ПП ГЕРБ

Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет№ на удостоверение
Янко Василев Василев1/14.10.2015
Ивайло Маринов Маринов2/14.10.2015
Стоян Петров Петров3/14.10.2015
Нено Николов Митев4/14.10.2015
Стефка Иванова Стамова5/14.10.2015
Ваня Стоянова Илиева6/14.10.2015
Стефанка Тодорова Клисарова7/14.10.2015
Даниела Ганчева Душкова8/14.10.2015
Райна Георгиева Балтова9/14.10.2015
Анелия Димитрова Величкова10/14.10.2015
Румен Димитров Дачев11/14.10.2015
Весела Здравкова Тенева12/14.10.2015
Иванка Панайотова Вълева13/14.10.2015
Стефан Ташков Дондуков14/14.10.2015
Пенка Иванова Сантурова15/14.10.2015
Миглена Любомирова Йорданова - заместен16/14.10.2015
Красенка Георгиева Стоева17/14.10.2015
Даниел Красимиров Василев18/14.10.2015
Керана Андонова Георгиева19/14.10.2015
Марияна Илиева Миланова20/14.10.2015
Петя Илиева Ранкова21/14.10.2015
Светлана Иванова Драгиева - заместен22/14.10.2015
София Борисова Кюркчиева-Рачева23/14.10.2015
Николай Георгиев Димов24/14.10.2015
Божидар Славов Петров25/14.10.2015
Николай Георгиев Бъчваров26/14.10.2015
Диана Кирилова Дечева27/14.10.2015
Дияна Славова Георгиева28/14.10.2015
Ваня Георгиева Димитрова29/14.10.2015
Димитър Нейков Пашов30/14.10.2015
Венелин Желязков Влаев31/14.10.2015
Петър Стоянов Петров32/14.10.2015
Татяна Христова Славова33/14.10.2015
Таня Петрова Маринова-Вачева34/14.10.2015
Петър Андреев Кадирев35/14.10.2015
Евгени Колев Вачев36/14.10.2015
Любен Ганчев Ганев37/14.10.2015
Иванка Стойчева Петрова38/14.10.2015
Марина Атанасова Арнаудова39/14.10.2015
Гергана Петрова Гърмилова- Вълева40/14.10.2015
Стела Панайотова Койчева41/14.10.2015
Радостинка Христова Братанова42/14.10.2015
Иван Славов Добрев43/14.10.2015
Божана Добрева Радева44/14.10.2015
Цветелин Кондев Вълчев45/14.10.2015
Ирина Минева Петрова46/14.10.2015
Диляна Енчева Христова47/14.10.2015
Пламен Стефков Митев48/14.10.2015
Зорница Великова Стефанова - заместен49/14.10.2015
Панайот Йорданова Митев50/14.10.2015
Панайотка Стоянова Панайотова51/14.10.2015
Радостина Данчева Йорданова52/14.10.2015
Венелина Боянова Панова53/14.10.2015
Иван Колев Михайлов54/14.10.2015
Надя Атанасова Христова55/14.10.2015
Стефка Йорданова Христова 56/14.10.2015
Димитринка Христова Димитрова 57/14.10.2015
Събка Николова Петрова58/14.10.2015
Лиляна Димитрова Василева59/14.10.2015
Васил Стоянов Василев60/14.10.2015
Христо Гочев Георгиев61/14.10.2015
Иванка Тодорова Байрактарова62/14.10.2015
Радост Георгиева Динкова63/14.10.2015
Иван Дамянов Савов64/14.10.2015
Румяна Георгиева Караджиева- Курдова65/14.10.2015
Иванка Господинова Атанасова 66/14.10.2015
Даниела Николова Павлова 67/14.10.2015
Жечко Тодоров Жечев 68/14.10.2015
Господинка Кънева Добрева –Русева 69/14.10.2015
Гергана Стоянова Великова70/14.10.2015
Таня Стоянова Симеонова 71/14.10.2015
Белин Веселинов Долушанов72/14.10.2015
Недялко Христов Недялков73/14.10.2015
Даниела Илиянова Вълева74/14.10.2015
Ваня Петрова Стефанова - заместен75/14.10.2015
Радост Николова Кънчева76/14.10.2015
Анелия Петрова Грудева77/14.10.2015
Марийка Николова Кондева78/14.10.2015
Люцка Андонова Тодорова79/14.10.2015
Недялка Димитрова Султанова80/14.10.2015
Веселина Иванова Димитрова81/14.10.2015
Йордан Динев Йорданов82/14.10.2015
Мария Станчева Марекова83/14.10.2015
Димитрина Станчева Илчева84/14.10.2015
Красимир Димитров Спасов85/14.10.2015
Елена Василева Караилиева86/14.10.2015
Чудомира Чанкова Йорданова87/14.10.2015
Илка Иванова Йорданова88/14.10.2015
Стойка Стоянова Маринова89/14.10.2015
Билчо Великов Билев90/14.10.2015
Георги Христов Милчев91/14.10.2015
Христо Атанасов Ганев92/14.10.2015
Гинка Стайкова Чаушева93/14.10.2015
Данка Манчева Михова94/14.10.2015
Станка Тодорова Колева95/14.10.2015
Пенка Тодорова Иванова96/14.10.2015
Валентин Николаев Гочев97/14.10.2015
