Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 421-МИ
Сливен, 25.09.2015

ОТНОСНО: Назначаване СИК-кметство с. Жельо войвода, община Сливен.

С Вх. № 202 от 24.09.2015г. на ОИК-Сливен е постъпило предложение от кмета на община Сливен за състав на СИК – кметство с. Жельо войвода, ведно със списък на резервните членове и пълната документация по провеждане на консултациите съгласно чл. 91 ал.8 и ал.9 от ИК.

     ОИК-Сливен констатира, че са изпълнени изискванията на чл.91 ал.1-6,8 и 9 от ИК.

     Предвид изложеното и на основание чл.87 ал.1 т.5 , във връзка с чл.91 ал.11 и чл.89 ал.1 от ИК, ОИК-Сливен

Р Е Ш И:

      1.НАЗНАЧАВА членове на СИК за кметство с. Жельо войвода, община Сливен, както следва:

 кметство с. Жельо войвода секция № 2020171 до секция № 2020173

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 171 С.ЖЕЛЮ ВОЙВОДА

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Мария Тодорова Димитрова

Зам. председател

Калинка Дончева Георгиева

Секретар

Янка Добрева Спасова

Членове 1.

Марияна Стефанова Димитрова

2.

Антония Красимирова Иванова

3.

Галя Иванова Кънева

4.

Женя Тодорова Тодорова

5.

Каня Неделчева Кондева

6.

Даниела Жечкова Симеонова

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 172 С.ЖЕЛЮ ВОЙВОДА

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Нина Добрева Панайотова

Зам. председател

Надя Георгиева Гетова

Секретар

Красимира Георгиева Динева

Членове 1.

Диана Николова Стоянова

2.

Теодора Стоянова Бонева

3.

Ивелина Вълева Стойчева

4.

Пламен Марков Кондев

5.

Гергана Андонова Чапанова

6.

Недялка Стоянова Маркова

   

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 173 С.ЖЕЛЮ ВОЙВОДА

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Председател

Стефко Марков Стефанов

Зам. председател

Маргарита Иванова Трифонова

Секретар

Къна Георггиева Колева

Членове 1.

Добромира Иванова Стоянова

2.

Милена Кирчева Радева

3.

Мария Андонова Андонова

4.

Петя Пенкова Димитрова

5.

Иван Стоянов Иванов

6.

 

 

2.УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на СИК в община Сливен.      

3.ИЗДАВА удостоверения на членовете на СИК в община Сливен.      

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му, на основание чл. 88, ал. 1 от ИК.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 26.09.2015 в 13:48 часа

Календар

Решения

  • № 695-МИ / 22.04.2019

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

  • № 694-МИ / 04.01.2019

    относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

  • № 693-МИ / 08.06.2018

    относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения