Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 660-МИ
Сливен, 01.11.2015

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Сливен, по предложение на Българска социалистическа партия с вх.№ 504/01.11.2015г. и Патриотичния фронт с вх. № 507/01.11.2015г. и информация от председатели на СИК.

Постъпили са предложения за промяна в състава на СИК в Община Сливен, по ел. поща и на хартиен носител и председатели на СИК

На основание чл. 66, чл. 87, ал. 1, т. 5, т. 6 и чл. 96 от ИК във връзка с Решение № 1984 – МИ/НР от 08.09.2015 на ЦИК, ОИК-Сливен

Р Е Ш И:

1.В СИК № 202000045, ОСВОБОЖДАВА Василка Димитрова Кирилова,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Пенка Пеева КарабаджаковаЕГН ........................., с  тел. ........................;

2.В СИК № 202000172, ОСВОБОЖДАВА Гергана Андонова Чапанова ,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Иванка Димитрова Иванова ЕГН ........................., с  тел. ........................;

3.В СИК № 202000017, ОСВОБОЖДАВА Михаил Станимиров Станев ,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Веселина Илиева Казакова ЕГН ........................., с  тел. ........................

4.В СИК № 202000045, ОСВОБОЖДАВА Люба Антонова Семерджиева ,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Пламена Станимирова Стайкова, , ЕГН ........................., с  тел. ........................

5.В СИК № 202000063, ОСВОБОЖДАВА Искра Донева Андонова ,  с ЕГН .........................., председател на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Живка Чанева Въчева, , ЕГН ........................., с  тел. ........................

6.В СИК № 202000117, ОСВОБОЖДАВА Светла Стефанова Ненчева,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Величко Трифонов Великов ЕГН ........................., с  тел. ........................

7.В СИК № 202000128, ОСВОБОЖДАВА Емилия Юлианова Огнянова,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Еленка Драганова Петрова ЕГН ........................., с  тел. ........................

8.В СИК № 202000155, ОСВОБОЖДАВА Николай Петров Петров,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Василка Димитрова ДиневаЕГН ........................., с  тел. ........................

9.В СИК 202000111 НАЗНАЧАВА Снежана Димитрова Стойкова, с ЕГН.............., член на секционната комисия за зам.председател на същата.

  1. ВСИК №202000084, ОСВОБОЖДАВА Любов Антонова Семерджиева,  с ЕГН .........................., член на секционната комисия и НАЗНАЧАВА Зорница Венциславова ПашоваЕГН ........................., с  тел. ........................

Да се издадат  Удостоверения (Приложение № 19 - МИ към Решение № 1512 – МИ от 04.08.2015 г. на ЦИК ) със същия номер, а на освободените, да се анулира издаденото им  удостоверение.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок по реда на чл. 88, ал. 1 от ИК пред Централната избирателна комисия София.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 01.11.2015 в 16:11 часа

Календар

Решения

  • № 695-МИ / 22.04.2019

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

  • № 694-МИ / 04.01.2019

    относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

  • № 693-МИ / 08.06.2018

    относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения