Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 35-МИ
Сливен, 17.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат МИНЧО РОСЕНОВ АФУЗОВ за участие в избори за кмет на Община Сливен на 29 октомври 2023

Постъпило е заявление за регистрация - Приложение № 42-МИ от изборните книжа за избор на независим кандидат за кмет на Община Сливен -  МИНЧО РОСЕНОВ АФУЗОВ от инициативен комитет от 5 избиратели, в състав: 1.Дора Колева Куршумова, с ЕГН:, с постоянен адрес гр.Сливен, кв. „Младост“ бл.4, ет.3, ап.6.; 2.Радка Димитрова Кусева, с ЕГН:, с постоянен адрес гр.Сливен, ул.“Г.С.Раковски“ № 85, вх.Б, ет.2 ап.14; 3. Мариета Дойчева Петкова, с ЕГН:, с постоянен адрес гр.Сливен, ул. „Петко Каравелов“ № 2, вх.А, ет.3, ап.6; 4. Станимир Петров Стамов с ЕГН:, с адрес: гр.Сливен,  бул. „Братя Миладинови“ бл.12, ап.20; 5.Христо Димитров Петров с ЕГН:, с адрес: гр.Сливен, кв.“Речица“, ул.“Стефан Газибарев“ №19

С вх. № 30/16.09.2023 г. по описа на ОИК-Сливен, подписано от  Мариета Дойчева Петкова, представляващ инициативния комитет – заведено под № 2/16.09.2023 г. в 10.00 ч. във Входящ регистър на инициативните комитети на ОИК- Сливен за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Решението за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;
 2. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет – 5 бр.;
 3. Декларация по образец – Приложение № 44-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс – 5 бр.;
 4. Удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;
 5. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.13 и чл. 153 от Изборния кодекс, и  решение № 2121-МИ/29.08.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Сливен,

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

1.Дора Колева Куршумова, с ЕГН:, с постоянен адрес гр.Сливен, кв. „Младост“ бл.4, ет.3, ап.6.;

2.Радка Димитрова Кусева, с ЕГН:, с постоянен адрес гр.Сливен, ул.“Г.С.Раковски“ № 85, вх.Б, ет.2 ап.14;

 1. 3. Мариета Дойчева Петкова, с ЕГН:, с постоянен адрес гр.Сливен, ул. „Петко Каравелов“ № 2, вх.А, ет.3, ап.6;
 2. Станимир Петров Стамов с ЕГН:, с адрес: гр.Сливен, бул. „Братя Миладинови“ бл.12, ап.20;
 3. Христо Димитров Петров с ЕГН:, с адрес: гр.Сливен, кв.“Речица“, ул.“Стефан Газибарево“ №19

За участие на независим кандидат МИНЧО РОСЕНОВ АФУЗОВ за Кмет на Община Сливен на 29 октомври 2023 г.

Да се издаде удостоверение, представляващо Приложение 50-МИ от изборни книжа за извършената регистрация.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 17.09.2023 в 16:30 часа

Календар

Решения

 • № 124-МИ / 25.09.2023

  относно: Регистрация на кандидатска листа за кмет на кметство С.СКОБЕЛЕВО, община Сливен от партия „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в изборите на 29 октомври 2023 г.

 • № 123-МИ / 25.09.2023

  относно: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници от партия „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в избори за общински съветници в община Сливен на 29 октомври 2023 г.

 • № 122-МИ / 25.09.2023

  относно: Регистрация на кандидатска листа за кмет на кметство С.МЛАДОВО, община Сливен от местна коалиция „ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ“ (ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ) за участие в изборите на 29 октомври 2023 г.

всички решения