Ирена Димитрова Андонова98/14.10.2015
Донка Стефанова Тодорова99/14.10.2015
Димитър Вълев Динчев100/14.10.2015
Живка Неделчева Атанасова101/14.10.2015
Росица Георгиева Динева102/14.10.2015
Веселина Петрова Пенчева103/14.10.2015
Тотю Томов Томов - заместен104/14.10.2015
Славяна Благоева Иванова105/14.10.2015
Димитър Иванов Димитров106/14.10.2015
Станка Панайотова Цонева107/14.10.2015
Милен Георгиев Радев108/14.10.2015
Жулиета Пенева Добрева109/14.10.2015
Ганка Тенева Панайотова110/14.10.2015
Виктория Георгиева Роякова111/14.10.2015
Мария Иванова Русева112/14.10.2015
Демир Асенов Демирев113/14.10.2015
Милка Босова Асенова114/14.10.2015
Атанас Стефанов Портокалов115/14.10.2015
Митко Колев Пенев116/14.10.2015
Мишо Божидаров Николов117/14.10.2015
Ангел Александров Димитров118/14.10.2015
Петър Борисов Асенов119/14.10.2015
Орлин Орлинов Орлинов120/14.10.2015
Мария Димова Стефанова121/14.10.2015
Татяна Евгениева Тенева122/14.10.2015
Георги Костов Муршев123/14.10.2015
Пепа Димова Георгиева - заместен124/14.10.2015
Щелияна Христова Панделиева125/14.10.2015
Калина Радославова Дачева126/14.10.2015
Стоян Георгиев Спасов127/14.10.2015
Стефан Павлов Тодоров128/14.10.2015
Радостина Илиева Попова- Тагарева129/14.10.2015
Стефан Великов Иванов130/14.10.2015
Цанка Стефанова Христова131/14.10.2015
Тургай Исмаилов Караосманов132/14.10.2015
Махмуд Ибрямов Потуров 133/14.10.2015
Динко Петров Тенев134/14.10.2015
Виолета Щерева Иванова135/14.10.2015
Георги Николов Големджиев136/14.10.2015
Койчо Господинов Койчев137/14.10.2015
Димитър Ангелов Димитров138/14.10.2015
Йовка Стоянова Бахчеванова139/14.10.2015
Тихомир Ненков Тенев140/14.10.2015
Радка Добрева Пенчева141/14.10.2015
Анелия Йорданова Русева142/14.10.2015
Иван Тодоров Иванов143/14.10.2015
Антония Христова Колева144/14.10.2015
Тодор Славов Тодоров145/14.10.2015
Мария Маринова Георгиева146/14.10.2015
Йордан Добрев Султанов147/14.10.2015
Иванка Георгиева Петрова148/14.10.2015
Михаил Василев Димов149/14.10.2015
Иван Стоянов Иванов150/14.10.2015
Стоянка Маринова Господинова - заместен151/14.10.2015
Мария Стоянова Шъхъмова152/14.10.2015
Силвия Стефанова Димитрова153/14.10.2015
Радостина Божилова Събева154/14.10.2015
Кирил Василев Георгиев155/14.10.2015
Панайот Петров Панайотов156/14.10.2015
Стоян Маринов Тенев157/14.10.2015
Красимир Желев Кръстев158/14.10.2015
Георги Иванов Георгиев159/14.10.2015
Стефан Дончев Чендов160/14.10.2015
Найден Димирев Манолов161/14.10.2015
Мария Христова Митева - анулиран162/14.10.2015
Марияна Стеафанова Семкова163/14.10.2015
Делка Вълева Генова164/14.10.2015
Станчо Станчев Иванов165/14.10.2015
Диляна Илиева Танева166/14.10.2015
Петко Танев Нейков167/14.10.2015
Живко Маринов Маринов168/14.10.2015
Величка Неделчева Иванова169/14.10.2015
Георги Андонов Георгиев170/14.10.2015
Светлана Димова Тонева171/14.10.2015
Марияна Росенова Иванова 172/14.10.2015
Николинка Иванова Георгиева173/14.10.2015
Благовест Иванов Симеонов174/14.10.2015
Валентина Василева Чавдарова175/21.10.2015
Нели Йорданова Вълкова176/21.10.2015
Петя Атанасова Попова177/21.10.2015
Петя Динкова Андонова178/21.10.2015
Стоилка Славова Колева179/22.10.2015
Соня Димитрова Колева180/22.10.2015
Пенка Димитрова Пейчева - заместен181/23.10.2015
Радостина Добрева Чудомирова - заместен184/24.10.2015
Живко Димитров Желев182/24.10.2015
Борислава Георгиева Георгиева183/24.10.2015
Гинка Тодорова Николова185/29.10.2015
Юлиян Стоянов Петров186/29.10.2015

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 695-МИ / 22.04.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

 • № 694-МИ / 04.01.2019

  относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

 • № 693-МИ / 08.06.2018

  относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения