Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 448-МИ
Сливен, 01.10.2015

ОТНОСНО: Одобряване на графичните файлове с предпечат на хартиените бюлетини по изборни райони и утвърждаване образци на бюлетини за общински съветници, кмет на община Сливен и кметове на кметства: гр. Кермен, с. Биково, с.Блатец, с.Божевци, с.Бяла, с.Въглен, с.Гавраилово, с.Гергевец, с.Глуфишево, с.Глушник, с.Голямо Чочовени, с.Горно Александрово, с.Градско, с.Драгоданово, с.Желю войвода, с.Злати войвода, с.Ичера, с.Изгрев, с.Калояново, с.Камен, с.Ковачите, с.Крушаре, с.Малко Чочовени, с.Мечкарево, с.Младово, с.Николаево, с.Новачево, с.Панаретовци, с.Самуилово, с.Селиминово, с.Скобелево, с.Сотиря, с.Средорек, с.Стара река, с.Старо село, с.Струпец, с.Тополчане, с.Трапоклово, с.Чокоба и начина на изписване на имената и партиите, и кандидатите в бюлетините за гласуване на изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

След получаване на графичните файлове с предпечат на хартиените бюлетини по изборни райони, ОИК принтира образците на бюлетините. След извършена проверка на същите установи, че съдържанието им отговаря на изискванията на чл.421 и чл.422 от ИК, а също така на Приложение № 91, Приложение № 92 и Приложение № 94 от изборните книжа за провеждане на местни избори 2015г., с оглед на което на основание чл. 87, ал.1, т.9  от ИК, решение № 2260-МИ от 18.09.2015г., изменено с Решение № 2363-МИ от 26.09.2015г., Общинската избирателна комисия - Сливен

 

Р  Е  Ш  И

 

УТВЪРЖДАВА  графичните файлове с предпечат на хартиените бюлетини по изборни райони образец на бюлетина за общински съветници в Община Сливен(приложение № 1, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на Община Сливен (приложение № 2, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на кметство гр. Кермен, Община Сливен(приложение № 3, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. 

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на кметство с. Биково, Община Сливен (приложение № 4, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. 

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на кметство с.Блатец, Община Сливен (приложение № 5, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. 

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на кметство с.Божевци, Община Сливен (приложение № 6, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. 

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на кметство с.Бяла, Община Сливен(приложение № 7, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. 

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на кметство с.Въглен, Община Сливен (приложение № 8, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. 

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на кметство с.Гавраилово, Община Сливен (приложение № 9, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. 

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на кметство с.Гергевец, Община Сливен (приложение № 10, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на кметство с.Глуфишево, Община Сливен (приложение № 11, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на кметство с.Глушник, Община Сливен (приложение № 12, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на кметство с.Голямо Чочовени, Община Сливен (приложение № 13, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на кметство , с.Горно Александрово, Община Сливен (приложение № 14, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на кметство с.Градско, Община Сливен (приложение № 15, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на кметство с.Драгоданово, Община Сливен, съгласно приложение № 16, неразделна част от настоящото решение.

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на кметство с.Желю войвода, Община Сливен  (приложение № 17, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на кметство с.Злати войвода, Община Сливен (приложение № 18, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на кметство с.Ичера, Община Сливен  (приложение № 19, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на кметство с.Изгрев, Община Сливен, съгласно приложение № 20, неразделна част от настоящото решение.

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на кметство с.Калояново,  Община Сливен(приложение № 21, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на кметство с.Камен, Община Сливен (приложение № 22, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на кметство с.Ковачите, Община Сливен/Приложение № 23, неразделна част от настоящото решение/ в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на кметство с.Крушаре, Община Сливен/Приложение № 24, неразделна част от настоящото решение/ в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на кметство с.Малко Чочовени, Община Сливен/Приложение № 25, неразделна част от настоящото решение/ в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на кметство с.Мечкарево, Община Сливен/Приложение № 26, неразделна част от настоящото решение/ в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на кметство с.Младово, Община Сливен/Приложение № 27, неразделна част от настоящото решение/ в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на кметство с.Николаево, Община Сливен/Приложение № 28, неразделна част от настоящото решение/ в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на кметство с.Новачево, Община Сливен/Приложение № 29, неразделна част от настоящото решение/ в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на кметство с.Панаретовци,Община Сливен/Приложение № 30, неразделна част от настоящото решение/ в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на кметство с.Самуилово, Община Сливен/Приложение № 31, неразделна част от настоящото решение/ в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на кметство с.Селиминово, Община Сливен/Приложение № 32, неразделна част от настоящото решение/ в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на кметство с.Скобелево, Община Сливен/Приложение № 33, неразделна част от настоящото решение/ в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на кметство с.Сотиря, Община Сливен/Приложение № 34, неразделна част от настоящото решение/ в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на кметство с.Средорек, Община Сливен/Приложение № 35, неразделна част от настоящото решение/ в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на кметство с.Стара река, Община Сливен/Приложение № 36, неразделна част от настоящото решение/ в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на кметство с.Старо село, Община Сливен/Приложение № 37, неразделна част от настоящото решение/ в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на кметство , с.Струпец, Община Сливен/Приложение № 38, неразделна част от настоящото решение/ в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на кметство с.Тополчане, Община Сливен/Приложение № 39, неразделна част от настоящото решение/ в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на кметство с.Трапоклово, Община Сливен/Приложение № 40, неразделна част от настоящото решение/ в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на кметство с.Чокоба, Община Сливен/Приложение № 41, неразделна част от настоящото решение/ в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

 

Приложения от № 1 до № 41 представляват неразделна част от протокола и не се обявяват.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от момента на обявяването му.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 01.10.2015 в 13:22 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  28293031 

Решения

 • № 695-МИ / 22.04.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

 • № 694-МИ / 04.01.2019

  относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

 • № 693-МИ / 08.06.2018

  относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения