Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 87-МИ
Сливен, 16.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за Кмет на Община Сливен от местна коалиция „СЪЮЗ ЗА СЛИВЕН” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е предложение / Приложение № 58-МИ/ с вх.№ 101 / 15.09.2015г. за регистрация на кандидатска листа за кмет на община от местна коалиция „СЪЮЗ ЗА СЛИВЕН”, подписано от ВЕСЕЛИН БАЛТОВ БАЛТОВ, в качеството му на председател на коалиция „СЪЮЗ ЗА СЛИВЕН”, заведено под № 1 на 15 септември 2015 г. в регистъра на кандидатите за кмет на община Сливен в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

В предложението се съдържат изискуемите по закон данни, а именно имената, единния граждански номер и постоянния адрес на поименно посочения кандидат в кандидатската листа, както следва:

 1. ИВАН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ, ЕГН .....................................

Към предложението за кандидата са приложени:

1.Заявление -съгласие от кандидата по чл. 414, ал. 1, т.3 от ИК /Приложение № 62-МИ/, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го коалиция;

 1. Декларация от кандидат-български гражданин за общински съветници и кметове по чл. 414, ал.1, т. 4, че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 от ИК /Приложение № 64-МИ/.
 2. Декларация по чл. 414, ал.1, т.5 от ИК /Приложение № 63-МИ/;

Налице са изискванията на чл.156, чл.397 и § 1, т.5 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 1632-МИ/31.08.2015г. на ЦИК за регистрация на кандидатска листа на местна коалиция „СЪЮЗ ЗА СЛИВЕН” с посочения кандидат за кмет на Община Сливен.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал.1, т.14 във вр. с чл.414 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Сливен

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА кандидатска листа на местна коалиция „СЪЮЗ ЗА СЛИВЕН” за избиране на Кмет на Община Сливен в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

ОБЯВЯВА кандидатската листа на КОАЛИЦИЯ „СЪЮЗ ЗА СЛИВЕН” за Кмет на Община Сливен, както следва: 

ИВАН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ, ЕГН ......................................... 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия  в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 16.09.2015 в 17:21 часа

Календар

Решения

 • № 695-МИ / 22.04.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

 • № 694-МИ / 04.01.2019

  относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

 • № 693-МИ / 08.06.2018

  относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения