Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 6-МИ/НР
Сливен, 07.09.2015

ОТНОСНО: Реда за водене на публичния регистър на жалбите и сигналите при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 23 от Изборния кодекс, ОИК - Сливен 

Р Е Ш И:

           При постъпване на жалба срещу решение на ОИК-Сливен същата следва да бъде заведена във входящия регистър на комисията, като се отбелязва датата и часа на постъпването й. Датата и часа на постъпването и входящият номер на жалбата в регистъра се отбелязват върху самата жалба и върху копието на жалбоподателя.

           ОИК - Сливен създава и поддържа електронен регистър на жалбите при спазване на Закона за личните данни. Регистърът е публичен и се публикува на интернет-страницата на комисията.

В регистъра се вписват последователно постъпилите в ОИК жалби, като при попълване:

 • в колона 1 се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване на жалбата;
 • в колона 2 се отбелязват имената на жалбоподателя и организацията, която представлява;
 • в колона 3 се описва обжалваното решение, действие или бездействие на СИК или ОИК. Когато се обжалва решение на ОИК, се изписва точният му номер и се осигурява достъп към него (хиперлинк);
 • в колона 4 се изписва номера  на решението на ОИК по жалбата срещу решение, действие или бездействие на СИК и се осигурява достъп до него (хиперлинк);
 • в колона 5 се записва номера на решението на ЦИК по жалбата срещу решението на ОИК и се осигурява достъп до него (хиперлинк);
 • в колона 6 се посочва номера на съдебното решение по решението на ЦИК, когато последното е обжалвано.

Веднага след постъпването на жалбата, тя се комплектува с необходимите документи и книжа и се изпраща в ЦИК.

С оглед кратките срокове за обжалване на решенията на ОИК и за произнасянето на ЦИК, жалбите и приложенията към тях се изпращат в сканирани копия на електронната поща на Централната избирателна комисия - [email protected] или по телефакс на ЦИК. Едновременно с това жалбата и приложенията се изпращат незабавно по куриер до ЦИК в оригинал, с придружително писмо. Към жалбата се прилагат:

 1. Копие от решението, което се обжалва, подписано от председателя и секретаря на ОИК.
 2. Извлечение от протокола на комисията, което да съдържа данни колко членове са присъствали на заседанието на ОИК, разискванията при вземане на обжалваното решение, колко членове са гласували „за" и колко „против". Извлечението от протокола следва да е подписано от председателя и секретаря на РИК. Вместо извлечение от протокола може да се изпрати копие от протокола, подписано от председател и секретар.
 3. Пълномощното на лицето, което подава жалбата, когато тя се подава чрез пълномощник.
 4. Писмените доказателства и други документи, приложени към жалбата.
 5. Писмените доказателства и други документи, послужили като основание за вземане на решението (заявления, молби, удостоверения, становища, пълномощни и др.), обсъждани от ОИК при вземане на решението.
 6. Копие от екземпляра на обжалваното решение, който е поставен на общодостъпното място за обявяване решенията на ОИК и който съдържа удостоверяване на коя дата и в колко часа решението е било обявено на таблото на ОИК и на коя дата и в колко часа е свалено от таблото, подписано от председателя и секретаря на комисията, както и разпечатка от интернет страницата на комисията, която съдържа публикувания екземпляр от обжалваното решение и данни за датата и часа на публикуването.
 7. Когато се обжалват решенията за регистрации на застъпници следва да се изпраща копия и от заявленията и документите за регистрация, както и от страницата от съответния регистър с направеното в него вписвания.

Общинската избирателна комисия е длъжна да изпрати незабавно и всички допълнително изискани ЦИК материали и книжа.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 08.09.2015 в 08:30 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 695-МИ / 22.04.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

 • № 694-МИ / 04.01.2019

  относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

 • № 693-МИ / 08.06.2018

  относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения