.

Димитър Петров Сяров

ЕГН……………………

2.

Пламен Георгиев Иванов

ЕГН……………………

3.

Георги Петров Мавродиев

ЕГН……………………

4.

Пепа Цветанова Генчева

ЕГН……………………

5.

Радослав  Славчев Койчев

ЕГН……………………

6.

Мая Димитрова Миланова

ЕГН……………………

7.

Станимир Желязков Койчев

ЕГН……………………

8.

Николай Кръстев Николов

ЕГН……………………

9.

Борил Руменов Димитров

ЕГН……………………

10.

Христина Иванова Димитрова

ЕГН……………………

11.

Александър Николаев Панайотов

ЕГН……………………

 

Да се издаде удостоверение Приложение 68-МИ от изборни книжа за извършената регистрация.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия  в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 21.09.2019 в 13:34 часа

Календар

Решения

 • № 368-МИ / 01.09.2020

  относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Юлия Димитрова Пелишева- Гавазова, обявена за избран общински съветник от ПП ГЕРБ и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП ГЕРБ.

 • № 367-МИ / 13.12.2019

  относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Йордан Лечков Янков, обявен за избран общински съветник от ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА.

 • № 366-МИ / 14.11.2019

  относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Любомир Асенов Захариев, обявен за избран общински съветник от ПП ГЕРБ и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП ГЕРБ.

всички решения