Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 119-МИ
Сливен, 25.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници от местна коалиция „ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ“ (ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ) за участие в избори за общински съветници в община Сливен на 29 октомври 2023 г.

Постъпило е заявление - Приложение № 51-МИ от изборните книжа за избор на общински съветници в община Сливен от местна коалиция „ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ“ (ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ) с вх. № 104/25.09.2023 г. по описа на ОИК-Сливен, подписано от Доброслав Иванов Иванов, упълномощен представител на Борис Янков Ячев, представляващ ПП ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ и Спас Стойчев Спасов, упълномощен представител на Искрен Василев Веселинов и Юлиан Кръстев Ангелов, представляващи заедно ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ – заведено под № 6/25.09.2023 г. в 13:20 ч.  във Входящ регистър на кандидатите за общински съветници на ОИК- Сливен за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

В предложението се съдържат имената, единните граждански номерa и постоянния адрес /настоящ адрес на  поименно посочените кандидати, подредени в кандидатска листа.

Към предложението са приложени следните документи:

1.Заявление-декларация по образец от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата политическа партия/коалиция и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 и по чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 ИК, представляващо Приложение № 54-МИ от изборните книжа – 11 бр.

 1. Таблица с данни за кандидатите на технически носител в изискуемия формат – 1 бр.
 2. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява местната коалиция пред ОИК – 0 бр.

 

След проверка на така постъпилото заявление с приложените към него документи, ОИК- Сливен установи, че са налице изискванията на чл. 397 от ИК и Решение № 2122-МИ от 29.08.2023 г. относно регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., поради което и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1, т. 14 от ИК и  свое решение № 48–МИ /17.09.2023 г., Обшинска избирателна комисия - Сливен

 

РЕШИ :

 1. РЕГИСТРИРАкандидатска листа за общински съветници в община Сливен от местна коалиция „ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ“ (ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ) при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 2. ОБЯВЯВАкандидатската листа за общински съветници в община Сливен от местна коалиция „ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ“ (ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ), както следва:

 

1

Доброслав Иванов Иванов

……

2

Спас Стойчев Спасов

……

3

Росица Колева Колева

……

4

Станислав Стоянов Стамов

……

5

Георги Великов Канев

……

6

Пламен Тодоров Петров

……

7

Костадин Иванов Славов

……

8

Йовка Стоянова Кондева

……

9

Стоянка Николова Станева

……

10

Атанас Спасов Гелев

……

11

Момчил Атанасов Божинов

……

 

Да се издаде удостоверение Приложение 67-МИ от изборни книжа на всеки кандидат за извършената регистрация.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 25.09.2023 в 17:54 часа

Календар

Решения

 • № 464-МИ / 22.11.2023

  относно: Приемане на писмено становише на ОИК-Сливен по Решение № 372 от 20.11.2023 год. на Административен съд – Сливен, постановено по адм. дело № 396 по описа за 2023 год.

 • № 463-МИ / 07.11.2023

  относно: Заличаване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП “ГЕРБ”, поради избирането му за кмет на община Сливен и обявяване за избран на следващия кандидат.

 • № 462-МИ / 06.11.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. № 444 от 05.11.2023 год., подадена от Даниел Петров в качеството му на общински съветник от КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, свързана с нарушения от СИК 202000120, изразяващо се в липса на видеоизлъчване по време на отчитане на изборните резултати.

всички решения