Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 84-МИ
Сливен, 14.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на коалиция „БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА” за участие в изборите за кметове на кметства в община Сливен на 25 октомври 2015 г.

С вх. № 89 / 14.09.2015 г. в ОИК-Сливен е постъпило заявление - Приложение № 44 – МИ, за регистрация на коалиция „БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА” за участие в избори за кмет на Община Сливен, провеждани на 25 октомври 2015 г., подписано от ВАНЯ ВАСКОВА ТОДОРОВА, упълномощена от БОЯН БОРИСОВ КИРОВ в качеството му на представляващ коалицията, за участие в изборите за кметове на кметства в община Сливен на 25 октомври 2015 г., както следва:

1.с.Горно Александрово

2.с.Крушаре

3.с.Чокоба

Към заявлението за регистрация са приложени следните изискуеми от ИК документи, а именно:

 1. Копие от удостоверение за регистрация № 3 /09.09.2015 г. в ЦИК, от което е видно, че е регистрирана коалиция „БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА” и наименованието за отпечатване в бюлетината е: БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА (БЛ, БРП/к/, БРСП), както и Решение № 2038-МИ /09.09.2015 г на ЦИК- копие;
 2. Решение за образуване на коалиция „БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА”- заверено копие;
 3. Пълномощни –1 брой за лицето, упълномощено да представлява партията пред ОИК; 1 брой за преупълномощаване на Росица Димитрова Антова от Тодор Стоянов Жеков – председател на НК на БРСП.

 Заявлението за регистрация на коалиция „БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА” за участие в избори за кметове на кметства в община Сливен на 25 октомври 2015 г., е заведено в ОИК Сливен под № 24/14.09.2015г. в регистъра на партиите, коалиции, местни коалиции и инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници на Община Сливен.

Партиите, образуващи коалиция „БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА” са регистрирани в ЦИК, както следва: 

1.Партия БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА

2.Партия БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ;

3.Партия БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКАПАРТИЯ /КОМУНИСТИ/

 

ОИК Сливен намира, че са изпълнени законовите изисквания за регистрация на коалиция „БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА” за участие в избори за кмет на Община Сливен, провеждани на 25 октомври 2015 г. и предвид изложеното, на основание чл. 87, ал.1 т.12 от ИК, във връзка с чл. 147 от ИК и Решение №1550-МИ/27.08.2015 г. на ЦИК, ОИК – Сливен

РЕШИ:

Регистрира коалиция БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА и издава съответното удостоверение за участие в избори за кметове на кметства в община Сливен, произвеждани на 25 октомври 2015 г., за следните кметства:

1.с.Горно Александрово

2.с.Крушаре

3.с.Чокоба

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА (БЛ, БРП/к/, БРСП)

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 88, ал. 1 от ИК.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 15.09.2015 в 09:05 часа

Календар

Решения

 • № 695-МИ / 22.04.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

 • № 694-МИ / 04.01.2019

  относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

 • № 693-МИ / 08.06.2018

  относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения