Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 89-МИ
Сливен, 18.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници на община Сливен от партия НОВОТО ВРЕМЕ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е предложение / Приложение № 58-МИ/ с вх.№ 107 / 17.09.2015 г. за регистрация на кандидатска листа за общински съветници от партия НОВОТО ВРЕМЕ, подписано от  СТЕФАН ПАНАЙОТОВ ПАНАЙОТОВ, упълномощен от РОСИЦА ЙОВЧЕВА КАБЗЕВА- ДИКИНА, в качеството й на председател на партия НОВОТО ВРЕМЕ, заведено под № 1  на 17 септември 2015 г. в регистъра на кандидатите за общински съветници на община Сливен в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

В предложението се съдържат имената, единния граждански номер и постоянния адрес /настоящ адрес на  поименно посочените кандидати, подредени в кандидатска листа, както следва:

1.СТЕФАН ПАНАЙОТОВ ПАНАЙОТОВ, ЕГН................................ 2. МИРОСЛАВ НЕДЕВ ЕМИЛОВ, ЕГН.........................  3. ВАЛЕНТИНА РАДКОВА ПАРУШЕВА, ЕГН ........................... Към предложението за всеки един от кандидатите са приложени:

1.Заявление съгласие от кандидата по чл. 414, ал. 1, т.3 от ИК /Приложение №62-МИ/; 2.Декларация по чл. 414, ал.1, т.5 от ИК /Приложение №63-МИ/; 3.Декларация от кандидат-български гражданин за общински съветници и кметове по чл. 414, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 397, ал. 1 от ИК /Приложение № 64-МИ/.               Налице са изискванията на чл. 156, чл. 397 и § 1, т. 5 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 1632-МИ/31.08.2015г. на ЦИК за регистрация на кандидатска листа за общински съветници на партия НОВОТО ВРЕМЕ.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал.1, т.14, и чл.414 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Сливен

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА кандидатска листа партия НОВОТО ВРЕМЕ за избиране на общински съветници на община Сливен в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.    ОБЯВЯВА кандидатската листа за общински съветници на ПП НОВОТО ВРЕМЕ в следния състав:

1.СТЕФАН ПАНАЙОТОВ ПАНАЙОТОВ, ЕГН................................ 2. МИРОСЛАВ НЕДЕВ ЕМИЛОВ, ЕГН.........................  3. ВАЛЕНТИНА РАДКОВА ПАРУШЕВА, ЕГН ...........................

Решението на ОИК-Сливен подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 18.09.2015 в 15:11 часа

Календар

Решения

  • № 695-МИ / 22.04.2019

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

  • № 694-МИ / 04.01.2019

    относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

  • № 693-МИ / 08.06.2018

    относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения