Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 385-МИ
Сливен, 25.09.2015

ОТНОСНО: Назначаване СИК-Кметство с.Сотиря, община Сливен.

С Вх. № 202 от 24.09.2015г. на ОИК-Сливен е постъпило предложение от Кмета на община Сливен за състав на СИК – Кметство с.Сотиря, ведно със списък на резервните членове и пълната документация по провеждане на консултациите съгласно чл. 91 ал.8 и ал.9 от ИК.

     ОИК-Сливен констатира, че са изпълнени изискванията на чл.91 ал.1-6,8 и 9 от ИК.

     Предвид изложеното и на основание чл.87 ал.1 т.5 , във връзка с чл.91 ал.11 и чл.89 ал.1 от ИК, ОИК-Сливен

Р Е Ш И:

 

     1.НАЗНАЧАВА членове на СИК за Кметство с.Сотиря, община Сливен, както следва:

 Кметство с.Сотиря – от секция с номер  2020127          до        секция с номер 2020128

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 127 С.СОТИРЯ

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Анатолий Дончев Близнаков

Зам. председател

Йордан Тодоров Димитров

Секретар

Динка Андонова Борисова

Членове 1.

Стоян Георгиев Спасов

2.

Цветан Иванов Павлов

3.

Цонка Дойчева Стойчева

4.

Иван Иванов Павлов

5.

Димитринка Андонова Карагенова

6.

Анатоли Борисов Йорданов

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 128 С.СОТИРЯ

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Стефан Павлов Тодоров

Зам. председател

Парушка Стефанова Кьосова

Секретар

Иван Добрев Добрев

Членове 1.

Давид Левентов Караманлиев

2.

Русен Иванов Павлов

3.

Анна Николова Банова

4.

Емилия Юлянова Огнянова

5.

Тивия Живкова Желева

6.

Нели Панайотова Стоянова

2.УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на СИК в община Сливен.      

  1. ИЗДАВА удостоверения на членовете на СИК в община Сливен.      

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му, на основание чл. 88, ал. 1 от ИК.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 26.09.2015 в 13:08 часа

Календар

Решения

  • № 695-МИ / 22.04.2019

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

  • № 694-МИ / 04.01.2019

    относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

  • № 693-МИ / 08.06.2018

    относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения