Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 452-МИ
Сливен, 03.10.2015

ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх.№ 221/ 01.10.2015 г.от Димитър Ганев Митев, член на УС на ПП ”ГЕРБ”

Постъпила е жалба с вх.№ 221/ 01.10.2015 г.от Димитър Ганев Митев, член на УС на ПП ”ГЕРБ” преупълномощен с пълномощно № 2 / 20.08.2015г. от Десислава Жекова Танева – областен координатор на ПП” ГЕРБ” за област Сливен, упълномощена от Бойко Методиев Борисов – председател и представляващ ПП „ГЕРБ”. В жалбата се навеждат твърдения за неизпълнение на решения № 441 – МИ от 28.09.2015г. и решение № 442-МИ от 28.09.2015г. на ОИК-Сливен, а именно не са премахнати поставените агитационни материали в подкрепа на кандидата за кмет на ПП „БСП” върху афиш-колоните по протежение на бул.”Цар Освободител” и в кв.”Дружба”, кв.”Сини камъни”, кв.”Българка”, кв.”Клуцохор” и кв.”Ново село” извън определените за това места. Прави се искане за съставяне на акт за установяване на нарушение на г-н Румен Андонов, заместващ кмета на Община Сливен. Към жалбата са приложени доказателства – 4 броя снимки.

С оглед на така постъпилата жалба от ОИК – Сливен е изпратено до Общинска администрация – Сливен писмо изх.№ 353/ 01.10.2015г. по описа на Комисията до Кмета на Община Сливен, с което се иска информация относно изпълненията на решенията като е указан срок за представяне на информацията. В определения срок в ОИК- Сливен е постъпило писмо от Община – Сливен с изх.№ 3700-88/1/ от 02.10.2015г., с което Комисията е информирана, че са предприети действия по премахването на агитационните материали. Голяма част били премахнати, друга част били надлепени с агитационни материали на други политически сили, поради което не можело да бъдат премахнати, а за трета част било необходимо повече време.

С оглед на така постъпилата жалба и предвид депозираното от Общинска администрация писмо представители на ОИК- Сливен извършиха оглед на място на 03.10.2015г., при което се установи следното от фактическа страна:

С решение № 441-МИ от 28.09.215г. и № 442-МИ от 28.09.2015г. на ОИК – Сливен е указано на кмета на Община Сливен да премахне агитационни материали в подкрепа на кандидата за кмет на ПП „БСП” върху афиш-колоните по протежението на бул.”Цар Освободител”, разположени срещу Административен съд- Сливен, срещу Исторически музей, срещу Кукления театър, срещу Художествената галерия и пред бившия магазин „Лореал”, както и поставени в кв.”Дружба”, кв.”Сини камъни”, кв.”Българка”, кв.”Клуцохор” и кв.”Ново село”, извън определените със заповед № РД-15-2043 / 18.09.2015г. на Кмета на Община Сливен за това места.

След направената справка на така упоменатите места се установи, че върху агитационните материали в подкрепа на кандидата за кмет на ПП „БСП” върху афиш-колоните по протежението на бул.”Цар Освободител” са налепени други такива на множество други политически сили. Що се отнася до агитационните материали поставени в описаните по-горе квартали, представителите на ОИК – Сливен установиха, че по-голямата част от тях в подкрепа на кандидата за кмет на ПП „БСП” не са премахнати.

Съобразно така установената фактическа обстановка ОИК – Сливен направи следните изводи от правно естество:

Жалбата е подадена от лице, имащо правен интерес и притежаващ необходимите за това правомощия, което я прави валидна и допустима, а по същество се явява частично основателна.

Изборният кодекс изрично е визирал в разпоредбата на чл.183, ал.3, че агитационните материали се поставят на определените от кмета на съответната община места, а на сгради, огради и витрини – с разрешение на собственика или управителя на имот. В конкретния случай и предвид множеството агитационни материали на други политически сили, налепени върху определените за премахване такива по бул.”Цар Освободител” в подкрепа на кандидата за кмета на ПП „БСП”, така издаденето решение не може реално да бъде изпълнено поради фактическа невъзможност за това.

По отношение изпълнението на решение № 442-МИ / 28.09.2015г. на ОИК- Сливен, предвид обстоятеслтвото, че по-голямата част от тях не са премахнати, следва да се приеме, че решението не е изпълнено.

Поради което и на основание чл. 87, ал.1, т.22 от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия – Сливен

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ без уважение жалба с вх.№ 221/ 01.10.2015 г.от Димитър Ганев Митев по отношение изпълнението на решение № 441-МИ / 28.09.2015 на ОИК – Сливен.

 

ДА БЪДЕ СЪСТАВЕН АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НАРУШЕНИЕ на Кмета на Община Сливен за неизпълнение на решение № 442-МИ / 28.09.2015г. на ОИК –Сливен на основание чл. 496, ал. 2, т.2 от ИК за нарушение на чл.495 във вр. с чл. 183, ал.1 от Изборния кодекс. В срок от един ден от изтичане на срока за възражения по съставения АУАН, преписката да се изпрати на Областния управител на област Сливен за произнасяне.

           

Решението на ОИК-Сливен подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 03.10.2015 в 16:48 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 695-МИ / 22.04.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

 • № 694-МИ / 04.01.2019

  относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

 • № 693-МИ / 08.06.2018

  относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения