Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 38-МИ
Сливен, 12.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на Местна коалиция „СЪЮЗ ЗА СЛИВЕН” за участие в изборите за кметове на кметства на Oбщина Сливен на 25 октомври 2015 г.

С вх. № 44 / 11.09.2015 г. в ОИК-Сливен е постъпило заявление за регистрация на МК ”СЪЮЗ ЗА СЛИВЕН” за участие в избори за кметове на кметства на Община Сливен, провеждани на 25 октомври 2015 г.

Към заявлението за регистрация са приложени следните изискуеми от ИК документи, а именно:

 1. Решение в оригинал за образуване на МК ”СЪЮЗ ЗА СЛИВЕН”
 2. Образец от подписа на лицето, представляващо местната коалиция.
 3. Пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на МК – 2 броя.
 4. Копие от удостоверения за регистрация на партии в ЦИК – 2 броя.
 5. Удостоверение за банкова сметка.
 6. Списък на лицата, отговарящи за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция.

   Заявлението за регистрация на МК ”СЪЮЗ ЗА СЛИВЕН” за участие в избори за кметове на кметства на Община Сливен, провеждани на 25 октомври 2015 г., е заведено в ОИК Сливен под № 1/11.09.2015г. в регистъра на местните коалиции за участие в изборите за кметове на кметства.

Партиите, образуващи МК ”СЪЮЗ ЗА СЛИВЕН” са регистрирани в ЦИК, както следва:                                                                 

 • Партия „Обединен блок на труда български лейбъристи” с решение №1940-МИ/06.09.2015 г. •Партия „Нова алтернатива“ с Решение № 1883-МИ/04.09.2015 г.                                ОИК Сливен намира, че са изпълнени законовите изисквания за регистрация на МК „СЪЮЗ ЗА СЛИВЕН” за участие в избори за кметове на кметства на Община Сливен, провеждани на 25 октомври 2015 г. и предвид изложеното, на основание чл. 87, ал.1 т.13 от ИК, във връзка с чл. 148 ал.1-6 от ИК и Решение №1550-МИ/27.08.2015 г. на ЦИК, ОИК - Сливен:                                                                                                                                                                              

РЕШИ

Регистрира МК ”СЪЮЗ ЗА СЛИВЕН” за участие в избори за кметове на кметства Община Сливен, провеждани на 25 октомври 2015 г. за следните кметства:

 1. гр. Кермен
 2. с. Биково
 3. с.Бинкос
 4. с.Блатец
 5. с.Божевци
 6. с.Бяла
 7. с.Въглен
 8. с.Гавраилово
 9. с.Гергевец
 10. с.Глуфишево
 11. с.Глушник
 12. с.Голямо Чочовени
 13. с.Горно Александрово
 14. с.Градско
 15. с.Драгоданово
 16. с.Желю войвода
 17. с.Злати войвода
 18. с.Ичера
 19. с.Изгрев
 20. с.Калояново
 21. с.Камен
 22. с.Ковачите
 23. с.Крушаре
 24. с.Малко Чочовени
 25. с.Мечкарево
 26. с.Младово
 27. с.Николаево
 28. с.Новачево
 29. с.Панаретовци
 30. с.Самуилово
 31. с.Селиминово
 32. с.Скобелево
 33. с.Сотиря
 34. с.Средорек
 35. с.Стара река
 36. с.Старо село
 37. с.Струпец
 38. с.Тополчане
 39. с.Трапоклово
 40. с.Чинтулово
 41. с.Чокоба

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: КОАЛИЦИЯ „СЪЮЗ ЗА СЛИВЕН”

 Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 88, ал. 1 от ИК.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 12.09.2015 в 15:44 часа

Календар

Решения

 • № 695-МИ / 22.04.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

 • № 694-МИ / 04.01.2019

  относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

 • № 693-МИ / 08.06.2018

  относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения