Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 17-МИ
Сливен, 15.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Димка Илиева Славова за участие в избори за кмет на кметство с. Младово на 29 октомври 2023 г.

Постъпило е заявление за регистрация - Приложение № 42-МИ от изборните книжа за избор на независим кандидат за кмет на кметство Димка Илиева Славова  от инициативен комитет от 5 избиратели, в състав: 1. Петя Илиева Маринова, с ЕГН:, с постоянен адрес с. Младово, ул. „Захари Зограф‘‘№4.; 2. Димитринка Динева Колева, с ЕГН:, с постоянен адрес с. Младово,  ул. „Захари Зограф“ №1: 3. Румяна Василева Ненчева, с ЕГН:, с постоянен адрес с. Младово, ул. „6-ти септември“ №7, 4. Тодор Стоянов Маринов, с адрес: с. Младово,  ул. „Захари Зограф“ №4; 5.Мита Славова Нейчева, с адрес: с. Младово, ул. „Васил Левски“ №17

с вх. № 9/14.09.2023 г. по описа на ОИК-Сливен, подписано от  Петя Илиева Маринова, представляващ инициативния комитет – заведено под № 1/14.09.2023 г. в 15,30 ч. във Входящ регистър на инициативните комитети на ОИК- Сливен за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Решението за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;
 2. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;
 3. Декларация по образец – Приложение № 44-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;
 4. Удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;
 5. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.13 и чл. 153 от Изборния кодекс, и  решение № 2121-МИ/29.08.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Сливен,

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

 1. Петя Илиева Маринова, с ЕГН:, с постоянен адрес: с. Младово ул. „Захари Зограф‘‘№4
 2. Димитринка Динева Колева, с ЕГН:, с постоянен адрес: с. Младово,  ул. „Захари Зограф“ №1
 3. Румяна Василева Ненчева, с ЕГН:, с постоянен адрес: с. Младово, ул. „6-ти септември“ №7
 4. Тодор Стоянов Маринов, , с ЕГН:, с постоянен адрес: с. Младово ул. „Захари Зограф‘‘№4
 5. Мита Славова Нейчева, , с ЕГН:, с постоянен адрес: с. Младово, ул. „Васил Левски“ №17

За участие на независим кандидат Димка Илиева Славова за кмет на кметство с. Младово на 29 октомври 2023 г.

Да се издаде удостоверение, представляващо Приложение 50-МИ от изборни книжа за извършената регистрация.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 15.09.2023 в 17:36 часа

Календар

Решения

 • № 124-МИ / 25.09.2023

  относно: Регистрация на кандидатска листа за кмет на кметство С.СКОБЕЛЕВО, община Сливен от партия „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в изборите на 29 октомври 2023 г.

 • № 123-МИ / 25.09.2023

  относно: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници от партия „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в избори за общински съветници в община Сливен на 29 октомври 2023 г.

 • № 122-МИ / 25.09.2023

  относно: Регистрация на кандидатска листа за кмет на кметство С.МЛАДОВО, община Сливен от местна коалиция „ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ“ (ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ) за участие в изборите на 29 октомври 2023 г.

всички решения