Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 15-МИ
Сливен, 13.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на ПП “ ГЕРБ“ за участие в изборите за кметове на кметства в Община Сливен при произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление за регистрация - Приложение № 44 – МИ от ПП “ ГЕРБ“   с вх. № 16 /12.09.2019 г. по описа на ОИК-Сливен, подписано от Десислава Жекова Танева, надлежно упълномощена от представляващия ПП “ ГЕРБ“ – Бойко Борисов, заведено под № 03/11.09.2019 г. в регистъра на партии и коалиции на ОИК- Сливен за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

Към заявлението са приложени:

 1. Копие от удостоверение за регистрация в ЦИК от което видно, че е регистрирана партия „ГЕРБ”, като е посочено наименованието за отпечатване в бюлетината е: ПП ГЕРБ,
 2. Решение № - 962-МИ/05.09.2019 г. на ЦИК- заверено копие;
 3. Пълномощни –1 брой за лицето, упълномощено да представлява партията пред ОИК, както и 2 броя преупълномощени от него лица.

След преглед на така постъпилото заявление и приложените към него документи, ОИК – Сливен установи, че са налице изискванията на чл. 147 от ИК и раздел III от Решение № 936-МИ/ 02.09.2019 г. на ЦИК за  регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., за регистрация ПП “ ГЕРБ“ за участие в изборите за кмет на кметства в община Сливен на 27 октомври 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 13,  във връзка с чл. 147, ал. 6 от Изборния кодекс и Решение № 936 – МИ / 02.09.2019 г. на  ЦИК, Общинска избирателна комисия – Сливен

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА ПП “ ГЕРБ за участие в изборите за кметове на кметства в Община Сливен при произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

 

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:  ПП ГЕРБ.

Да се издаде удостоверение, представляващо Приложение 50-МИ от изборните книжа за извършената регистрация.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия  в тридневен срок от обявяването му.

Зам. председател: Росица Колева Колева

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 13.09.2019 в 13:25 часа

Календар

Решения

 • № 695-МИ / 22.04.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

 • № 694-МИ / 04.01.2019

  относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

 • № 693-МИ / 08.06.2018

  относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения