Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 112-МИ
Сливен, 25.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в избори за общински съветници в община Сливен на 29 октомври 2023 г.

Постъпило е заявление - Приложение № 51-МИ от изборните книжа за избор на общински съветници в община Сливен ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ с вх. № 100/25.09.2023 г. по описа на ОИК-Сливен, подписано от Мустафа Сали Карадайъ, представляващ ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, заведено  от Мустафа Юсеинов Мустафов под № 4/25.09.2023 г. в 10,20 ч. във Входящ регистър на кандидатите за общински съветници на ОИК- Сливен за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

В предложението се съдържат имената, единните граждански номерa и постоянния адрес /настоящ адрес на  поименно посочените кандидати, подредени в кандидатска листа.

Към предложението са приложени следните документи:

1.Заявление-декларация по образец от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата политическа партия/коалиция и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 и по чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 ИК, представляващо Приложение № 54-МИ от изборните книжа- 12 бр.

 1. Таблица с данни за кандидатите на технически носител в изискуемия формат – 1 бр.
 2. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява партията пред ОИК – 1 бр.

 

След проверка на така постъпилото заявление с приложените към него документи, ОИК- Сливен установи, че са налице изискванията на чл. 397 от ИК и Решение № 2122-МИ от 29.08.2023 г. относно регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., поради което и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1, т. 14 от ИК и  свое решение №27–МИ /15.09.2023 г., Обшинска избирателна комисия - Сливен

 

РЕШИ :

 1. РЕГИСТРИРАкандидатска листа за общински съветници в община Сливен от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 2. ОБЯВЯВАкандидатската листа за общински съветници в община Сливен ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, както следва:

 

1.

Мустафа Юсеинов Мустафов

ЕГН……………………

2.

Несрин Себахатинова Стойчева

ЕГН……………………

3.

Валентин Кръстев Георгиев

ЕГН……………………

4.

Онур Нуртен Шекеров

ЕГН……………………

5.

Ренета Антонова Илиева

ЕГН……………………

6.

Димитър Иванов Русчев

ЕГН……………………

7.

Али Османов Мехмедов

ЕГН……………………

8.

Пламен Рашков Маринов

ЕГН……………………

9.

Мустан Мустафа Мехмедали

ЕГН……………………

10.

Ведат Межнунов Мустанов

ЕГН……………………

11.

Мустафа Салиев Даудов

ЕГН……………………

12.

Орхан Исмаилов Хасанов

ЕГН……………………

 

Да се издаде удостоверение Приложение 67-МИ от изборни книжа на всеки кандидат за извършената регистрация.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 25.09.2023 в 17:48 часа

Календар

Решения

 • № 464-МИ / 22.11.2023

  относно: Приемане на писмено становише на ОИК-Сливен по Решение № 372 от 20.11.2023 год. на Административен съд – Сливен, постановено по адм. дело № 396 по описа за 2023 год.

 • № 463-МИ / 07.11.2023

  относно: Заличаване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП “ГЕРБ”, поради избирането му за кмет на община Сливен и обявяване за избран на следващия кандидат.

 • № 462-МИ / 06.11.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. № 444 от 05.11.2023 год., подадена от Даниел Петров в качеството му на общински съветник от КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, свързана с нарушения от СИК 202000120, изразяващо се в липса на видеоизлъчване по време на отчитане на изборните резултати.

всички решения