БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет№ на удостоверение
Александър Петров Попов1/15.10.2015
Ангел Борисов Петков2/15.10.2015
Ангелина Георгиева Пискова3/15.10.2015
Ангелина Христова Петкова4/15.10.2015
Антоанета Кирилова Матева5/15.10.2015
Антон Атанасов Стефанов6/15.10.2015
Атанас Георгиев Николов7/15.10.2015
Атанас Николов Ямалиев8/15.10.2015
Атанас Петров Атанасов9/15.10.2015
Атанас Стайков Атанасов10/15.10.2015
Ахмед Салимов Бекиров11/15.10.2015
Балазка Димова Митренска12/15.10.2015
Бинка Динева Николова13/15.10.2015
Ваня Николаева Стоянова14/15.10.2015
Васил Славов Василев15/15.10.2015
Васил Стоянов Качаров16/15.10.2015
Величко Цонев Димитров17/15.10.2015
Веселин Иванов Георгиев18/15.10.2015
Веселин Христов Вълев19/15.10.2015
Веселина Атанасова Митева20/15.10.2015
Виктория Николова Стефанова21/15.10.2015
Вълка Иванова Димитрова22/15.10.2015
Георги Андреев Димитров23/15.10.2015
Георги Валентинов Великов24/15.10.2015
Георги Василев Диков25/15.10.2015
Георги Димитров Андреев26/15.10.2015
Георги Димитров Ножаров27/15.10.2015
Георги Димитров Станчев28/15.10.2015
Георги Йорданов Василев29/15.10.2015
Георги Николаев Георгиев30/15.10.2015
Гергана Георгиева Булеварова31/15.10.2015
Гина Жекова Чакалова32/15.10.2015
Гинка Георгиева Семерджиева33/15.10.2015
Гинка Димитрова Атанасова34/15.10.2015
Гюргена Анастасова Жекова35/15.10.2015
Даниела Иванова Атанасова36/15.10.2015
Данка Стефанова Стойкова37/15.10.2015
Деница Григорова Стойчева38/15.10.2015
Денка Георгиева Балтова39/15.10.2015
Денка Тодорова Желязкова40/15.10.2015
Джемиле Сабриова Пенчева - заместен41/15.10.2015
Дилян Георгиев Панев42/15.10.2015
Дилян Железчев Иванов43/15.10.2015
Диман Димитров Тачев44/15.10.2015
Димитър Ангелов Божилов45/15.10.2015
Димитър Георгиев Георгиев46/15.10.2015
Димитър Георгиев Гечев47/15.10.2015
Димитър Димитров Петков48/15.10.2015
Димитър Емануилов Димитров49/15.10.2015
Димитър Иванов Гагов50/15.10.2015
Димитър Колев Качаров51/15.10.2015
Димитър Неделчев Стоянов52/15.10.2015
Димитър Николов Бацов53/15.10.2015
Димитър Савов Славов54/15.10.2015
Димитър Хараламбиев Димитров55/15.10.2015
Димка Андонова Петрова56/15.10.2015
Димка Йоргова Чанева57/15.10.2015
Димчо Стефанов Димов58/15.10.2015
Дияна Спасова Павлова59/15.10.2015
Дияна Христова Николова60/15.10.2015
Добрин Живков Кушкиев61/15.10.2015
Донка Господинова Бондева62/15.10.2015
Дора Стефанова Мавродиева63/15.10.2015
Дражка Събева Димчева64/15.10.2015
Елгюн Хикметов Коруджиев65/15.10.2015
Елена Андонова Добрева66/15.10.2015
Елена Димитрова Караатанасова67/15.10.2015
Елена Костадинова Драганова68/15.10.2015
Елена Митева Иванова69/15.10.2015
Еленка Георгиева Генчева70/15.10.2015
Еленка Георгиева Михова71/15.10.2015
Еленка Николова Дянкова72/15.10.2015
Еленка Стефанова Василева73/15.10.2015
Емигюл Юсеинова Ахмедова74/15.10.2015
Емил Димитров Димитров75/15.10.2015
Желю Денков Желев76/15.10.2015
Злати Иванов Златев77/15.10.2015
Зоя Димитрова Ташева78/15.10.2015
Иван Господинов Иванов79/15.10.2015
Иван Димитров Димитров80/15.10.2015
Иван Кръстев Иванов81/15.10.2015
Иван Петров Иванов /Вучков/82/15.10.2015
Иван Стоянов Векилев83/15.10.2015
Иван Янев Терзиев84/15.10.2015
Иванка Йорданова Иванова85/15.10.2015
Иванка Стоянова Алексиева86/15.10.2015
Илия Иванов Иванов87/15.10.2015
Илия Иванов Симеонов88/15.10.2015
Илияна Димитрова Иванова89/15.10.2015
Йовчо Железчев Стефанов90/15.10.2015
Йордан Костадинов Генов91/15.10.2015
Калинка Атанасова Тодорова92/15.10.2015
Каля Златева Вакъвчиева93/15.10.2015
Керанка Христова Димитрова94/15.10.2015
Красимир Петров Иванов95/15.10.2015
Красимир Станимиров Каракушев96/15.10.2015
Красимира Колева Тачева97/15.10.2015
Лютфи Мухаремов Шабанов98/15.10.2015
