Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 689 - МИ
Сливен, 17.11.2015

ОТНОСНО: Заявление с вх. № 550/13.11.2015 г. по описа на ОИК- Сливен от Стефан Тончев Кондузов- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30 ал.4 т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

Постъпило е заявление с вх. № 550/13.11.2015 г., чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, по описа на ОИК- Сливен от Стефан Тончев Кондузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен. Същият заявява, че подава оставка като общински съветник и на основание чл.30 ал.4 т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му на общински съветник.

Въз основа на така постъпилото заявления ОИК – Сливен извърши преглед на решение № 626 – МИ / 27.10.2015г. на ОИК-Сливен и образуваните списък А и списък Б по чл. 454, ал. 4 от ИК за ПП ГЕРБ, решение № 642 – МИ / 30.10.2015г. при което установи следното от фактическа страна:

С решение № 626 – МИ / 27.10.2015г. ОИК-Сливен е обявила Стефан Тончев Кондузов за избран за общински съветник от квотата на ПП ГЕРБ. Същият е включен в списък А за съответната кандидатска листа, класиран под № 4 съобразно броя на получените предпочитания (преференции). Въз основа на заявление от Мария Павлова Йорданов с вх. №480 /29.10.2015г. по описа на ОИК-Сливен за освобождаването й като общински съветник, избрана от листата на ПП ГЕРБ и заявление вх.№ 481 / 29.10.2015г. от Радост Михайлова Стефанова- Енчева, с което заявява, че не желае да бъде избирана за общински съветник в случай на разместване в листата за общински съветници от  ПП ”ГЕРБ”, ОИК-Сливен с решение № 642 – МИ / 30.10.2015г. уважава депозираните откази и заличава Мария Павлова Йорданова.

Определеният брой общински съветници, които следва да бъдат включени в състава на Общински съвет – Сливен от квотата на ПП ГЕРБ е дванадесет лица. Следващият кандидат съобразно подредбата по преференции, както и пореден номер от регистрираната кандидатска листа за общински съветници от ПП ГЕРБ е ЖИВКО АЛЕКСАНДРОВ МИНЧЕВ, класиран под № 15 в списък Б.

Въз основа на така изяснената фактическа обстановка ОИК –Сливен направи следните изводи от правно естество:

Заявлението е подадено от лице, имащо правен интерес, което я прави валидна и допустима, а по същество се явява основателна и следва да бъде уважена, поради следните съображения:

В чл.30, ал.4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) законодателят е посочил изчерпателно хипотезите, при които могат да бъдат прекратени предсрочно пълномощията на общинския съветник. Една от тези възможности е подаването на оставка от общинския съветник чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия. Тази правна възможност предопределя задължението на съответната общинска избирателна комисия да прекрати пълномощията на този общински съветник.

Паралелно с това правомощие при упражняването на тази предвидена правна възможност както ЗМСМА в чл.30, ал.6, така и Изборният кодекс в раздел Хти на глава Осемнадесета, са регламентирали действията, които съответната общинска избирателна комисия следва да предприеме за запазване и попълване на състава на вече избрания и функциониращ общински съвет. Съобразно чл. 458, ал.1 от ИК, както и в унисон с чл. 30, ал.6, изр. последно от ЗМСМА при предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник съответната общинска избирателна комисия обявява за съветник следващия в съответната листа кандидат.

Предвид гореизложеното и на основание чл.458, ал.1 от Изборния кодекс и чл.30, ал.6, изр. последно от ЗМСМА, Общинска избирателна комисия -град Сливен

 Р Е Ш И:


ПРЕКРАТЯВА ПЪЛНОМОЩИЯТА на общински съветник и ЗАЛИЧАВА от листата за общински съветници на ПП ГЕРБ Стефан Тончев Кондузов, с ЕГН………………

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЖИВКО АЛЕКСАНДРОВ МИНЧЕВ с ЕГН……………… като общински съветник от листата на ПП ГЕРБ.

Да се издаде Удостоверение (Приложение № 89-МИ) на новообявения общински съветник, а на заличения - да се анулира издаденото му такова.

Настоящото решение представлява неразделна част от решение № 626 -МИ/НР от 27.10.2015г. на ОИК – Сливен.

Решението може да бъде оспорено в седемдневен срок от обявяването му пред Административен съд – Сливен.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 17.11.2015 в 15:13 часа

Свързани решения:

626-МИ/27.10.2015

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 695-МИ / 22.04.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

 • № 694-МИ / 04.01.2019

  относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

 • № 693-МИ / 08.06.2018

  относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения