Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 692-МИ
Сливен, 19.04.2018

ОТНОСНО: Утвърждаване на образци на декларация по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

В Общинска избирателна комисия в гр. Сливен е постъпило писмо с вх.№ 579 от 18.04.2018г. от Председателя на Общински съвет Сливен, с което се прави искане ОИК – Сливен да предостави на Общински съвет- Сливен утвърдени образци на декларации по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

С оглед на така постъпилото искане и съобразно законовите разпоредби, както и писма изх.№ МИ-15-90/13.04.2018г. и № МИ-15-36/ 15.02.2018г. на ЦИК, ОИК – Сливен установи следното:

В чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ е посочено, че лицата, които заемат висши публични длъжности, с изключение на тези, задължени по Закона за съдебната власт, подават изчерпателно изброени декларации. Разпоредбата на ал.3 на чл.35 е посочено, че декларациите за несъвместимост (чл.35, ал.1, т. 1) и декларацията за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията за несъвместимост (чл.35, ал.1, т.3) се подават по образец, утвърден от органа по избора или назначаването.

Законът за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в своя § 1, т.10 от ДР е дал легално определение на понятието "орган по избора или назначаването", а именно – това е органът, който избира или назначава, а когато такъв орган липсва - работодателят по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда.

При граматическия прочит на тази разпоредба се установява, че органът, който следва да утвърди посочените по- горе образци на документи, следва да е такъв, който е избрал или назначил конкретното лицата, които има задължение да подават тези декларации.

Имайки предвид изборния процес в цялост и с оглед така даденото определение в ЗПКОНПИ, ОИК -Сливен счита, че общинските избирателни комисии не са органът, който е избрал кметовете на населените места и общинските съветници, които ЗПКОНПИ определя като лица, заемащи висши публични длъжности (чл.6, ал.1, т.32). Тези органи се избират пряко от населението на съответната община посредством произвеждане на избори въз основа на всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване, осигуряващо личното и свободно изразяване на волята на избирателите. Правомощията на общинските избирателни комисии са изчерпателно изброени в Изборния кодекс, като едно от тях е установяването и обявяването на резултатите от гласуването в изборния район и издаване удостоверения на вече избраните общински съветници и кметове (чл.87, ал.1, т.26 от Изборния кодекс).

Предвид обстоятелството, че общинските избирателни комисии не са органът, който е избрал, респ. назначил кметовете на населените и общинските съветници, нито пък е техен работодател по смисъл по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, то те не са компетентни да утвърждават образците на декларациите по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т.1 от Изборния Кодекс във вр. С чл.35, ал.3 вр. § 1, т.10 от ДР от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Общинска избирателна комисия - Сливен

 

Р Е Ш И:

 

НЕ УТВЪРЖДАВА образци на декларации по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

 

Решението на ОИК-Сливен подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Росица Василева Тодорова

Зам. председател: Мария Асенова Чомпова

* Публикувано на 20.04.2018 в 13:44 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 695-МИ / 22.04.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

 • № 694-МИ / 04.01.2019

  относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

 • № 693-МИ / 08.06.2018

  относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения