Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 36-МИ
Сливен, 17.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на КП “Граждани за общината“ за участие в избори за кмет на община Сливен на 29 октомври 2023 г

Постъпило е заявление за регистрация - Приложение № 32-МИ от изборните книжа за избор на кмет на Община - Сливен от КП„Граждани за общината“ с вх. № 31/16.09.2023 г. по описа на ОИК - Сливен, подписано от Тодор Георгиев Тодоров, упълномощен представител на Светозар Стоянов Събев и Иван Цветанов Павлов, представляващи КП„Граждани за общината“  – заведено под № 21/16.09.2023 г. в 10.20 часа във Входящ регистър на партиите и коалициите на ОИК - Сливен за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Решение за регистрация в ЦИК
 2. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява партията пред ОИК – 1 бр.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 13,  във връзка с чл. 147, ал. 5 и 6 от Изборния кодекс и Решение № 2223-МИ/05.09.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Сливен

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА КП„Граждани за общината“  за участие в избори за кмет на община Сливен при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: Граждани за Общината.
            Да се издаде удостоверение, представляващо Приложение 39-МИ от изборни книжа за извършената регистрация.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 17.09.2023 в 16:30 часа

Календар

Решения

 • № 124-МИ / 25.09.2023

  относно: Регистрация на кандидатска листа за кмет на кметство С.СКОБЕЛЕВО, община Сливен от партия „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в изборите на 29 октомври 2023 г.

 • № 123-МИ / 25.09.2023

  относно: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници от партия „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в избори за общински съветници в община Сливен на 29 октомври 2023 г.

 • № 122-МИ / 25.09.2023

  относно: Регистрация на кандидатска листа за кмет на кметство С.МЛАДОВО, община Сливен от местна коалиция „ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ“ (ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ) за участие в изборите на 29 октомври 2023 г.

всички решения