Марийка Стойкова Георгиева99/15.10.2015
Марийка Стоянова Петрова100/15.10.2015
Марийка Тодорова Александрова101/15.10.2015
Марийка Щилиянова Иванова102/15.10.2015
Маринка Русева Митева103/15.10.2015
Мария Димитрова Бацова104/15.10.2015
Мария Иванова Стефанова105/15.10.2015
Мария Илиева Толева106/15.10.2015
Мария Любенова Велчева107/15.10.2015
Мария Пенчева Пенчева108/15.10.2015
Мария Стамова Славова109/15.10.2015
Мария Тенчева Камбурова110/15.10.2015
Милен Георгиев Шидеров111/15.10.2015
Милена Венелинова Пенева112/15.10.2015
Мирослав Весков Пенков113/15.10.2015
Мирослава Анастасова Костова114/15.10.2015
Митка Иванова Бакалова115/15.10.2015
Михаил Василев Михайлов116/15.10.2015
Михаил Славов Михалев117/15.10.2015
Наташа Крумова Лютакова118/15.10.2015
Начо Михалев Начев119/15.10.2015
Нешка Николова Стефанова120/15.10.2015
Никола Бинев Дончев121/15.10.2015
Николай Георгиев Колев122/15.10.2015
Николай Добрев Недев123/15.10.2015
Николай Петров Бурнев124/15.10.2015
Огнян Аспарухов Парапанов125/15.10.2015
Пенка Димова Рачева126/15.10.2015
Пенка Иванова Захариева127/15.10.2015
Пенка Цонкова Василева - заместен128/15.10.2015
Пепа Иванова Караманова129/15.10.2015
Петранка Русева Луканова130/15.10.2015
Петранка Стойчева Събева131/15.10.2015
Петър Колев Георгиев132/15.10.2015
Петър Тодоров Качаров133/15.10.2015
Пламен Иванов Иванов134/15.10.2015
Радка Василева Великова135/15.10.2015
Радка Кръстева Бърнева136/15.10.2015
Радка Раева Андонова137/15.10.2015
Райна Маринова Миткова138/15.10.2015
Розка Илиева Беленска139/15.10.2015
Росен Русчев Стоянов140/15.10.2015
Румяна Асенова Атанасова141/15.10.2015
Руси Станев Станев142/15.10.2015
Светла Пенкова Георгиева143/15.10.2015
Светлин Геогиев Дерменджиев144/15.10.2015
Славка Кондева Йорданова145/15.10.2015
Славчо Чанев Чанев146/15.10.2015
Снежа Николова Тодорова147/15.10.2015
Станимир Атанасов Едрев148/15.10.2015
Станимира Йорданова Георгиева149/15.10.2015
Станка Минчева Митева150/15.10.2015
Станка Неделчева Тихова151/15.10.2015
Станчо Иванов Станев152/15.10.2015
Стела Станимирова Петрова153/15.10.2015
Стефан Божидаров Данчев154/15.10.2015
Стефанка Андреева Андреева- Минчева155/15.10.2015
Стефанка Златева Кючукова156/15.10.2015
Стефка Тенева Кондева157/15.10.2015
Стилиян Данчев Стойков158/15.10.2015
Стоян Иванов Стоянов159/15.10.2015
Стоян Петков Пенчев - заместен160/15.10.2015
Стоянка Иванова Господинова161/15.10.2015
Стоянка Митева Йовова162/15.10.2015
Таня Иванова Илиева163/15.10.2015
Таня Славова Стойнова164/15.10.2015
Таня Тодорова Динева165/15.10.2015
Татяна Василева Михайлова166/15.10.2015
Теньо Желязков Вълчев167/15.10.2015
Теодора Стоянова Христова168/15.10.2015
Тодор Иванов Вичев169/15.10.2015
Тодорка Василева Траянова - заместен170/15.10.2015
Тодорка Иванова Атанасова171/15.10.2015
Тянка Иванова Георгиева172/15.10.2015
Филчо Йовчев Филчев173/15.10.2015
Христина Янева Мураитова174/15.10.2015
Христо Петров Налбантов175/15.10.2015
Цветка Анастасова Славова176/15.10.2015
Щилиян Василев Щилиянов177/15.10.2015
Щилиян Георгиев Тодоров178/15.10.2015
Янка Атанасова Събева179/15.10.2015
Янка Донева Кирова180/15.10.2015
Янка Кирова Чаушева181/15.10.2015
Янка Колева Колева182/15.10.2015
Янко Желев Янков183/15.10.2015
Димитър Ангелов Асенов184/30.10.2015
Петър Иванов Божков185/30.10.2015
Янка Игнатова Димитрова186/30.10.2015
Стойко Демирев Георгиев187/30.10.2015
Петър Савов Пеев188/30.10.2015
Деян Цанков Дечев189/30.10.2015

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 695-МИ / 22.04.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

 • № 694-МИ / 04.01.2019

  относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

 • № 693-МИ / 08.06.2018

  относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения