Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 76-МИ
Сливен, 14.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК” за участие в изборите за кмет на Oбщина Сливен на 25 октомври 2015 г.

С вх. № 84 / 14.09.2015 г. в ОИК-Сливен е постъпило заявление - Приложение № 44 – МИ, за регистрация на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК” за участие в избори за кмет на Община Сливен, провеждани на 25 октомври 2015 г., подписано от НИНА СТЕФАНОВА БОРОВА, ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ КЪНЧЕВ, ИВАН ТОДОРОВ ЙОЦОВ, СИМЕОН СТОЯНОВ СТЕФАНОВ, преупълномощени от НАЙДЕН МАРИНОВ ЗЕЛЕНОГОРСКИ, БОРИСЛАВ РАЙЧОВ МИЛАНОВ,БИЛГИН РЕДЖЕБОВ ЯКУБОВ, ПЛАМЕН ВЕЛИЧКОВ КРЪСТЕВ, упълномощени от НИКОЛАЙ НАНКОВ НЕНЧЕВ, МЕГЛЕНА ЩИЛИЯНОВА КУНЕВА, РАДАН МИЛЕНОВ КЪНЕВ, КОРМАН ЯКУБОВ ИСМАИЛОВ, БОЖИДАР ЦЕЦОВ ЛУКАРСКИ в качеството им на съпредседатели, представляващи коалицията заедно.

Към заявлението за регистрация са приложени следните изискуеми от ИК документи, а именно:

1.Копие от удостоверение №2/09.09.2015г. за регистрация в ЦИК, от което видно, че е регистрирана коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК” и наименованието за отпечатване в бюлетината е: РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, както и Решение № 2039 - МИ/ 09.09.2015 г. на ЦИК- заверено копие;

2.Решение в оригинал за образуване на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”;

3.Пълномощни –1 брой за лицата, упълномощени да представляват коалицията пред ОИК, както и 1 броя преупълномощени от него;

 

Заявлението за регистрация на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК” за участие в избори за кмет на Община Сливен, провеждани на 25 октомври 2015 г., е заведено в ОИК Сливен под № 19/14.09.2015г. в регистъра на регистъра на партиите, коалиции, местни коалиции и инициативните комитети за участие в изборите за кмет на Община Сливен.

Партиите, образуващи коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК” са регистрирани в ЦИК, както следва:                                                                                                         

1.Партия БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ;

2.Партия ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ;

3.Партия ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ;

4.Партия НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО;

5.Партия СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ;

 

   ОИК Сливен намира, че са изпълнени законовите изисквания за регистрация на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК” за участие в избори за кмет на Община Сливен, провеждани на 25 октомври 2015 г. и предвид изложеното, на основание чл. 87, ал.1 т.12 от ИК, във връзка с чл. 147 от ИК и Решение №1550-МИ/27.08.2015 г. на ЦИК, ОИК – Сливен

РЕШИ:

Регистрира коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК” за участие в избори за кмет на Община Сливен, провеждани на 25 октомври 2015 г. и издава съответното удостоверение.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия  в тридневен срок от обявяването му на основание чл. 88, ал. 1 от ИК.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 15.09.2015 в 08:41 часа

Календар

Решения

  • № 695-МИ / 22.04.2019

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

  • № 694-МИ / 04.01.2019

    относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

  • № 693-МИ / 08.06.2018

    относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения