Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 629-МИ
Сливен, 28.10.2015

ОТНОСНО: Постъпила жалба вх. 459/27.10.2015г. от Славка Пейчева Сярова - кандидат за кмет на с.Гавраилово от Коалиция "СЪЮЗ ЗА СЛИВЕН

Постъпила жалба вх. 459/27.10.2015г. от Славка Пейчева Сярова - кандидат за кмет на с.Гавраилово от Коалиция "СЪЮЗ ЗА СЛИВЕН", Иван Георгиев Христов - кандидат за кмет на с.Гавраилово от ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” и Стела Георгиева Атанасова - кандидат за кмет на с.Гавраилово от Коалиция "ДВИЖЕНИЕ ОБЕДИНЕНИ РЕГИОНИ"-ДОР

 

            В ОИК-Сливен е постъпила жалба вх. 459/27.10.2015г. от Славка Пейчева Сярова - кандидат за кмет на с.Гавраилово от КОАЛИЦИЯ "СЪЮЗ ЗА СЛИВЕН", Иван Георгиев Христов - кандидат за кмет на с.Гавраилово от ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” и Стела Георгиева Атанасова - кандидат за кмет на с.Гавраилово от К "ДВИЖЕНИЕ ОБЕДИНЕНИ РЕГИОНИ"-ДОР, с която се сигнализира за участие като член в СИК № 202000144, с.Гавраилово, на лицето Милена Пейчева Маринова – временно изпълняващ длъжността кмет на с.Гавраилово, която е вписвала данните в протокола.

            С оглед на така постъпилата жалба представители на ОИК- Сливен извършиха справка в Община Сливен, при която се установи следното:

Милена Пейчева Маринова изпълнява длъжността главен специалист в кметство с.Гавраилово. Със заповед № РД-11-01-0140 / 21.10.2015г. на Областен управител на област Сливен на осн. чл.42, ал.8 във вр.чл.42, ал.6 от ЗМСМА, както и на основание чл. 32, ал.1 от ЗАдм., същата е назначена за временно изпълняваща длъжността кмета на с.Гавраилово, считано от 25.10.2015г.

Въз основа на така изяснената фактическа обстановка ОИК-Сливен направи следните изводи от правно естество:

Жалбата е подадена от лица, имащи правен интерес и притежаващи необходимите за това правомощия, което я прави валидна и допустима, а по същество се явява неоснователна, поради следните съображения:

Изборният кодекс изрично е визирал в разпоредбата на чл.96, че за членовете на СИК се прилагат изчерпателно изброените ограничения по чл.66 от ИК, предвидени за РИК, както следва:

„(1) Докато заема длъжността си, член на районна избирателна комисия не може да бъде:

 1. кандидат, съпруг на кандидат или да се намира във фактическо съжителство с кандидат за съответен вид избор;
 2. на изборна длъжност в държавен или местен орган;
 3. орган на изпълнителната власт;
 4. заместник-министър, главен секретар на президента на републиката, Народното събрание или Министерския съвет, главен секретар на министерство или областна администрация, секретар на община, район, кметство;
 5. съдия в Конституционния съд, съдия във Върховния административен съд или в административен съд, прокурор или следовател;
 6. заместник областен управител или заместник-кмет;
 7. военнослужещ във въоръжените сили, служител в Министерството на вътрешните работи, Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана, Държавната агенция „Технически операции“ или в Държавната агенция „Национална сигурност“.

(2) Членовете на районната избирателна комисия не може да бъдат помежду си съпрузи или във фактическо съжителство, роднини по права линия, братя и сестри.”

 В конкретния случай не е налице несъвместимост между временното изпълняване на длъжността кмет на с.Гавраилово от Милена Пейчева Маринова и изпълнението й на задълженията като член на СИК, доколкото това не е въздигнато изрично от законодателя за нарушение.

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 87, ал.1, т.22, изр.второ от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия – Сливен

 

РЕШИ:

ОСТАВЯ без уважение жалба с вх.№ 459/ 27.10.2015г. Славка Пейчева Сярова, Иван Георгиев Христов и Стела Георгиева Атанасова.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок по реда на чл. 88, ал. 1 от ИК пред Централната избирателна комисия София.

 

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 28.10.2015 в 15:07 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 695-МИ / 22.04.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

 • № 694-МИ / 04.01.2019

  относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

 • № 693-МИ / 08.06.2018

  относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения