Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 85-МИ
Сливен, 14.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на Местна коалиция “РАБОТИМ ЗА СЛИВЕН” за участие в изборите за общински съветници в Oбщина Сливен на 25 октомври 2015 г.

С вх. № 93/ 14.09.2015 г. в ОИК-Сливен е постъпило заявление за регистрация - Приложение № 45-МИ на МК “РАБОТИМ ЗА СЛИВЕН” за участие в избори за общински съветници в Община Сливен, провеждани на 25 октомври 2015 г.

Към заявлението за регистрация са приложени следните изискуеми от ИК документи, а именно:

 1. Решение в оригинал за образуване на МК „РАБОТИМ ЗА СЛИВЕН” Образец от подписа на лицето, представляващо местната коалиция.
 2. Пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на МК – 2 броя.
 3. Удостоверения за регистрация на партии в ЦИК с № 51/8.09.2015 г. и № 67/9.09.2015 г. – 2 броя, заверени копия;
 4. Удостоверение за банкова сметка.
 5. Списък на лицата, отговарящи за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция.

             Заявлението за регистрация на МК „РАБОТИМ ЗА СЛИВЕН” за участие в избори за изборите за общински съветници в Oбщина Сливен на 25 октомври 2015 г., е заведено в ОИК Сливен под № 29/14.09.2015г. в регистъра на местните коалиции за участие в изборите за изборите за общински съветници в Oбщина Сливен.

Партиите, образуващи МК “РАБОТИМ ЗА СЛИВЕН” са регистрирани в ЦИК, както следва:    

1.партия БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ, регистрирана в ЦИК с решение № 2008-МИ/8.09.2015 г.

2.партия ПП БУРГАС, регистрирана в ЦИК с решение № 2044-МИ/9.09.2015 г.

                                                                                       

            ОИК-Сливен намира, че са изпълнени законовите изисквания за регистрация на МК “РАБОТИМ ЗА СЛИВЕН” за участие в избори за общински съветници в Община Сливен, произвеждани на 25 октомври 2015 г. и предвид изложеното, на основание чл. 87, ал.1 т.13 от ИК, във връзка с чл. 148 ал.1-6 от ИК и Решение №1550-МИ/27.08.2015 г. на ЦИК, ОИК - Сливен:

РЕШИ:

Регистрира МК “РАБОТИМ ЗА СЛИВЕНза участие в избори за общински съветници в Община Сливен, произвеждани на 25 октомври 2015 г. и издава съответното удостоверение.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: МК “РАБОТИМ ЗА СЛИВЕН

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 88, ал. 1 от ИК.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 15.09.2015 в 09:09 часа

Календар

Решения

 • № 695-МИ / 22.04.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

 • № 694-МИ / 04.01.2019

  относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

 • № 693-МИ / 08.06.2018

  относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения